Clicks47
lt.news

Italijos arkivyskupas atkūrė sakramentų tvarką, uždraudė netikintiesiems tapti krikštatėviais

Liberalų Spoleto-Norcia arkivyskupas Renato Boccardo, 67 m., Italija, pasirašė dekretą, nustatantį, kad sutvirtinimo sakramentas turi vykti prieš pirmąją komuniją, vadovaujantis teisinga sakramentų tvarka.

Nutarimas galios trejus metus ad experimentum

Portalo IlMessagero.it duomenimis (sausio 18 d.), Boccardo taip pat nutarė, kad sutvirtinimo sakramento ceremonijos vyks tik katedroje. Kandidatai patvirtinti nebegalės laisvai pasirinkti savo krikštatėvių, tačiau kunigai ar katechetai perims šias pareigas.

Pagrindinė to priežastis: per daug kandidatų šioje krikšto tėvų užduotyje gyvena nuodėminguose seksualiniuose santykiuose ir jų „Tikėjimo dimensija tebėra beveik nepastebima“, – aiškino Boccardo.

Paveiksliukas: Renato Boccardo, #newsZirlkrdsfy