Beati pauperes spiritu
Ora pro nobis🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Annaszu
Esetleg egy fordítást lehet kérni?
ancilla456
Egy elég hevenyészett fordítás, de azért talán jobb mint a semmi.

Uram, irgalmazz,
Krisztus, kegyelmezz,
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten irgalmazz nekünk
Megváltó Fiúisten, irgalmaz nekünk,
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk
Szentháromság, egy Isten, irgalmazz nekünk!
Szűz Mária (továbbiakban: Sz. M.), Krisztusnak legszentebb Anyja…More
Egy elég hevenyészett fordítás, de azért talán jobb mint a semmi.

Uram, irgalmazz,
Krisztus, kegyelmezz,
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten irgalmazz nekünk
Megváltó Fiúisten, irgalmaz nekünk,
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk
Szentháromság, egy Isten, irgalmazz nekünk!
Szűz Mária (továbbiakban: Sz. M.), Krisztusnak legszentebb Anyja, könyörögj érettünk (továbbiakban: *)!
Szűz Mária, Isten Szűz Szülője, *

Sz. M. férjezetlen Anya *
Sz. M. sértetlen Anya*
Sz. M. szűzek Szűze *
Sz. M. örökkön Szűz *
Sz. M. Isten kegyelmével teljes *
Sz. M. az örök Király leánya *
Sz. M. Krisztus Anyja és Jegyese *
Sz. M. a Szentlélek temploma *
Sz. M. mennyek Királynője *
Sz. M. Angyalok Úrnője *
Sz. M. Isten létrája (Istenhez vezető létra)
Sz. M. Paradicsom kapuja *
Sz. M. Anyánk és Úrnőnk *
Sz. M. igaz reménységünk *
Sz. M. új Anya (?)
Sz. M. minden hívők segítsége *
Sz. M. Isten tökéletes szeretete *
Sz. M. Uralkodónőnk *
Sz. M. édesség forrása *
Sz. M. irgalmasság Anyja *
Sz. M. az örök Fejedelem anyja *
Sz. M. jótanács Anyja *
Sz. M. az igaz hit Anyja *
Sz. M. a mi feltámadásunk *
Sz. M. aki által megújul az egész teremtés

Sz. M.aki az örök Fényt szülte
Sz. M., aki a mindeneket Hordozót hordozta *
Sz. M. az isteni Megtestesülés erénye *
Sz. M. a mennyei kincs fészke*
Sz. M. mindenek Teremtőjének szülője *
Sz. M. a mennyei szándék titka (?) *
Sz. M. igaz üdvösségünk *
Sz. M. hívők kincse *
Sz. M. legszebb Úrnő *
Sz. M. vidámsággal teli szivárvány *
Sz. M. az igaz öröm Anyja *
Sz. M. az Úrhoz vezető ösvényünk *
Sz. M. ügyünk védő asszonya *
Sz. M. az ég legragyogóbb Csillaga *
Sz. M. ragyogóbb a Holdnál *
Sz. M. aki fényeddel a napot is felülmúlod, *
Sz. M. az örök Isten Anyja *
Sz. M., aki megsemmisíteg az örök éj homályát *
Sz. M. aki megsemmisíted pusztulásunk adósságlevelét *
Sz. M. igaz bölcsesség kútfeje *
Sz. M. valódi tudomány fénye *
Sz. M. felmérhetetlen örömünk *

Sz. M. jutalmunk *
Sz. M. az égi haza iránti vágyunk*
Sz. M. az isteni szemlélődés tükörképe *

Sz. M. minden boldogok legboldogabbika *

Sz. M. minden dícséretre legméltóbb *
Sz. M. legkegyelmesebb Úrnő *
Sz. M. a hozzád menekülők vigasztalója *

Sz. M. kegyességgel teljes *
Sz. M. minden édességben bővelkedő *

Sz. M. az angyalok szépsége (?) *
Sz. M. pátriárkák virága *
Sz. M. próféták alázata *
Sz. M. apostolok kincse *
Sz. M. mártírok dicsérete *
Sz. M. papok megdicsőülése *
Sz. M. szüzek ékessége *
Sz. M. tisztaság lilioma *
Sz. M. minden nőnél áldottabb *

Sz. M. minden elveszettek visszaszerzője *

Sz. M. minden igazak dicsérete *
Sz. M. Isten titkainak ismerője *
Sz. M. minden nők legszentebbike *

Sz. M. legtagyogóbb Úrnő *
Sz. M. az égi Jegyes igazgyöngye *
Sz. M. Krisztus palotája *
Sz. M. szeplőtelen Szűz *
Sz. M. az Úr temploma *
Sz. M. Jeruzsálem dicsősége *
Sz. M. Izrael öröme *
Sz. M. Istem leánya *
Sz. M. Krisztus legszeretőbb Jegyese *

Sz. M. tengernek csillaga *
Sz. M. a legfőbb Király diadémja *

Sz. M. minden tiszteletre legméltóbb *
Sz. M. minden édességgel teljes *
Sz. M. az égi királyság jutalma *
Sz. M. a mennyei élet kapuja *
Sz. M. zárt és nyíló ajtó *
Sz. M. aki által az Úr elé beléphetünk *

Sz. M. hervadhatatlan rózsa *
Sz. M. az egész világnál értékesebb *
Sz. M. minden kincsnél kívánatosabb *

Sz. M. magasabb az égboltnál *
Sz. M. tisztább az angyaloknál *
Sz. M. arkangyalok öröme *
Sz. M. minden szentek ujjongása *

Sz. M. tiszteletünk, dicséretünk, dicsőségünk és bizodalmunk *
Sz. M. terjeszd ki kezedet és érintsd meg szívünket, hogy megvilágosíts és megszabadíts minket, bűnösöket.

Isten leánya, Mária, tekints ránk kegyesen,
Ioachim leánya, Mária, szeress minket,
Anna leánya, Mária, fogadj el minket!

Isten Báránykája (ez nem azonos az Isten Bárányával, mert itt nőnemű az „Agna”), te, remény ajtaja, vigyél minket Fiadhoz (ez egy szójáték: az „ajtó” és a „vigyél” latinul ugyanaz a szó)
Isten Báránykája köss hozzá minket, szűzi liliom
Isten Báránykája add (nekünk) a nyugalom országát halálunk után.

Miatyánk... – Üdvözlégy ...

- Könyörögj érettünk, Istennek szent Szülője
- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
- Méltass engem, szentséges Szűz, arra, hogy dicsérjelek téged!
- Adj nekem erőt az ellenségeiddel szemben!
- Uram, hallgasd meg imádságomat,
- És kiáltásom jusson eléd!

Könyörögjünk!

Védd meg, kérünk, Urunk, Istenünk, a szentséges és dicsőséges Istenszülő Szűz Mária és minden szented közbenjárására Házunkat és Rendünket minden ártalomtól, és óvd meg kegyesen az ellenségek cselvetéseitől.
Krisztus, ami Urunk által.

Amen.