Clicks581
hr.news

Benedikt Sarahu: "Tekst se može objaviti u obliku koji ste predvidjeli"

Kardinal Robert Sarah odbacio je "napade" i "klevete" koji tvrde da bivši Benedikt XVI. "nije" napisao zajedničku knjigu o celibatu.

Sarah je objavio tri pisma koja je potpisao Benedikt XVI. (Twitter: transkript).

U svom prvom pismu od 20. rujna Benedikt kaže da ga je Sarah zamolio da napiše tekst o celibatu. Kaže da je počeo pisati razmišljanja o svećenstvu, obećavši da će mu poslati tekst s posebnim naglaskom na celibat, a Sarahu dati odobrenje da ga koristi.

Drugo pismo od 12. listopada prenosi Benediktov tekst i, opet, omogućuje Sarahu da ga koristi.

Treće pismo od 25. studenoga odobrava i hvali rukopis koji je poslao Sarah. Benedikt XVI. zahvalio se na obradi učinjenoj na njegovom doprinosu: "S moje strane, tekst se može objaviti u obliku koji imate na umu".

#newsKplsbxggvr