Clicks1.5K
Coburg
1

Trevignano di Romano: Boh otriasa svetom, zemou a vaším svedomím

Posolstvá Panny Márie

Boh otriasa svetom


„Milované deti, ďakujem vám, že ste odpovedali na moje volanie vo svojich srdciach a zhromaždili sa tu v modlitbe.

Deti moje, dnes uprostred všetkej tejto bolesti prichádzam, aby som dala nádej, nádej na lepší svet plný lásky, pretože Božie kráľovstvo je veľmi blízko.

Čoskoro pocítite vo svojich srdciach mnoho lásky, múdrosti a sladkosti, pretože toto obdobie strachu, nespravodlivosti a pýchy už čoskoro nebude existovať. Boh otriasa svetom, zemou a vaším svedomím, aby ste boli schopní pokľaknúť a uznať svojho jediného Boha.

Je to tak, Ježiš otvorí náruč a tým, ktorí uveria, dá sladkosť nového sveta. Opustite veci tohto sveta a urobte zo svojho dňa nepretržitú modlitbu.

Drahé deti, nebojte sa, pretože budem vždy s vami, hlavne aby som vás v týchto smutných časoch potešovala.

Teraz odchádzam a žehnám vás svojím materinským požehnaním v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, Amen.“


Prostredníctvom Giselle Cardia, Trevignano Romano, 1. septembra 2020

Varovanie príde čoskoro

„Milované deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe, a vďaka za to, že ste reagovali na moje volanie vo svojich srdciach.

Deti moje deti, Varovanie alebo Osvietenie svedomia príde čoskoro a ja som tu, aby som vás požiadala, aby ste sa pripravili na túto dôležitú udalosť pre ľudstvo, keď napokon bude posledná príležitosť zvoliť si, na ktorú stranu sa postavíte - to bude ten okamih.

Pripraviť sa znamená dobre sa vyspovedať, aby ste si očistili svoje duše a často sa živili Eucharistiou - to bude najlepší spôsob.

Drahé deti, Cirkev je v úplnom zmätku, ale chcem povedať mojim svätým kňazom, aby sa nebáli, pretože ja a môj Ježiš, jediný pravý Spasiteľ, vás nikdy neopustia.

Deti, moje malé deti, som tu, aby som vás zachránila a pripomenula vám, aby ste sa modlili posvätný ruženec, jedinečnú zbraň proti satanovi.

Deti, budete prenasledované, cestou budú údery a pľuvance, ale nebojte sa, nik sa vás nikdy nebude môcť dotknúť, a kto sa s veľkou pokorou obráti k Bohu, bude svedkom nebeského Kráľovstva a triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca.

Deti, buďte vždy horiacimi svetlami vo svete, a buďte svedkami mojej lásky; vždy na vás čakám na tomto mieste požehnaná mojím Otcom.

Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, Amen.“


Prostredníctvom Giselle Cardia, Trevignano Romano, 3. septembra 2020
Roberto 55
Je to balzam na dusu.