Nieprzejednany Wstecznik

Kapelan więźniów: Niektórzy żałują tylko tego, że zostali złapani

Karolina Olejak: Wchodzi ksiądz do więzienia i próbuje nawracać? Ks. Adam Jabłoński: - Ja nie rozumiem, co to znaczy nawrócić. Mam kogoś palnąć w …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.