MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Niewielu zdaje sobie sprawę, że tą Iskrą obiecaną przez Jezusa S. Faustynie jest nasz rodak Kardynał Karol Wojtyła wybrany na Papieża Jana Pawła II z Woli Bożej. To się nie miało prawa zdarzyć bo, przez kilkaset lat tylko Włosi zasiadali na Stolicy Piotrowej.

Uważam, że nic większego Polski przed Końcem Czasów już nie spotka, bo skoro Bóg wybrał Polskę, aby z niej wyszła Iskra, która przygot…
More
Niewielu zdaje sobie sprawę, że tą Iskrą obiecaną przez Jezusa S. Faustynie jest nasz rodak Kardynał Karol Wojtyła wybrany na Papieża Jana Pawła II z Woli Bożej. To się nie miało prawa zdarzyć bo, przez kilkaset lat tylko Włosi zasiadali na Stolicy Piotrowej.

Uważam, że nic większego Polski przed Końcem Czasów już nie spotka, bo skoro Bóg wybrał Polskę, aby z niej wyszła Iskra, która przygotuje Świat do Powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, do tego co trwałe i wieczne - to jaki większy zaszczyt mógłby nas spotkać?


To, że nasz Papież Jan Paweł II, jest tą Bożą Iskrą potwierdza same Niebo!

PAPIEŻ SŁOWIAŃSKI JEST ISKRĄ W CIEMNOŚCIACH ŚWIATA! (Orędzia Zbawienia tom I rozdz.91).

...,,Dałem wam dzieci, Męża Świętego opatrznościowo Papieża Jana Pawła II, który przez swoje modlitwy i utrudzenie wiedzie was, wyprasza Łaski dla was, dzieci moje i dla całej ludzkości. Ten Mąż Opatrznościowy ma wiele do pokonania.

Swoim taktem i dobrocią serca słowiańskiego w dziele misji zjednoczenia chrześcijańskiego, będzie musiał on znieść wiele ofiar. Kruche jest jego zdrowie, ale Moc Boża i Duch Święty oraz Syn Boży jest z Mężem opatrznościowym, obecnym Papieżem, który pochodzi z małego Narodu. Naród ten Ja Matka Najświętsza, bardzo Sobie upodobałam. Naród ten jest palącym płomieniem w dżungli ateizmu.Naród Polski jest kluczem wybranym do stworzenia Królestwa Bożego na Ziemi. A Papież, który wymiata drogę wielkiej obłudy i fałszu, zakłamania i niewiary, przed przyjściem Pana nad Panami, Króla nad Królami, Syna Boga Wiecznie Żyjącego Jezusa Chrystusa, jest Błogosławionym Opatrznościowym Mężem w dniach ciemności i zła. Amen

...Właśnie wy dzieci Moje macie Iskrę Bożą, Którą jest Papież Jan Paweł II, a Mój umiłowany, pokorniuchny sługa. W nim upatrzyłem Pasterza dla wielu narodów...(,, Orędzia Zbawienia'' Tom I rozdz. 92)

Nasz Święty Papież Jan Paweł II jest obiecaną Iskrą Bożą!
Jota-jotka
22. ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.,,

Czasem jedno zdanie ,a czasem wystarczy jedno słowo... ,
które zmienia wszystko.
Ważne by COŚ ZNACZYŁO...,
miało wartość w życiu .