Clicks336

Duše spravedlivých v Boží ruce

Stylita
1
ikona
Stylita
Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne.
V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba,
v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji.
I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost.
Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe.
Protříbil je …More
Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne.
V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba,
v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji.
I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost.
Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe.
Protříbil je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť.
V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku.
Budou soudit pronárody a vládnout nad lidmi a Hospodin bude jejich králem navěky.
Kdo na něho spoléhají, porozumějí pravdě, a věrní zůstanou při něm účastni jeho lásky, vždyť milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným.

Kniha moudrosti 3, 1-9