b8111
Trepifajksl: ..Ano, opravu raketoplánu vskutku přenechám leteckým mechanikům.... Návrhy topičů, lesníků, soustružníků a zedníků si dovolím s chápavým úsměvem přehlídnout...
Vidím, že v obecných názorech zrajem stejně /demokracie, Havel, atd/. Ovšem ohledně názoru na písma se rozcházíme. Rozhodně nesouhlasím s Tvým výše uvedeným výrokem. Protože moudrost Boží / a ta je vykladačem Sv. písem /, …More
Trepifajksl: ..Ano, opravu raketoplánu vskutku přenechám leteckým mechanikům.... Návrhy topičů, lesníků, soustružníků a zedníků si dovolím s chápavým úsměvem přehlídnout...
Vidím, že v obecných názorech zrajem stejně /demokracie, Havel, atd/. Ovšem ohledně názoru na písma se rozcházíme. Rozhodně nesouhlasím s Tvým výše uvedeným výrokem. Protože moudrost Boží / a ta je vykladačem Sv. písem /, jde ruku v ruce s pokorou a Duchem sv. A tak Božího ducha mohou mít, jak lidé primitivní, tak i vzdělaní. Stačí se podívat na apoštoly. Naproti tomu, kam to dovedli lidé nábožensky vzdělaní, viz. kněží, kteří ukřižovali Krista? Jak ve SZ docházelo k selhání náboženských špiček, tak dochází a bude docházet i v dnešní době církve. Jak bylo zapotřebí dříve duch. restartu, tak je zapotřebí i nyní. Pokud člověk zaspí a spoléhá na svou chytrost, a modrost, je to vynikající cesta do pekel. Jak vnímáš problémy 2 VK, které se zde často řeší? Jsi trocha neprůhledný, bratře.
b8111
Kallistratos: Nikdo s Tebou nechce diskutovat, protože je to zbytečné, nu budiž. Napsal jsi několik příspěvku, v níž je zase převážná část snižování Joskeho, či oblíbené Tvé hry na nicky. Prosím Tě, když máš plnou hubu lásky, nedehonestuj druhé a slušně se k nim chovej. Pokud to neumíš, tak aspoň nelži sám sobě.
b8111
Joske: Dal jsi mi velmi zajimavý podnět k přemýšlení a rád se k němu, až si něco prostuduji, vyjádřím. Zákon svobody, to je téma. Tomu jsem se nikdy nevěnoval. Díky.
Trepifajksl
B811, DVK nebyl dogmatický koncil. Některé dokumenty jsou tak nešťastně formulované, že to považuju za zradu křesťanství. Můj osobní názor je, že jsou tak formulované úmyslně. Ovšem pro mě nejsou nikterak závazné. Komouši, kteří se infiltrovali ve 30. letech do církve, úřadovali na tomto koncilu. To je mé mínění. Stačí to k průhlednosti? Doporučuji k tomuto tématu knihu Řím se vlévá do Tibery. …More
B811, DVK nebyl dogmatický koncil. Některé dokumenty jsou tak nešťastně formulované, že to považuju za zradu křesťanství. Můj osobní názor je, že jsou tak formulované úmyslně. Ovšem pro mě nejsou nikterak závazné. Komouši, kteří se infiltrovali ve 30. letech do církve, úřadovali na tomto koncilu. To je mé mínění. Stačí to k průhlednosti? Doporučuji k tomuto tématu knihu Řím se vlévá do Tibery. Má církevní schválení a popisuje všechny prasárny, které se tam děly. Mafie by se nemusela stydět. Ale když ti piráti vlezou na tvou loď a začnou tam dělat neplechu, je hanba se s tím smířit, nebo na svou loď plivat.Všechny rozkoly v církvi jsou nám k neprospěchu. Rozděl a panuj. Doplatíme na to jen mi. Vždyť se podívej, jak s námi ořou. Kdyby byla silná, jednotná církev, neměli by šanci. Proto ji roztrhali, aby nahnali góje proti sobě se vzájemně vraždit. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest-to je cesta. Všechny ostatní vedou ke zmaru.
b8111
Děkuji, bohatě stačí.
b8111
Trepifajksl: Trepi, snažil jsem se Ti odpovědět na všechny Tvé otázky, či pochybnosti. Pokud Ti něco není jasné, znovu si pročti odpovědi. Vidím největší problém v tom. že dobře nerozumíme staré a nové smlouvě, taktéž ceremoniálním a morálním zákonu. Který den chceš slavit, ale je na Tobě, máš svobodnou vůli, Bůh Tě k ničem nenutí. Rozhodně je ale lží, když někdo tvrdí, že neděli ustanovil Ježíš,…More
Trepifajksl: Trepi, snažil jsem se Ti odpovědět na všechny Tvé otázky, či pochybnosti. Pokud Ti něco není jasné, znovu si pročti odpovědi. Vidím největší problém v tom. že dobře nerozumíme staré a nové smlouvě, taktéž ceremoniálním a morálním zákonu. Který den chceš slavit, ale je na Tobě, máš svobodnou vůli, Bůh Tě k ničem nenutí. Rozhodně je ale lží, když někdo tvrdí, že neděli ustanovil Ježíš, či ji slavili první křesťané v 1. stol. po Kristu. K tomu dochází až později. Cením si tvého zápalu pro pravdu a přeji hezké prožití nedělního dne.
Trepifajksl
Ahoj,
Promiň, ale když k sobě budeš upřímný, tak uvidíš, že jsi nedoložil vůbec nic. S takovými informacemi se nedá pracovat. Když chci doložit elektrárnu v Čechách, nezajímá mě elektrárna například v Německu. Jistě víš o čem mluvím.Chápu, že jsi v zajetí sekty a je obtížné se z toho vymotat. Někomu se to podaří za pár týdnů, někdo prohlédne až po letech a někdo vůbec. Vím o čem mluvím, krátký …More
Ahoj,
Promiň, ale když k sobě budeš upřímný, tak uvidíš, že jsi nedoložil vůbec nic. S takovými informacemi se nedá pracovat. Když chci doložit elektrárnu v Čechách, nezajímá mě elektrárna například v Německu. Jistě víš o čem mluvím.Chápu, že jsi v zajetí sekty a je obtížné se z toho vymotat. Někomu se to podaří za pár týdnů, někdo prohlédne až po letech a někdo vůbec. Vím o čem mluvím, krátký čas jsem byl obětí charismatiků. To je něco podobného. Velení je stejné, jako u AD. Rovněž je to zřízeno na rozbíjení. Taky hezkou neděli, určitě jsi jinak fajn kluk.
Stylita
„Pokud Kristus nebyl vzkříšen, pak je vaše víra marná.“
b8111
Trepifajksl: Posouzení vysvětlení, nech na druhých. K sobotě jsem dozrál i bez AD, k odsouzení Hkt a dalších blbostí taky. Pokud studuješ písma, tak zjistíš, že toho více "plave na vodě". Myslím si, že i když jsi dobrý a férový chlap, přesto jsi zamrzl v určitém bodě. Neříkám, ty témata jsou těžká i pro mě. Přesto si myslím, že už se o písmo nezajímáš. Vyhovuje Ti, k čemu jsi dozrál. Jak chceš, …More
Trepifajksl: Posouzení vysvětlení, nech na druhých. K sobotě jsem dozrál i bez AD, k odsouzení Hkt a dalších blbostí taky. Pokud studuješ písma, tak zjistíš, že toho více "plave na vodě". Myslím si, že i když jsi dobrý a férový chlap, přesto jsi zamrzl v určitém bodě. Neříkám, ty témata jsou těžká i pro mě. Přesto si myslím, že už se o písmo nezajímáš. Vyhovuje Ti, k čemu jsi dozrál. Jak chceš, ale potom diskutovat, určovat co je lež, když nerozumíš základu bratře? Nemám zájem Ti brát Tvé jistoty. Vím, že už nechceš znovu zažít zklamání. Taky vím, že Ti bylo ublíženo, znám ty sbory letniční / vzpomínal jsi Maniny, Drápala, atd. /. Potom, ale bratře se do těchto debat raději nepouštěj. Myslím to v dobrém, nechci Tě ranit. Staré andrše mám rád. Tedy i stylitu. To hlavní je někde jinde. Hledejme, co nás spojuje. Ať se daří.
Trepifajksl
Všechny ty stovky sekt vznikly výkladem písma. Z toho je vidět, že tudy cesta nevede. Bůh nepůsobí rozdělení, proto nemá patent na výklad kdokoliv, ale učitelský úřad církve. Jakákoliv opačná teze podporuje rozštěpení a tedy přímý rozpor-Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Ano, je to takhle jednoduché. Ne všichni jsou těžcí filozofové, je to i pro staré babičky.
b8111
Trepi je to hodně o povaze. Nikdy jsem nebyl slepá ovce, ale hledal jsem v písmech, zda je to pravda, co mě učí. Tak jako:
Skutky apoštolů 17, 11Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.....
Právě i já začínal na maninách a pokračoval dál...
Joske
Je to jinak. Ježíš Kristus oznámil Šimonovi Petrovi, že si učedníky vyžádal Satan, aby je tříbil jako pšenici (Lk 22:31). To je skutečnost, která se ke škodě věci přehlíží a každá úvaha bez tohoto základu je mylná. Satan tedy spoutal učedníky v matrici, sebral jim svobodu, kterou dostali od Ježíše. Jak vypadala ona svoboda, se dočteme ve 14. kapitole Pavlova listu Římanům. Někdo dále dává předn…More
Je to jinak. Ježíš Kristus oznámil Šimonovi Petrovi, že si učedníky vyžádal Satan, aby je tříbil jako pšenici (Lk 22:31). To je skutečnost, která se ke škodě věci přehlíží a každá úvaha bez tohoto základu je mylná. Satan tedy spoutal učedníky v matrici, sebral jim svobodu, kterou dostali od Ježíše. Jak vypadala ona svoboda, se dočteme ve 14. kapitole Pavlova listu Římanům. Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
Příkaz světit neděli, je zde v přímém protikladu se svobodou Božích dětí. Toto a podobné věci čtenáře Písma zarazí a tak se stávalo, že se někteří učedníci začali od svazující matrice osvobozovat, ale v okamžiku, kdy zakládali své společnosti (sbory, církve) Satan je oklamal a spoutal v matrici podobné té první. Problém tedy není až tak ve čtení a porozumění slovům Písma svatého, jako v organizačních řádech, které nedokáží akceptovat apoštolem Pavlem deklarovanou svobodu přesvědčení.
Dokud učedník nerozeznává, že je poután Satanovou matricí, bude organizační řád paradoxně považovat za posvátný a svá pouta za dar Boží. A nebude toužit po svobodě, po Kristu.
Joske
Tato věta nepotřebuje výklad, je dostatečně srozumitelná všem, protože popisuje daný stav.
Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
2 more comments from Joske
Joske
Tato věta je současně dokladem, že v době, kdy jí apoštol Pavel psal, nebylo přikázáno všem učedníkům světit neděli. Je dokladem, že učedníci nesvětili neděli od počátku, jak se tu někteří z vás domnívají.
Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
Joske
Dobré by tedy bylo, kdyby každý setrval ve svém přesvědčení. Komu je den jako den, nesvětí ani sobotu, ani neděli, se zodpovídá Bohu jako ten, kdo světí sobotu nebo neděli. Neurážejte se tedy hanlivými označeními, jako je například nedělář, sobotář nebo sektář. Raději bedlivě naslouchejme, co nám sdělil apoštol Pavel. Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako …More
Dobré by tedy bylo, kdyby každý setrval ve svém přesvědčení. Komu je den jako den, nesvětí ani sobotu, ani neděli, se zodpovídá Bohu jako ten, kdo světí sobotu nebo neděli. Neurážejte se tedy hanlivými označeními, jako je například nedělář, sobotář nebo sektář. Raději bedlivě naslouchejme, co nám sdělil apoštol Pavel. Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
Probuďte se a zazáří vám Kristus. Vyvede vás ze Satanovy matrice.
Trepifajksl
b811To je dobře, že hledáš v písmu a nejsi slepá ovce a že si vše ověřuješ. Dělám to taky tak. A nejen s písmem. Hledám pravdu ve všem, pokud jasné důkazy rozbijí tezy, kterou zastávám, opustím ji. Nesetrvávám umanutě v omylu. Proto jsem hodil do koše spoustu svých model. Falešná legenda kolem nich už byla pod tíhou důkazů neudržitelná. Proto už například nejsem demokrat, nemám tatíčka Masaryka …More
b811To je dobře, že hledáš v písmu a nejsi slepá ovce a že si vše ověřuješ. Dělám to taky tak. A nejen s písmem. Hledám pravdu ve všem, pokud jasné důkazy rozbijí tezy, kterou zastávám, opustím ji. Nesetrvávám umanutě v omylu. Proto jsem hodil do koše spoustu svých model. Falešná legenda kolem nich už byla pod tíhou důkazů neudržitelná. Proto už například nejsem demokrat, nemám tatíčka Masaryka a ani humanistu Havla. Nevykřikuji spolu s charismatiky hatmatilkou a myslím si své o "světové pandemii", přeplněných nemocnicích a o tom, že už údajně není ani dřevo na rakve. Vystoupil jsem z Matrixu.
b8111
Joske: církev v 1.stol. rozhodně nesvětila neděli. To na okraj. Ale jaký máš názor, pokud kradu, cizoložím a jsem ve svém myšlení plně přesvědčen, ve světle veršů, které jsi uvedl?
Joske
b8111, pokud někdo hřeší a namlouvá si, že je to jeho svoboda? Takových lidí je na světě většina. Jsou to lidé uvězněni hříchem v Satanově matrici.
O svobodě Božích dětí píše apoštol Pavel v listu Galatským, 5. kapitole.
Trepifajksl
Abych ještě nezapomněl to nejdůležitější. Samo písmo mi říká, že si ho nemohu sám vykládat, jak se mi zdá. No a v tom je jádro pudla. To musíme akceptovat a ne si vytrhávat jen, co se nám líbí. Dále nám písmo říká, kdo má vůbec právo ho vykládat. No-a jsme doma. Přes to vlak nejede. Ostatně potvrzuje se to i skutky.
Joske
V takovém případě stavíš na cizím rozumu. Zakopáváš hřivnu, kterou jsi dostal od Pána.
b8111
Trepi, právě v tomto plně s Tebou souhlasím. Jedna věc je výklad a druhý nešvar, je přepisování, či vyřazování veršů z písma. A k tomu právě došlo u morálního zákona ŘKC, což mě dovedlo k pochybnostem.
b8111
Joske, vysvětli, nerozumím Ti, jak to myslíš právě v návaznosti na uvedené verše řím. 14/5. Zde mluvíš o hřivnách a proč, když tam mluvíš o svobodě?
Joske
b8111 dnes vložil citát ze Skutků svatých apoštolů, kde jsou vychváleni ti, kteří zkoumají Písmo, zda je vše tak, jak jim káže autorita. Nespoléhali se na cizí rozum, užívali vlastní.
Skutky apoštolů 17, 11Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.
Takový přístup je skutečně chvályho…More
b8111 dnes vložil citát ze Skutků svatých apoštolů, kde jsou vychváleni ti, kteří zkoumají Písmo, zda je vše tak, jak jim káže autorita. Nespoléhali se na cizí rozum, užívali vlastní.
Skutky apoštolů 17, 11Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.
Takový přístup je skutečně chvályhodný, zvláště v dnešní době, kdy v čele římské církve stojí propagátor pohanství Bergoglio. Na slepý prostý lid, který Písma nezkoumá, má vliv nejen, co se hlásí ex cathedra, ale každý Bergogliův viditelný skutek, který je pak slepě následován.
Trepifajksl
Ano, opravu raketoplánu vskutku přenechám leteckým mechanikům. Zdá se mi to zcela přirozené a moudré. Návrhy topičů, lesníků, soustružníků a zedníků si dovolím s chápavým úsměvem přehlídnout.
Joske
Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
Tato slova psal apoštol Pavel o těch, kteří uvěřili Kristu. Věřícím je, předpokládám, jasné, že vědí, co je hřích. Vědí, že hřích je v rozporu se svobodou. Ježíš nás přece přišel osvobodit od hříchu. Není tedy možné, aby věřící pokládal hřích krádeže a …More
Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
Tato slova psal apoštol Pavel o těch, kteří uvěřili Kristu. Věřícím je, předpokládám, jasné, že vědí, co je hřích. Vědí, že hřích je v rozporu se svobodou. Ježíš nás přece přišel osvobodit od hříchu. Není tedy možné, aby věřící pokládal hřích krádeže a cizoložství za svou svobodu přesvědčení.
Největším darem od Pána Ježíše je svoboda. To je nejcennější hřivna. Svobodu nesmíme neuváženě ztratit třeba tím, že necháme za sebe myslet jiné. Svobodu přesvědčení má pouze učedník, který myslí samostatně. Takovou svobodu, takové přesvědčení vzájemně tolerujme. Pokud však někoho vidíme v okovech, stáváme se nástrojem Krista, abychom hlásali evangelium, které vede ke svobodě.
Je to dostatečně jasné, b8111?
Joske
Písmo svaté není návod na stavbu raketoplánu. Jen je třeba prosit Boha o moudrost a Bůh dá porozumět každému, kdo čte.
Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
Zde nás například Bůh prostřednictvím apoštola Pavla varuje, abychom se nenechali spoutat do okovů cizího rozumu. Bůh nás také varuje …More
Písmo svaté není návod na stavbu raketoplánu. Jen je třeba prosit Boha o moudrost a Bůh dá porozumět každému, kdo čte.
Někdo dále dává přednost jednomu dni před druhým, pro jiného však je den jako den. Každý ať je ve svém vlastním myšlení plně přesvědčen. R 14:5
Zde nás například Bůh prostřednictvím apoštola Pavla varuje, abychom se nenechali spoutat do okovů cizího rozumu. Bůh nás také varuje před falešnými bratry, kteří nám chtějí vzít svobodu Božích dětí. Tu otázku rozvířili vetřelí falešní bratři. Vloudili se mezi nás a slídili po naší svobodě, kterou máme v křesťanství, aby nás uvedli do otročení. Ga 2:4
b8111
Trepifajksl: Nemá cenu tady teoretizovat, platí ukázaná. Chci doložit, že židovská..
Trepi, sobota byla určena pro všechny lidi již v ráji ustanovením týdenního cyklu Gen.2/3. Jak zákon, tak sobotu světili první lidé, včetně Abrahama. Po potopě byl nositelem světla vyčleněn Izraelský národ, který dostal Zákon již v psané formě. V Desateru Exod.20/8
11 je sobota vyzdvižena, co by památník stvořen…More
Trepifajksl: Nemá cenu tady teoretizovat, platí ukázaná. Chci doložit, že židovská..
Trepi, sobota byla určena pro všechny lidi již v ráji ustanovením týdenního cyklu Gen.2/3. Jak zákon, tak sobotu světili první lidé, včetně Abrahama. Po potopě byl nositelem světla vyčleněn Izraelský národ, který dostal Zákon již v psané formě. V Desateru Exod.20/8
11 je sobota vyzdvižena, co by památník stvoření. V Dt.5/6-10 je sobota památníkem na vyjití z Egypta, tedy z mocí otroctví do svobody. Tato symbolika má platnost i pro křesťany. I oni byli osvobozeni z moci hříchů. I v této době je sobota určena všem, nejen židům, ale i cizincům Izaijáš 56/6,7. V písmu je více míst, kdy lidé z okolních národů uznávali židovské náboženství, tedy i sobotu-nebudu dohledávat.
b8111
Důležitost slavení sobotního spočívá v tom, že je to znamení mezi námi a Bohem. Ezech.20/12,20. To se nevztahuje na neděli.
Svěcení soboty Bůh určuje všem lidem a směřuje ji i do budoucna Ex31/13. Neboť skrze víru Abrahamovu jsme byli naroubováni/planá oliva-pohani/ na ušlechtilou olivu- židy Řím.11/23.
b8111
Trepifajksl: Příteli lžeš. Křesťané z pohanů žádnou sobotu nesvětili. Není o tom nikde ani zmínka.

Trepi lžeš Ty, nebo spíše nemáš informace. Zhruba do konce prvního století slavili první křesťané, jak z pohanů, tak i ze židů sobotní den. Toho jsou průkazným důkazem rozmezí dat v kterých byly napsány evangelia a dopisy apoštolů. Nikde se nezmiňují o slavení neděle. Teprve později pod tlakem …More
Trepifajksl: Příteli lžeš. Křesťané z pohanů žádnou sobotu nesvětili. Není o tom nikde ani zmínka.

Trepi lžeš Ty, nebo spíše nemáš informace. Zhruba do konce prvního století slavili první křesťané, jak z pohanů, tak i ze židů sobotní den. Toho jsou průkazným důkazem rozmezí dat v kterých byly napsány evangelia a dopisy apoštolů. Nikde se nezmiňují o slavení neděle. Teprve později pod tlakem antijudaismu se od ní mnozí začali odklánět /židé v Alexandrii krátce před r.120, ve starém Římě o slavení neděle píše Justin Martýr, který žil 100-165 n.l. To ovšem neznamená, že všichni křesťané upustili od slavení soboty. Ba naopak, byli za to pronásledováni.
2 more comments from b8111
b8111
Trepifajksl.: Já nemusím přemýšlet, mně je tohle jasné...
Trepi, pán Ježíš sobotu očisťuje od nesmyslných lidských nánosů tradic/nesměli rozvazovat, zavazovat uzel, psát dvě písmena a více, delší chůze jak 1 km, zapalovat oheň, atd./. V žádném případě ji těmito výroky, či svými činy, sobotu neporušuje. Ba naopak nás učí tímto, jak ji správně zachovávat. Podsouváš Kristu svůj vlastní postoj, …More
Trepifajksl.: Já nemusím přemýšlet, mně je tohle jasné...
Trepi, pán Ježíš sobotu očisťuje od nesmyslných lidských nánosů tradic/nesměli rozvazovat, zavazovat uzel, psát dvě písmena a více, delší chůze jak 1 km, zapalovat oheň, atd./. V žádném případě ji těmito výroky, či svými činy, sobotu neporušuje. Ba naopak nás učí tímto, jak ji správně zachovávat. Podsouváš Kristu svůj vlastní postoj, který k sobotě máš.
b8111
Trepifajksl: Ještě dodatek. Bůh, který řekl, židům, že budou světit sobotu, tak jim také jasně řekl jakým způsobem. A za nesvěcení stanovil trest smrti....

Na to jsem Ti odpověděl slepou kolejí níže. Slavíš i ostatní body desatera, kde byly stejně tvrdé sankce, či dodržuješ vůbec nějaké desatero?
U.S.C.A.E.
Písmo sväté potrebuje výklad; lebo už sv. Peter soznáva o niektorých listoch Pavlových, že ich „neučení a nestáli prekrucujú, ako i ostatné písma na svoju vlastnú skazu“. (2. Peter 3, 16.) — „Odkiaľ vznikajú tak mnohé bludy, ako že Písmo sväté, ktoré je samo o sebe dobré, býva zle porozumené.“ (Sv. Augustín.)
U.S.C.A.E.
Písmo sväté bez neomylného učiteľského úradu by bolo cirkvi Kristovej také, ako občiansky zákonník bez poverených sudcov, vysvetľovateľov smyslu zákonov. — Slovom, podľa nariadenia Kristovho, apoštolom daného: „Iďte teda, učte“ (Mat. 28, 19.) úrad učiteľský je orgánom na rozšírenie a zachovanie zjavenia Božieho, ktorý má po ruke Písmo sväté a ústne podanie.
Martina Bohumila Luterova
Už jenom ta neomylnost nějakého člověka/papeže/
musí nutně děsit, svobodu Dítěte Božího.
Martina Bohumila Luterova
Upřímné poděkování B811
za zpracování základních dat o Božím zákoně .

Vše jsem si uschovala do "tresoru" .abych to
mělo po ruce k vlastnímu užitku.
Už 10.rok čtu dle denního rozpisu "Písmo Svaté,

mohu potvrdit,že jsou mi stále jasnější všechny
souvislovsti mezi SZ a NZ je to jeden zákon,
a dvě smlouvy. Tak jak pravil Pán Ježíš přišel
SZ naplnit.

Pán Bůh ti oplať bratře tvoji Lásku k Němu.
b8111
Martina Bohumila Luterova: Rádo se stalo, kéž hledáme, co nás spojuje, vždyť je jeden Pán a mnoha věcem jistě nerozumíme..... I já např. dobře nechápu svobodu v Kristu, atd. A možná neprávem vedu někdy pře. Přesto mějme na mysli, že pokud dojdeme spásy, budeme v nebi spolu a tak si navzájem neubližujme. Nicméně jedna věc je, jak správně pochopit, uchopit, co po nás chce Bůh, druhá je vědomě, či …More
Martina Bohumila Luterova: Rádo se stalo, kéž hledáme, co nás spojuje, vždyť je jeden Pán a mnoha věcem jistě nerozumíme..... I já např. dobře nechápu svobodu v Kristu, atd. A možná neprávem vedu někdy pře. Přesto mějme na mysli, že pokud dojdeme spásy, budeme v nebi spolu a tak si navzájem neubližujme. Nicméně jedna věc je, jak správně pochopit, uchopit, co po nás chce Bůh, druhá je vědomě, či nevědomě lhát. A ŘKC ohledně morálního zákona/Desatera/ neuvádí pravdivé informace. Tento zarážející fakt a vím o čem mluvím / na rozdíl od zdejšího slepého papouškování různých koncilních traktátů /, mě dovedl k hledání pravdy, přímou konfrontací se Sv. písmy, historickými prameny, apod. Přeji hezký zbytek dne a Boží požehnání.
b8111
V JK 2/10 se píše: Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
Boží desatero, není židovským zákonem a neplatí jenom pro židy. Tato argumentace Trepi, je špatná. Potom jakým desaterem se řídíš, křesťane? Cožpak Kristus nebyl taky židem? Napsal jej na kamenné desky samotný Bůh. Je platný pro všechny, tedy židy i pohany. Je vyjádřením Božího …More
V JK 2/10 se píše: Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
Boží desatero, není židovským zákonem a neplatí jenom pro židy. Tato argumentace Trepi, je špatná. Potom jakým desaterem se řídíš, křesťane? Cožpak Kristus nebyl taky židem? Napsal jej na kamenné desky samotný Bůh. Je platný pro všechny, tedy židy i pohany. Je vyjádřením Božího charakteru a jeho platnost stále trvá. Nebylo zrušeno ani jedno Boží přikázání. Kdo tvrdí opak je lhář.
b8111
Bratři, podsunujete mi židovství, zákonictví. Ale sami se usvědčujete z farizejství, když se zde mnozí snažíte i za pomoci informací, které v písmu nejsou uvedeny, usvědčit Krista a prvotní církev, že přestupovali Boží zákon o Dni sobotním. Není to pravdou. VY SE NEDRŽÍTE BOŽÍHO DESATERA, VY SE DRŽÍTE ŘKC DESATERA /lidského/ A TO JE JINÉ.
Kristus, sobotu nesnižoval, ani nevedl k tomu, abychom …More
Bratři, podsunujete mi židovství, zákonictví. Ale sami se usvědčujete z farizejství, když se zde mnozí snažíte i za pomoci informací, které v písmu nejsou uvedeny, usvědčit Krista a prvotní církev, že přestupovali Boží zákon o Dni sobotním. Není to pravdou. VY SE NEDRŽÍTE BOŽÍHO DESATERA, VY SE DRŽÍTE ŘKC DESATERA /lidského/ A TO JE JINÉ.
Kristus, sobotu nesnižoval, ani nevedl k tomu, abychom ji nesvětili. Ba naopak, On ji očisťoval, napřimoval od lidských nesmyslných příkazů a nánosů. Vyučoval nás, jak ji máme plněji prožívat, aby byla ku našemu prospěchu v setkání s Bohem. V čem tedy spočívá její GRO, v lásce a svobodě, otevření se Božímu duchu. Má sloužit k regeneraci těla i ducha.
apredsasatoci
Určite mas Pravdu, čo sa tyka soboty, ak nebol ukrižovaný Kristus a ak Kristus nevstal zmrtvych.
Lenže Kristus ukrižovaný bol, ako aj vstal zmŕtvych.

Pán Ježiš prišiel naplniť proroctvo a Staré sa stáva Novým.
Samozrejme, to neznamená, že
neplatí 10 prikázaní.
Ale určite sa ruší obeta na oltári. Pretože oltárom sa stava ľudské srdce.
Dokážeš vnímať túto podstatnú udalosť?

Rkc dostala mandát …More
Určite mas Pravdu, čo sa tyka soboty, ak nebol ukrižovaný Kristus a ak Kristus nevstal zmrtvych.
Lenže Kristus ukrižovaný bol, ako aj vstal zmŕtvych.

Pán Ježiš prišiel naplniť proroctvo a Staré sa stáva Novým.
Samozrejme, to neznamená, že
neplatí 10 prikázaní.
Ale určite sa ruší obeta na oltári. Pretože oltárom sa stava ľudské srdce.
Dokážeš vnímať túto podstatnú udalosť?

Rkc dostala mandát od Boha!
b8111
Ano, plně Ti rozumím a souhlasím. To ovšem nemá souvislost s Božím desaterem, nebo myslíš jinak?
apredsasatoci
Ale veď nikto nespochybňuje Desatoro!
Ak myslíš, 3. prikázanie, už vyššie som ti odpovedala.
Napíšem to ešte ináč. Keby sa Božie Slovo vykladalo podľa teba, tz. pragmaticky, uniformne ako ho vykladas ty, nepotrebujeme ani Ducha Svätého.
A preto doporučujem okrem poznanie aj trochu citu a porozumenia. 🤔
Samozrejme, vždy iba v súlade s Písmom.
b8111
No, mě to tak tak nepřipadá. Desatero zahrnuje i sobotní odpočinek, který rozhodně nezahrnuje neděli a ten je zde tvrdě potírán.
b8111
Milá apredsasatoci, ŘKC dostala mandát v režii dobrého správce. Rozhodně nemůže zasahovat do Božího desatera, neboť tímto SE STAVÍ NAD BOHA. Vysílá jasný signál, že BŮH ASI NAPSAL NĚCO ŠPATNĚ A MY ŘKC TO MUSÍME OPRAVIT, což je špatně. Tímto se vyvyšuje nad něj. Vždyť víš co Ježíš říká o Božím zákoně: ..ani čárka nepomine.... Běda tomu kdo by změnil jedno....ATD.
One more comment from b8111
b8111
Apredsasatoci, ....Keby sa Božie Slovo vykladalo podľa teba,...
Já se snažím, právě vykládat Sv. desatero, tak jak to napsal samotný Bůh, jak to žil osobním příkladem samotný Kristus a jak nás k tomu vedl. Tedy rozhodně ne, podle sebe. Problém je jiný. Božím desaterem, není přepracovaný ŘKC Boží zákon, kde změnili sobotu za neděli, druhé přikázání zrušili a aby jich bylo stále deset, rozděli …More
Apredsasatoci, ....Keby sa Božie Slovo vykladalo podľa teba,...
Já se snažím, právě vykládat Sv. desatero, tak jak to napsal samotný Bůh, jak to žil osobním příkladem samotný Kristus a jak nás k tomu vedl. Tedy rozhodně ne, podle sebe. Problém je jiný. Božím desaterem, není přepracovaný ŘKC Boží zákon, kde změnili sobotu za neděli, druhé přikázání zrušili a aby jich bylo stále deset, rozděli desáte na deváte a desáté.
apredsasatoci
Kto prijíma SZ, je pochopiteľné, že prijíma sobotu.
Kto chápe, že to Staré strieda, nahradzuje Nove, s rešpektom prijíma nedeľu.
Boh všetko odovzdáva do rúk svojmu Synovi.
Tým, že Židia neprijímajú NZ/JK svatia sobotu.
Aj napriek tomu, že ty neprijímas nedeľu, ale sobotu, nemáš ten zámer ako Židia.
Ty len tomu nerozumieš.
Tak sa netráp! Lebo ani sobota/nedeľa nie je nád Pána!!!
b8111
Jsi hodná, já si spíše myslím, že se trápí Ježíš. Kdyby jsi více pochopila Boží lásku, Jeho povahu kterou právě vyjadřuje zákon / vždyť proč se zrovna NA TOLIKA MÍSTECH VĚNUJE NÁPRAVĚ SPRÁVNÉHO SVĚCENÍ SOBOTNÍHO DNE/, mluvila by jsi jinak. Sobotnímu dni, který je uprostřed Desatera, se věnuje Bůh nejvíce. Na sobotní den se vážou mnohé velké Boží požehnání směřující i do budoucna. ROZHODNĚ SE …More
Jsi hodná, já si spíše myslím, že se trápí Ježíš. Kdyby jsi více pochopila Boží lásku, Jeho povahu kterou právě vyjadřuje zákon / vždyť proč se zrovna NA TOLIKA MÍSTECH VĚNUJE NÁPRAVĚ SPRÁVNÉHO SVĚCENÍ SOBOTNÍHO DNE/, mluvila by jsi jinak. Sobotnímu dni, který je uprostřed Desatera, se věnuje Bůh nejvíce. Na sobotní den se vážou mnohé velké Boží požehnání směřující i do budoucna. ROZHODNĚ SE NEPŘETAHUJÍ NA NEDĚLI. Abychom dobře, či lépe pochopili Nový zákon, musíme znát Starý zákon a naopak. Všimni si na kolika místech Ježíš a i apoštolové soustavně vzpomínají Starý zákon.
b8111
Pravý Boží zákon /desatero/ je uvedený v 2 MOŽ. 20/2-17. Rozhodně to není desatero ŘKC.
apredsasatoci
Nie je podmienka poznať SZ k spase. Podmienkou je poznať NZ.
Samozrejme, dávam ti za Pravdu, že poznanie SZ nám ešte viac do hĺbky vysvetľuje NZ.
Okrem toho SZ je predobrazom NZ.
To hlavne slúži spolu s proroctvami pre tých, ktorí by chceli poukazovať namiesto na Boha, na osud, či náhodu.
JK nemohol poukazovať na nedeľu nie len z pokory, ktorú mal, ale aj preto, lebo jeho najvernejsi často mu …More
Nie je podmienka poznať SZ k spase. Podmienkou je poznať NZ.
Samozrejme, dávam ti za Pravdu, že poznanie SZ nám ešte viac do hĺbky vysvetľuje NZ.
Okrem toho SZ je predobrazom NZ.
To hlavne slúži spolu s proroctvami pre tých, ktorí by chceli poukazovať namiesto na Boha, na osud, či náhodu.
JK nemohol poukazovať na nedeľu nie len z pokory, ktorú mal, ale aj preto, lebo jeho najvernejsi často mu nerozumeli, nie len počas jeho života, ale ani po Jeho smrti. Viď. Emauz.
Keď si uvedomíme, čo vyvádzali Židia pre sobotu, ktorá sa svatila v tých časoch, čo by sa asi dialo, keby prišiel s nedeľou?!
Nie obetu, ale milosrdenstvo chcem!
b8111
apredsasatoci: jsi chytré děvče. Vyřknutého bylo taky dost. Snad na závěr. Právě, aby si mnozí špatně nevysvětlovali různé citáty zavádějícím způsobem ze Sv. písma, jak zde vidím, je zapotřebí dobře rozumět Sv. písmu. Ovšem to hlavní spočívá někde jinde, jak píše kallistratos a tam pokulhávám....Děkuji za diskuzi a přeji hezký zbytek dne.
Trepifajksl
Nemá cenu tady teoretizovat, platí ukázaná. Chci doložit, že židovská úmluva s Bohem byla pro celé lidstvo a nikoliv pro židy. Tedy - chci doložit, které národy a od kterého věku světily sobotu v souvislosti se Starou smlouvou. Chci doložit kdy a jakým způsobem tuto podmínku Bůh vložil na bedra ostatních národů. Kdy a kde se to dozvěděli? Přestaňte tady mlžit a teoretizovat a uveďte jasná fakta …More
Nemá cenu tady teoretizovat, platí ukázaná. Chci doložit, že židovská úmluva s Bohem byla pro celé lidstvo a nikoliv pro židy. Tedy - chci doložit, které národy a od kterého věku světily sobotu v souvislosti se Starou smlouvou. Chci doložit kdy a jakým způsobem tuto podmínku Bůh vložil na bedra ostatních národů. Kdy a kde se to dozvěděli? Přestaňte tady mlžit a teoretizovat a uveďte jasná fakta na podporu vašich tezí. Tedy nikoliv vyvozování toho, že když má někdo červené trenky, je komunista. Jasná, konkrétní fakta! Pokud je nemáte, nestrkejte nám vaše teze. Nepotřebujeme je a pro naši spásu jsou absolutně nepodstatné. 2000 let žijeme bez soboty, máme tisíce světců a mučedníků a budeme tak žít až do skonání světa.Nepotřebujeme vaše rady a nová zjevení. Věty."i když to není nikde psané , tak museli", jsou spekulace a navíc hodně hloupé. Dezinformace.
Trepifajksl
Ještě dodatek. Bůh, který řekl, židům, že budou světit sobotu, tak jim také jasně řekl jakým způsobem. A za nesvěcení stanovil trest smrti. Tak si nevyzobávejte jen, co se vám hodí.
Sobotní ustanovení porušoval jak Pán Ježíš, tak jeho učedníci. Proto je sobotníci chtěli pozabíjet.
Přítel
Pro Trepifajksla!
Nevím, jak se tě zeptat, když odmítáš přemýšlet, zda si uvědomuješ, že obviňuješ Ježíše z porušování zákona. Víš, že z něho děláš hříšníka?
U.S.C.A.E.
List Galaťanom - kapitola 2

14 Keď som videl, že nepostupujú priamo, podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: "Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!"
15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania,
16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista …More
List Galaťanom - kapitola 2

14 Keď som videl, že nepostupujú priamo, podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: "Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!"
15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania,
16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.
17 Ak sme aj my, čo hľadám ospravedlnenie v Kristovi, hriešnici, je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie!
18 Lebo ak znova staviam to, čo som zboril, ukazujem, že som priestupník.
19 Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž.
20 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
21 Nepohŕdam Božou milosťou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo zomrel.
b8111
Trepi, minule ve svých příspěvcích jsi nakousl více otázek, které by zabrali spoustu psaní a času. Tak snad ve zkratce o smlouvách, které se týkají i nás, o Adamovi, Abrahámovi, že světili sobotní den odpočinku, i Izraelité před vydáním Zákona na hoře Sinaj, atd……
Smlouvy: Původní smlouva /zaslíbení/milosti, byla uzavřena v ráji. Bůh zaslíbil, že semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu.. Gen3/15. …More
Trepi, minule ve svých příspěvcích jsi nakousl více otázek, které by zabrali spoustu psaní a času. Tak snad ve zkratce o smlouvách, které se týkají i nás, o Adamovi, Abrahámovi, že světili sobotní den odpočinku, i Izraelité před vydáním Zákona na hoře Sinaj, atd……
Smlouvy: Původní smlouva /zaslíbení/milosti, byla uzavřena v ráji. Bůh zaslíbil, že semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu.. Gen3/15. Tatáž smlouva obnovena Abrahamovi v zaslíbení: V Tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země.. Gen22/18. Nebyla však ratifikovaná. Týká se všech národů světa, což se stalo až po Kristově smrti, kdy byla označena za smlouvu NOVOU a byla zpečetěna Jeho krví.
Smlouva, označena v písmu, jako STARÁ, byla uzavřena mezi Bohem a Izraelem na Sinaji. Bůh vyzdvihuje Izraelský národ, nad druhé národy:“ Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým“Exod19/6. BŮH POVOLAL IZRAEL, ABY JEHO PROSTŘEDNICTVÍM SE ZJEVIL VŠEM OBYVATELŮM ZEMĚ, MĚLI NEST EVANGELIJNÍ POSELSTVÍ O SPÁSE V KRISTU všem národům. Měli být odlišní od ostatních modlářských národů. Nelze tedy vyloučit židy a židovskou smlouvu z našich životů, jeli-kož se opravdu týká i nás. Byli jsme /pohani/ vyťati z plané olivy a naroubováni na olivu ušlechtilou / židy/.Řím.11/23.
b8111
a)- Stará smlouva požadovala: POSLOUCHEJ A ŽIJ. Deut.27/26: Ez20/11. Základem této smlouvy byl Boží morální zákon a ceremoniální zákon. Byla uzavřena proto, aby lidi přiváděla do souladu s Boží vůlí. I když to není nikde psané, tak i Adam s Evou museli být seznámeni s Božími morálními požadavky, vždyť přece žili přímo s Bohem a viděli jaký je. Rozhodně se to nevztahovalo na pouze zákaz jedení …More
a)- Stará smlouva požadovala: POSLOUCHEJ A ŽIJ. Deut.27/26: Ez20/11. Základem této smlouvy byl Boží morální zákon a ceremoniální zákon. Byla uzavřena proto, aby lidi přiváděla do souladu s Boží vůlí. I když to není nikde psané, tak i Adam s Evou museli být seznámeni s Božími morálními požadavky, vždyť přece žili přímo s Bohem a viděli jaký je. Rozhodně se to nevztahovalo na pouze zákaz jedení ovoce. Znali týdenní cyklus stvoření, museli tedy dodržovat den odpočinku, protože vyvíjeli činnost. Taktéž po pádu do hříchu měli zavedený obětní systém/chodili v kůžích- maso mohli jíst až po potopě/, dostali první evangelijní zvěst o semeni ženy, které rozdrtí hlavu…, atd. Jak oni tak i další národy měli napsaný Boží zákon ve svých srdcích, tak jak píše apoštol Pavel v Řím.2/15., který si předávali ústně.
b8111
b)-Jelikož lidé v té době žili velmi dlouho, ve chvíli, kdy Adam zemřel ve věku 930 let, Lámech, otec Noemův, měl již 56 let; ve chvíli smrti Lámechovy, Sem, syn Noemův, měl 93 let. Tento poslední již znal Abrahama. A tak poučení Adama o sedmém dni - sobotě a o rozdělení času na týdny bylo předáváno přímo beze změny až k Abrahamovi.
Abraham /500 let před Mojžíšem/, a jeho potomci museli zacho…More
b)-Jelikož lidé v té době žili velmi dlouho, ve chvíli, kdy Adam zemřel ve věku 930 let, Lámech, otec Noemův, měl již 56 let; ve chvíli smrti Lámechovy, Sem, syn Noemův, měl 93 let. Tento poslední již znal Abrahama. A tak poučení Adama o sedmém dni - sobotě a o rozdělení času na týdny bylo předáváno přímo beze změny až k Abrahamovi.
Abraham /500 let před Mojžíšem/, a jeho potomci museli zachovávat sobotu. Gen.26.5 praví: "Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony."
Rovněž události zaznamenané v Exod. 16. kapitole svědčí o tom, že Izraelité dodržují den sobotní, před vydáním zákona na Sinaji.
23. verš zní: "Odpočinutí soboty svaté Hospodinu bude zítra!" Verše 28. a .29. ukazují, že"přikázání a zákony", které zachovával Abraham, se týkaly také soboty.
One more comment from b8111
b8111
c)-Nová smlouva byla založena na lepších zaslíbeních Žid8/6. Na zaslíbení odpuštění a Boží milosti, která obnovuje srdce a přivádí srdce do souladu s Božím zákonem. Jer31/33,34.
Nová smlouva neruší Zákon v jehož středu je přikázání o sobotním dni odpočinku. Řím.3/31
Pán Ježíš zachovával den sobotní
-
Jeho obyčejem bylo navštěvovat pravidelně sobotní shromáždění. Luk 4.16.31
-Uzdravováním nemo…More
c)-Nová smlouva byla založena na lepších zaslíbeních Žid8/6. Na zaslíbení odpuštění a Boží milosti, která obnovuje srdce a přivádí srdce do souladu s Božím zákonem. Jer31/33,34.
Nová smlouva neruší Zákon v jehož středu je přikázání o sobotním dni odpočinku. Řím.3/31
Pán Ježíš zachovával den sobotní
-
Jeho obyčejem bylo navštěvovat pravidelně sobotní shromáždění. Luk 4.16.31
-Uzdravováním nemocných v sobotu nerušil přikázání, ale plnil Boží vůli. Jan 7.23.24; Mar 2,23-28 Sobota byla ustanovena pro dobro člověka. - Ježíš hlavně uzdravoval v jiné dny nebo také v sobotu po západu slunce. Mar 1,21.32: Luk 4.40.41
- Kristus však zbavil sobotu od marných zákonických tradic. Židovská kazuistika deformovala sobotu. Obklopila ji zákazy a příkazy, které z ní učinily břemeno pro lid. Pán Ježíš se energicky stavěl proti židovskému legalismu a pokrytectví. Mar 7.8.9
Apoštolově zachovávali 4. přikázání
-
Po smrti Kristově věřící ženy připravily masti k pomazání Spasitele, ale v sobotu odpočinuly. První den po sobotě pak šly k hrobu s úmyslem pomazat tělo Ježíšovo . Luk 23.56; 24.1
-Apoštolově nesvětili žádný jiný den než sobotu. Sk 13.14.42.44: 16.13; 17.2; 18.4
-Pán Ježíš ukazuje potřebu svěcení soboty v době zkázy Jeruzaléma, která nastala r. 70 po Kristu. Mat 24.20
-Pavel, Petr, Jakub ani Jan - nikdo z nich nenapsal ani řádek ve prospěch svěcení jiného dne kromě soboty
Stylita
Raz do monastiera, ktorý založil starec schiarchimandrita Zosima (Sokurov), prišli dvaja sektári a začali všetkých prichádzajúcich zastavovať s ich zvyčajnými otázkami: „Ako rozumiete „to - i tamto“ miesto v Biblii?“, nikto si ich však nevšímal. Preto sa potom jeden z nich spýtal: „No, povedzte, kde je ten váš starec Zosima?“
Mnísi hneď ožili: „Aha, … vy chcete ísť k báťuškovi! To musíte ísť do …More
Raz do monastiera, ktorý založil starec schiarchimandrita Zosima (Sokurov), prišli dvaja sektári a začali všetkých prichádzajúcich zastavovať s ich zvyčajnými otázkami: „Ako rozumiete „to - i tamto“ miesto v Biblii?“, nikto si ich však nevšímal. Preto sa potom jeden z nich spýtal: „No, povedzte, kde je ten váš starec Zosima?“
Mnísi hneď ožili: „Aha, … vy chcete ísť k báťuškovi! To musíte ísť do jeho kélie“.
Sektári šli, pri báťuškovi bola ešte jedna mníška – kelejníčka, a hneď z kraja začali hovoriť o tom, ako báťuška nerozumie tej, či onej, stati Biblie.
Zosima im ticho a skromne odpovedal: „Och, ako už ja môžem rozumieť Biblii. Celý život sa ju snažím pochopiť – no, nijako sa nedarí“. Sektári sa hneď zaradovali takej odpovedi a začali tlačiť ešte viac: „Hovoríte, že nerozumiete Biblii, … zrejme sa neviete ani správne modliť, ani modlitby nepoznáte!“
Starec Zosima zobral svoj igumenský posoh (palicu) a hovorí: „Noo, modlitbu ja poznám!!!“ A začal udierať posohom o zem a prednášať slová modlitby: „Da voskresnet Boh...!!!“ Obaja sektári v tom momente stratili vedomie a padli na zem priamo, kde stáli.
Mníška - kelejníčka - sa preľakla, začala pobehovať okolo nich a kričí: „Báťuškovia, otcovia! Zabili ich! Políciu treba volať!“
Starec jej pokojne hovorí: „Čo kričíš, prines svätenú vodu a kropidlo! Teraz ich budeme „odčitávať“ (pozn. odčitka, modlitba exorcizmu) – besy v nich sedia! Starec ich pokropil svätenou vodou a oni začali prichádzať k sebe. Keď sa postavili na nohy, báťuška im pokojne hovorí: „No čo, deti moje, videli ste SILU PRAVOSLÁVNEJ MODLITBY?“
„Áno, videli“, - odpovedali. - „No, preto choďte, - povedal starec, - a rozpovedzte to svojim“.
zdroj: Мир православия, preložil o. Nikodim
b8111
Mám přítele, bývalého pravoslavného mnicha, který žil v monastýru na hoře Athos. Vyprávěl mi příběh o starci, který mnoho let žil sám uzavřen v kamenné kélii, kde se modlil, rozjímal, postil se - nosili mu jídlo a podávali jej přes skalní otvor. Svatý muž.
Pár dní před smrtí, jej vytáhli z kélie. Všichni čekali zralost duchovního starce. Místo zralosti, měli před sebou člověka plného nenávisti k …More
Mám přítele, bývalého pravoslavného mnicha, který žil v monastýru na hoře Athos. Vyprávěl mi příběh o starci, který mnoho let žil sám uzavřen v kamenné kélii, kde se modlil, rozjímal, postil se - nosili mu jídlo a podávali jej přes skalní otvor. Svatý muž.
Pár dní před smrtí, jej vytáhli z kélie. Všichni čekali zralost duchovního starce. Místo zralosti, měli před sebou člověka plného nenávisti k Turkům, v níž také zemřel.
Modlil se, postil se, trpěl zimou, spal na zemi....., přesto bylo něco špatně. Nedovedl se otevřít Božímu duchu, Boží pravdě. Jeho srdce nebylo u Boha, patřilo světu.
Stylita
turek není žádná sranda
U.S.C.A.E.
List Galaťanom - kapitola 2

14 Keď som videl, že nepostupujú priamo, podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: "Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!"
15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania,
16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista …More
List Galaťanom - kapitola 2

14 Keď som videl, že nepostupujú priamo, podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: "Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!"
15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania,
16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.
17 Ak sme aj my, čo hľadám ospravedlnenie v Kristovi, hriešnici, je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie!
18 Lebo ak znova staviam to, čo som zboril, ukazujem, že som priestupník.
19 Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž.
20 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
21 Nepohŕdam Božou milosťou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo zomrel.
b8111
Trepifajksl: .....Zkus mi to doložit nějakými prvokřesťanskými spisy/ že první křesťané slavili sobotu/...
Trocha jsem se tomu věnoval. Všichni apoštolově světili vždycky jen sobotní den, a to nejen s Pánem Ježíšem za jeho života, ale v celé své další činnosti. Sk 13.14.27.42.44: 16.13. 17.2: 18.4
b8111
a) Apoštolové prostě neznali svěcení neděle. K prvnímu dni v týdnu neměli žádný zvláštní vztah. Vždycky jej označovali jako "první den po sobotě". Tento termín se vyskytuje pouze osmkrát v Novém zákoně, "sobota" nebo "den sobotní" však 59 krát. Mlčení apoštolů - hlavně však apoštola Jana, který žil až do konce 1. století - o nějaké náhradě soboty za neděli je výmluvné.
b8111
b) Kniha Skutku apoštolů nepřináší jediné slovo ani jediné gesto ve prospěch neděle. V této knize, kde se mluví o opozici Židů vůči apoštolům a hlavně Pavlovi, není jediná zmínka o tom, že by byli Židé diskutovali s křesťany o tomto bodu nebo obviňovali Pavla, že nezachovává sobotu. Ke sporům by bylo došlo, kdyby byli apoštolové zachovávali neděli místo soboty.
3 more comments from b8111
b8111
c) Jeruzalémský koncil, konaný mezi r. 52-54, diskutoval dlouho o podmínkách vstupu pohanů do církve a rozhodl nevzkládat na ně jiného břemene "kromě věcí potřebných". Sk 15.28,29. Měla-li neděle nahradit sobotu, byli by se o tak důležité změně museli zmínit. Naopak Jakub, který měl na koncilu hlavní slovo, aniž by se zmínil o neděli, prohlásil, že Mojžíš "v školách na každou sobotu čítán bývá".…More
c) Jeruzalémský koncil, konaný mezi r. 52-54, diskutoval dlouho o podmínkách vstupu pohanů do církve a rozhodl nevzkládat na ně jiného břemene "kromě věcí potřebných". Sk 15.28,29. Měla-li neděle nahradit sobotu, byli by se o tak důležité změně museli zmínit. Naopak Jakub, který měl na koncilu hlavní slovo, aniž by se zmínil o neděli, prohlásil, že Mojžíš "v školách na každou sobotu čítán bývá". Sk 15,21
b8111
d) V Novém zákoně, který byl psán od r. 40 do r. 100, není jediné místo, které by svědčilo o tom,
- že den odpočinku byl někdy přenesen ze sedmého na první den týdne,
- že první den týdne /neděle/ je svatým dnem, který třeba zachovávat;
- že jej Ježíš zachovával neděli, nebo že by byl apoštolům nařídil , aby jej zachovávali na památku jeho zmrtvýchvstání;
- že by neděli apoštolově zachovávali …More
d) V Novém zákoně, který byl psán od r. 40 do r. 100, není jediné místo, které by svědčilo o tom,
- že den odpočinku byl někdy přenesen ze sedmého na první den týdne,
- že první den týdne /neděle/ je svatým dnem, který třeba zachovávat;
- že jej Ježíš zachovával neděli, nebo že by byl apoštolům nařídil , aby jej zachovávali na památku jeho zmrtvýchvstání;
- že by neděli apoštolově zachovávali nebo doporučovali;
- že by sedmý den býval nazýván jinak než "sobota" nebo "den sobotní";
- že by sobota byla zrušena a my obdrželi dispens od zachovávání památky stvoření.
b8111
e) Ba naopak i sám Pán Ježíš mluví o sobotě v proroctví do budoucna: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Mat.24/20
apredsasatoci
Čo to znamená? Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
b8111
f) doplňuji: Mám velkou obavu, že asi někteří málo rozumíme některým uváděným informacím.
Mám na mysli hlavně zákon ceremoniální a morální. Toto dilema, či problém se zákonem CEREMONIÁLNÍM, který nastal mezi křesťany ze židů a křesťany z pohanů, se řeší ve více listech apoštolů. V žádném případě nelze tyto zákony slučovat.
V Kol. 2/16 /
Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte …More
f) doplňuji: Mám velkou obavu, že asi někteří málo rozumíme některým uváděným informacím.
Mám na mysli hlavně zákon ceremoniální a morální. Toto dilema, či problém se zákonem CEREMONIÁLNÍM, který nastal mezi křesťany ze židů a křesťany z pohanů, se řeší ve více listech apoštolů. V žádném případě nelze tyto zákony slučovat.
V Kol. 2/16 /
Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám./se řeší POUZE ceremoniální soboty, svátky, náboženské úkony, atd., které pozbyly významu, dovršením Kristovy oběti na kříži – chrámová opona se roztrhla.
b8111
Apredsasatoci: Právě tímto výrokem Kristus dle mého názoru, poukazuje na důležitost svěcení sobotního dne, abychom jej nesnižovali útěkem - opomíjeli. V tento den setkání, kdy máme vypnout a otevřít se více Bohu, bychom se měli zregenerovat / nabrat tělesných, duchovních sil / právě pro ty dny, kdy přijdou těžkosti. ...V zimě - je význam pro útrapy, těžkosti. Tak, jako při dobití Jeruzaléma, tak …More
Apredsasatoci: Právě tímto výrokem Kristus dle mého názoru, poukazuje na důležitost svěcení sobotního dne, abychom jej nesnižovali útěkem - opomíjeli. V tento den setkání, kdy máme vypnout a otevřít se více Bohu, bychom se měli zregenerovat / nabrat tělesných, duchovních sil / právě pro ty dny, kdy přijdou těžkosti. ...V zimě - je význam pro útrapy, těžkosti. Tak, jako při dobití Jeruzaléma, tak i v dobách soužení, které přijde. Pokud najdeš lepší vysvětlení budu rád.
apredsasatoci
Matúš 24:12 SSV
A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska - plný hriechu = zima.
Sobota sa svätila. Vtedy sa nerobilo, ale iba jedlo a pilo = lenivosť - vlaznost (JK vláznych zo svojich úst vypluva).
Zosumarizujme si to!
Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil, keď budete lenivý a plný hriechu.
Keď človek zomrie v hriechu ide do zatratenia.
b8111
Určitě i tak. Tyto věty, slova mívají více významů, či opakování v časech. I toto proroctví se událo při dobytí Jeruzaléma a je rovněž směřované do budoucnosti. Děkuji, budu si pamatovat.
Trepifajksl
Všimni si, že Pán Ježíš vůbec nezmiňuje sobotu:
Kdo vejde do Království
13Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. 14Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně – vždyť právě takovým patří nebeské království!“ 15Vkládal tedy na ně ruce a pak odtud odešel.
16Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: „Mistře, co dobrého mám …More
Všimni si, že Pán Ježíš vůbec nezmiňuje sobotu:
Kdo vejde do Království
13Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. 14Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně – vždyť právě takovým patří nebeské království!“ 15Vkládal tedy na ně ruce a pak odtud odešel.
16Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?
17On mu však řekl: „Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání.“
18„A která?“ zeptal se.
Ježíš odpověděl: „‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, 19cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
20„To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?
21Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ 22Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.
Přítel
Pro Trepifajksla!
Zkus vyjmenovat VŠECHNA přikázání, která jsou vynechána. Můžeme pak společně přemýšlet proč.
Trepifajksl
Já nemusím přemýšlet, mně je tohle jasné. Stačí se podívat na všechna místa Nového Zákona, kde Pán Ježíš porušuje sobotní nařízení. Pro mě sobota neplatí, není obsažená v žádné mé domluvě s kýmkoliv. Jestli pro někoho ano, tak si ji ponechte a nevnucujte ji jinde. Jste pokrytci, jak říkal Pán Ježíš. Sami ji porušujete a ostatním nutíte. Konec.
Matouš 12, 1-14
Jan 9,16
Jan 5,7-18
Lukáš 13,10-16
Přítel
Bez urážky, přemýšlet není nikdy na škodu. Tak třeba Ježíš nezmínil první tři přikázání. To ale neznamená, že by přestala platit, že by je zrušil. Že Ježíš sobotu porušoval, to byl názor židů. Nedokázali chápat, že na dobré skutky uzdravení se zákaz nevztahuje. Pakliže Ježíš v příběhu o bohatém mladíku nezmínil sobotu, neznamená to, že ji zrušil. Nezrušil nic ze zákona, který stále platí. Platí …More
Bez urážky, přemýšlet není nikdy na škodu. Tak třeba Ježíš nezmínil první tři přikázání. To ale neznamená, že by přestala platit, že by je zrušil. Že Ježíš sobotu porušoval, to byl názor židů. Nedokázali chápat, že na dobré skutky uzdravení se zákaz nevztahuje. Pakliže Ježíš v příběhu o bohatém mladíku nezmínil sobotu, neznamená to, že ji zrušil. Nezrušil nic ze zákona, který stále platí. Platí i pro římské katolíky, jen kdosi něco vynechal a jiné zase změnil. Tím vším chci říci, že argument, který jsi uvedl ohledně soboty, je mylný. Někdy není všechno tak jasné, jak by se zdálo. Mt 5,17
Trepifajksl
Příteli lžeš. Křesťané z pohanů žádnou sobotu nesvětili. Není o tom nikde ani zmínka. Ani v Novém Zákoně, ani v jakékoliv jiné písemnosti a neučí to ani církev, kterou založil Pán Ježíš Kristus.
Svätý Malachiáš(prorok)
Keď ľudia nevedia počítať koľko ma týždeň dni je ich počet až 7 takže klasicky to znamená pondelok,utorok,streda,štvrtok,piatok,sobota a to sú dni kde Svätý Boh stvoril všetko aj našu zem každým dňom niečo iné ( 6 dni) a preto sú pracovné a človek môže robiť a 7 deň je nedeľa a to zasvätil Boh nebeský ako deň oddychu a na kresťansko duchovné veci čiže aj sláviť svätú omšu atď. a ďalšie iné veci,…More
Keď ľudia nevedia počítať koľko ma týždeň dni je ich počet až 7 takže klasicky to znamená pondelok,utorok,streda,štvrtok,piatok,sobota a to sú dni kde Svätý Boh stvoril všetko aj našu zem každým dňom niečo iné ( 6 dni) a preto sú pracovné a človek môže robiť a 7 deň je nedeľa a to zasvätil Boh nebeský ako deň oddychu a na kresťansko duchovné veci čiže aj sláviť svätú omšu atď. a ďalšie iné veci,ktoré sú pre Boha veľmi dobre. Nič iné ( opakom ) nieje pravda a je to blud vyššie spomenuté. ( napríklad,že sobota = nedeľa, ) Sobota je židovská tradícia, určitých sektarských komunít a nedeľa je kresťanská tradícia. Nedeľa je najdôležitejšia!
Přítel
Pro Trepifajksla!
Obvinil jsi mne ze lži. Já ale nepsal nic o pohanech. Prosím, upřednostni přemýšlení před přesvědčením o jasnu. Co jsem napsal, platí beze zbytku. Římští katolíci jsou pod zákonem, pod židovským zákonem. Mírně upraveným, ale stále zákonem. To následovníci Krista nejsou. Jistě ses seznámil s teologií apoštola Pavla.
Cituji R 10,4 Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro …More
Pro Trepifajksla!
Obvinil jsi mne ze lži. Já ale nepsal nic o pohanech. Prosím, upřednostni přemýšlení před přesvědčením o jasnu. Co jsem napsal, platí beze zbytku. Římští katolíci jsou pod zákonem, pod židovským zákonem. Mírně upraveným, ale stále zákonem. To následovníci Krista nejsou. Jistě ses seznámil s teologií apoštola Pavla.
Cituji R 10,4 Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.
Trepifajksl
Neplatí vůbec nic. Katolíci nejsou pod žádným židovským zákonem a nikdy nebyli. Vytrhávat z písma a ignorovat ostatní citáty, ti jde celkem dobře :-)))
Nesnaž se tady manipulovat. Dál nevím co píšeš, nerozklikával jsem
Martina Bohumila Luterova
Prokop písal:Neplatí vůbec nic. Katolíci nejsou pod žádným židovským zákonem a nikdy nebyli. Vytrhávat z písma a ignorovat ostatní citáty, ti jde celkem dobře :-)))
Si vedle Prokope, jen něco vyjmenuji. Co všechna to SZ bojechtivost
vraždění-horší jak ve SZ-protože jste vraždili soukmenovace co odmítli
přijak papeže
- co všechna ta nádhera- roucha- mirty -ect. tak je toho
tolik SZ- teď mi jefště…More
Prokop písal:Neplatí vůbec nic. Katolíci nejsou pod žádným židovským zákonem a nikdy nebyli. Vytrhávat z písma a ignorovat ostatní citáty, ti jde celkem dobře :-)))
Si vedle Prokope, jen něco vyjmenuji. Co všechna to SZ bojechtivost
vraždění-horší jak ve SZ-protože jste vraždili soukmenovace co odmítli
přijak papeže
- co všechna ta nádhera- roucha- mirty -ect. tak je toho
tolik SZ- teď mi jefště napadají ačarodějnice - to je přeci úkol učedníků
vymítat zléduchy .,uzdravovat
....Nato jste neměli....tak jste pálili i jen
z touhy po majetku...hned byl kacíř. Ach jo. MYSLI
Martina Bohumila Luterova
Nic z toho nedělal ani Kristus Pán, ani apoštolové a jejich následovníci
až od cca 6.stol papežova armáda odporných biomas.
Martina Bohumila Luterova
Trepifajksl
...Nevím o světci, který by světil sobotu....
Všichni prvomučední do 5. stol./ dále byli pro sobotu pronásledování/
Trepifajksl
....Proto žádný národ neměl ani potuchy o jakémsi sobotním dnu...
-"Nepřišel jsem zrušit Zákona a Proroky, ale naplnit"
-"Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě
zákona
ospravedlní pohanské národy - dostal už

Abraham zaslíbení: "V tobě budou …More
Trepifajksl
...Nevím o světci, který by světil sobotu....
Všichni prvomučední do 5. stol./ dále byli pro sobotu pronásledování/
Trepifajksl
....Proto žádný národ neměl ani potuchy o jakémsi sobotním dnu...
-"Nepřišel jsem zrušit Zákona a Proroky, ale naplnit"
-"Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě
zákona
ospravedlní pohanské národy - dostal už

Abraham zaslíbení: "V tobě budou požehnány všechny
národy."

-"Pamatujte jak Abraham uvěřil a bylo mu to počítáno za
spravedlnost, Vězte tedy,že ti ,kteří jsou z VÍRY ti jsou synové
Abrahamovi
"/Gal 3/
Trepifajksl
...Máš absenci poznání Božího Slova a naprostou neúctu k Němu"
stejně jako všichni papeženci.
-"Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
Bůh byl to Slovo....
A Slovo se stalo Tělem
a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsem Jeho slávu,
slávu jakou má od Otce jednorozený Syn,

plný milosti a slávy.
apredsasatoci
Keby si bola v katakombach, riešila by si sobotu?
Martina Bohumila Luterova
Zákon je Zákon to je to co zde nechápete.
Určitě všichni věděli a světili , tak jako
jejich Pán Ježíš Kristus-byli Jeho.
apredsasatoci
NZ nie je SZ!
Ak človek ignoruje Bohocloveka, je absolútne opodstatnené utiekať sa k sobote.
Boh Otec všetku moc a súd odovzdáva svojmu Synovi.
U.S.C.A.E.
List Filadelfským

sv. Ignác Antiochijský, 18.6. 2012

Pátý ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského (1.-2. stol.), učedníka apoštola Jana.

...

VI.

1. Hlásal-li by někdo židovskou víru, neposlouchejte jej. Je lépe slyšet od muže s obřízkou o křesťanství než od muže bez obřízky o židovství. Nemluví-li oba o Ježíši Kristu, jsou pro mne jen náhrobními pomníky či kameny, na …More
List Filadelfským

sv. Ignác Antiochijský, 18.6. 2012

Pátý ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského (1.-2. stol.), učedníka apoštola Jana.

...

VI.

1. Hlásal-li by někdo židovskou víru, neposlouchejte jej. Je lépe slyšet od muže s obřízkou o křesťanství než od muže bez obřízky o židovství. Nemluví-li oba o Ježíši Kristu, jsou pro mne jen náhrobními pomníky či kameny, na nichž jsou napsána pouze lidská jména.

revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1788
U.S.C.A.E.
To čiňte na mou památku

sv. Justin, 15.9. 2009

Kolem roku 150 napsal sv. Justin (+165) apologii, jíž hájil křesťanství proti pohanům. V posledních kapitolách této apologie líčí obřady křtu a eucharistie, která zpravidla následovala po křtu. Při četbě takovéto prvokřesťanské památky, která patří mezi nejstarší, můžeme pozorovat, jak podivuhodně se tato liturgie zachovala v celé ryzosti. Okoln…More
To čiňte na mou památku

sv. Justin, 15.9. 2009

Kolem roku 150 napsal sv. Justin (+165) apologii, jíž hájil křesťanství proti pohanům. V posledních kapitolách této apologie líčí obřady křtu a eucharistie, která zpravidla následovala po křtu. Při četbě takovéto prvokřesťanské památky, která patří mezi nejstarší, můžeme pozorovat, jak podivuhodně se tato liturgie zachovala v celé ryzosti. Okolnost, že je dílo určeno pohanům, vysvětluje neobvyklé nebo nečekané výrazy, jako je "Den Slunce" (tj. neděle) ap.

revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=814
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
na základe akého zákona ospravedlní národy? však Abrahám bol pred Mojžišom a Mojžišov Zákon nemal ba dokonca ani písané Desatoro čo je napísaný Prirodzený zákon, áno v ňom lebo Abrahám bol otcom Izáka a Izák Jakuba a Jakub aj Júdu a kdeže rad končí? no predsa U LEVA Z KMEŇU JÚDOVHO A KOREŇA DÁVIDOVHO ináč povedané u nášho Pána Ježiška Krista

tá časť z listu svätého Apoštola Pavla Galaťanom je …More
na základe akého zákona ospravedlní národy? však Abrahám bol pred Mojžišom a Mojžišov Zákon nemal ba dokonca ani písané Desatoro čo je napísaný Prirodzený zákon, áno v ňom lebo Abrahám bol otcom Izáka a Izák Jakuba a Jakub aj Júdu a kdeže rad končí? no predsa U LEVA Z KMEŇU JÚDOVHO A KOREŇA DÁVIDOVHO ináč povedané u nášho Pána Ježiška Krista

tá časť z listu svätého Apoštola Pavla Galaťanom je o opaku absolútne nie je o vyzdvihovaní Mosaizmu práve naopak hovorí sa tam o viere ako o spravodlivosti a nie o skutkoch zákona

židia majú vlastne meno podľa Júdu resp. Kmeňa Júda lebo Júda a Jehuda majú rovnaký slovný základ a teraz hovorím nie o tých "židoch" s ktorými sa stretli aj svätí Solúnsky bratia a svätý Konštantín-Cyril im v moci Ducha Svätého a svojou genialitou vyvracal to ich presvedčenie či už to nazveme judaizmom či farizeizmom či talmudizmom
b8111
U.S.C.A.E.: Kolem r. 150 se již slavila křesťany neděle, na mnoha místech.
b8111
U.S.C.A.E.: Bůh dal Mojžíšovi Boží zákon morální a ceremoniální. Zákon morální napsal vlastním prstem Bůh na kamenné desky Dt.10/4
Boží zákon se předával ústní, tradicí ještě před Mojžíšem. Gen. 26.5 praví: "Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony."
Rovněž události zaznamenané v Exod. 16. kapitole svědčí o tom, že Izraelité dodržují …More
U.S.C.A.E.: Bůh dal Mojžíšovi Boží zákon morální a ceremoniální. Zákon morální napsal vlastním prstem Bůh na kamenné desky Dt.10/4
Boží zákon se předával ústní, tradicí ještě před Mojžíšem. Gen. 26.5 praví: "Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony."
Rovněž události zaznamenané v Exod. 16. kapitole svědčí o tom, že Izraelité dodržují den sobotní, před vydáním zákona na Sinaji.
Sobota byla určena pro všechny lidi již v ráji, ustanovením týdenního cyklu Gen.2/3
b8111
Stylita: ….za tu dobu již bylo tolik zjevení Pána našeho Ježíše Krista a Panny Marie. Ani v jednom se nezmínili, že jim vadí svěcení neděle…
V nebi jsou uloženy desky zákona, které jednou všichni uvidíme. Jedním z kriterií života křesťana, mimo lásky ve Zj. 14/12 se píše…kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru........
Během svého pobytu na hoře, Mojžíš přijal pokyny pro stavbu svatyně …More
Stylita: ….za tu dobu již bylo tolik zjevení Pána našeho Ježíše Krista a Panny Marie. Ani v jednom se nezmínili, že jim vadí svěcení neděle…
V nebi jsou uloženy desky zákona, které jednou všichni uvidíme. Jedním z kriterií života křesťana, mimo lásky ve Zj. 14/12 se píše…kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru........
Během svého pobytu na hoře, Mojžíš přijal pokyny pro stavbu svatyně podle Božího vzoru Gen 35-39 kap.. Uvnitř této svatyně přebývala schrána smlouvy, v níž byly uloženy mimo jiné i desky Božího zákona Žid. 9/4. Skutečná svatyně je ovšem v nebi, kde Kristus je naším veleknězem Žid.8/1,2.: 9/11,24. V tomto chrámu je uložena schrána smlouvy Zj.11/19, která zákonitě obsahuje desky Božího desatera, neboť jsou vyjádřením zjevené Boží vůle, Božího charakteru, jako věrný svědek v nebi. „Věčné, Hospodine, stojí pevně v nebesích Tvé slovo“Ž119/89. Bůh nezrušil ani jediné přikázání, písmeno, či čárku ze zákona Mt5/18.
Myslíš, že bude slavení neděle v Božím desateru, nebo sobota?
apredsasatoci
V nebi nie je čas! A kde niet času nie je hodiny, soboty, nedele...
U.S.C.A.E.
v Nebi je Večná nedeľa časovo nie ale podstatou Neba je nekončiaca nedeľa

však nikto sa neprie o stálej platnosti MRAVNÉHO zákona ten dokonca náš Pán Ježiš Kristus naplnil a miesto lex talionis nám dal niečo oveľa vyššie až Božské a sám to nazval novým prikázaním už Blahoslavenstvá ukazujú židovstvo ako NEDOKONALÝ PREDOBRAZ nie to ešte ako to vypichlo zlobu farizeizmu a ako zvozil Galaťanov …More
v Nebi je Večná nedeľa časovo nie ale podstatou Neba je nekončiaca nedeľa

však nikto sa neprie o stálej platnosti MRAVNÉHO zákona ten dokonca náš Pán Ježiš Kristus naplnil a miesto lex talionis nám dal niečo oveľa vyššie až Božské a sám to nazval novým prikázaním už Blahoslavenstvá ukazujú židovstvo ako NEDOKONALÝ PREDOBRAZ nie to ešte ako to vypichlo zlobu farizeizmu a ako zvozil Galaťanov svätý Apoštol Pavol zato že NALETELI JUDAIZÁTOROM no jeje ten im teda naložil a budúcim takým
b8111
apredsasatoci: milé děvče, já nevím, jak to bude v nebi se sobotou. Každopádně, jak píšeš bude tam asi jiný čas, nebudou dny, atd. Spíše vejdem do sobotního odpočinutí, které bude věčné. Výše napsaným jsem chtěl pouze upozornit na kriteria, která nás mají dovést bezpečně do Božího království.
b8111
U.S.A.E.: ....v Nebi je Večná nedeľa časovo nie ale podstatou Neba je nekončiaca nedeľa..
Nekončící sobota Mike, sobota. Všude je psané v Písmech o sobotním odpočinku. Snad ŘKC není nad Bohem, aby mu určovala, který den má světit, nebo snad ano?
apredsasatoci
Aj tí čo vyznávali JK sa dali obrezat. Nie pretože uznávajú SZ a NZ nie. Ale aby nepohorsili "slabých".
Ďalší príklad: Jan Krstiteľ pokrstil JK. Odkedy krsti/požehnava (hierarchicky) menší väčšieho?!
Pred 2000 rokmi JK bol obrezany, dodržiaval SZ, ktorý vystriedal NZ.
Až po Jeho smrti musela logicky sobotu nahradiť nedeľa.
Farizeji toto neprijímajú. Ako neprijaju JK, NZ....
Kto neprijima nedeľu, …More
Aj tí čo vyznávali JK sa dali obrezat. Nie pretože uznávajú SZ a NZ nie. Ale aby nepohorsili "slabých".
Ďalší príklad: Jan Krstiteľ pokrstil JK. Odkedy krsti/požehnava (hierarchicky) menší väčšieho?!
Pred 2000 rokmi JK bol obrezany, dodržiaval SZ, ktorý vystriedal NZ.
Až po Jeho smrti musela logicky sobotu nahradiť nedeľa.
Farizeji toto neprijímajú. Ako neprijaju JK, NZ....
Kto neprijima nedeľu, ale sobotu, prijíma to čo farizeji prijímajú.
Ovocie farizejov je široko ďaleko známe.
Martina Bohumila Luterova
Kolik kalíšků borovičky padlo
než si takový logický nesmysl
zrobila 😂
apredsasatoci
Choď si zalyžovať! 🥱
U.S.C.A.E.
obrad očisťovania podstúpila Panna Mária a po panenskom pôrode nemusela ale plnila Zákon vtedy ešte platný hádam sa až na kordy ale je jasné že keď sa niečo volá Nová a Večná zmluva že nahradila starú a dočasnú
Přítel
Volné soboty komunisté zavedli, aby křesťané mohli světit sedmý den v týdnu. První den po sobotě mohli vzpomenout Kristovo zmrtvýchvstání. Jak řekl Ježíš, děti tohoto světa jsou prozíravější.
b8111
U.S.C.A.E. ...ona dokonca obhajuje adventistov takže je sobotár ...
Mike, proč Bohumilu "hanlivě" nazýváš, či snižuješ slovem "SOBOTÁR"? Na rozdíl od Tebe, ona je v souladě se svým Pánem. Nebo i apoštola Pavla, ostatní apoštoly, prvotní církev, i samotného pána Ježíše Krista, chceš nazývat SOBOTÁRY, neboť sobotu prokazatelně světili? Chceš se vysmívat i Duchu svatém? A pokud ano, proč se nad ně …More
U.S.C.A.E. ...ona dokonca obhajuje adventistov takže je sobotár ...
Mike, proč Bohumilu "hanlivě" nazýváš, či snižuješ slovem "SOBOTÁR"? Na rozdíl od Tebe, ona je v souladě se svým Pánem. Nebo i apoštola Pavla, ostatní apoštoly, prvotní církev, i samotného pána Ježíše Krista, chceš nazývat SOBOTÁRY, neboť sobotu prokazatelně světili? Chceš se vysmívat i Duchu svatém? A pokud ano, proč se nad ně vyvyšuješ lidský červíčku svoji hloupostí /neznalostí/, kdo jsi?
Stylita
Kdo jsi ty? Sobotář, sobotník - to je přiléhavý pojem pro adventistické lpění na sobotě. Neoháněj se při obraně sobotování Duchem svatém.
b8111
Stylito, příteli - Byl Duch svatý přítomen při psaní Božího desatera, byl Duch svatý přítomen v životě apoštolů, prvotní církve?
Stylita
B811, Pokud to otočím: Byl přítomen Duch svatý při vzkříšení Krista a při jeho slavení v neděli? můžeme se tu hádat do nekonečna. Církev světí neděli a basta fidli. Tak se nech obřezat a nebuď polovičitý.
b8111
Stylito, samozřejmě, že byl. Dokonce i při stvoření lucifera. Adventisty mi sem nepodsouvej, i oni se můžou v mnoha věcech mýlit. Ovšem ohledně svěcení soboty jsou plně v souladu s Sv. písmem. Dohadovat se nemá ceny. Je ovšem zapotřebí si uvědomit velmi důležitou věc a to: ŘKC plně uznává, že sedmým dnem dle Božího desatera je sobota, ale ona z pozice nástupce sv. Petra ji přesunula na neděli, …More
Stylito, samozřejmě, že byl. Dokonce i při stvoření lucifera. Adventisty mi sem nepodsouvej, i oni se můžou v mnoha věcech mýlit. Ovšem ohledně svěcení soboty jsou plně v souladu s Sv. písmem. Dohadovat se nemá ceny. Je ovšem zapotřebí si uvědomit velmi důležitou věc a to: ŘKC plně uznává, že sedmým dnem dle Božího desatera je sobota, ale ona z pozice nástupce sv. Petra ji přesunula na neděli, na den slunce.
Tak zde nesmyslně soustavně nedokazujete, že to bylo plně v souladu s J. Kristem, nebo dokonce naplněním Jeho nevysloveného přání...
U.S.C.A.E.
deň slnka je to nazvané svätým Justínom Mučeníkom ale podstata je že sobota prestala mať význam dňa Pánovho keď Pán Neba i Zeme vstal z mŕtvych v nedeľu a je x miest svätého Písma NZ ktoré jasne ukazujú ktorý deň Kresťania slávili

a keby aj to urobil svätý Peter čo je napísané bez dôkazu tak ako čo však by sa prejavila moc kľúčov ktorú mu dal náš Pán Ježiš Kristus a to ste iba napísali aj keď …More
deň slnka je to nazvané svätým Justínom Mučeníkom ale podstata je že sobota prestala mať význam dňa Pánovho keď Pán Neba i Zeme vstal z mŕtvych v nedeľu a je x miest svätého Písma NZ ktoré jasne ukazujú ktorý deň Kresťania slávili

a keby aj to urobil svätý Peter čo je napísané bez dôkazu tak ako čo však by sa prejavila moc kľúčov ktorú mu dal náš Pán Ježiš Kristus a to ste iba napísali aj keď sa to pripustí ako pravdivé tak sa nestane nič proti nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi resp. nestalo sa lebo deň sa iba posunul nezrušil sa ono šabat ani neznamená meno dňa
b8111
Pán Ježíš Kristus nikde nepřesunul svěcení soboty na neděli. Proč zde soustavně lžete. To ŘKC, potažmo člověk, změnil Boží desatero, ne Kristus. A pokud je Vám milejší poslouchat člověka, než - li Boha, to už je věc Vašeho svědomí a zrání.
Stylita
Níkdy jsem to netvrdil( že Ježíš nařídil světit neděli), tedy je zbytečné mne obviňovat z lhaní. Opakuji: Církev světí neděli a basta fidli. Světí se neděle, den VZKŘÍŠENÍ.
b8111
Stylito, Tebe neobviňuji, omlouvám se. Cožpak, ale nejsou tyto debaty vedeny v tomto duchu, nesmyslných, Sv. písmu, povaze Kristově odporujících argumentů?
Znovu opakuji: To církev si přála změnit sobotní den z Desatera, ne Kristus!!! Nepodsouvejte mu něco, co by nikdy neudělal. BOŽÍ PRAVDA NEMŮŽE JÍT PROTI SOBĚ. JINAK BY BŮH BYL NAZVÁN LHÁŘEM.
U.S.C.A.E.
To církev si přála změnit sobotní den z Desatera, ne Kristus!!!

to je manipulácia ako toto viete keďže štyridsať dní po Vzkriesení nie je zaznamenané a podľa svätého Apoštola Jána sa toho stalo veľa ČO NIE JE ZAPÍSANÉ
Stylita
Pokud církev usoudila a to podle mne správně, že nejdražší den je neděle, den Vzkříšení, proč bych se s ní hádal, že sobota je víc?
Ne vše je v Písmu a přesto věříme v nanebevzetí Panny Marie, křížujeme se a mnoho jiných věcí.
b8111
U.S.C.A.E: Mike já se nechci hrabat v informacích, které jsou sice pravdivé, ale nic nedokazují. To jsou nekonečné debaty o ničem. Zeptám se jednoduše: Přestoupil někde Pán J. Kristus Boží desatero?
b8111
Vedou se již několik let širokou veřejností, často nesmyslné, či zavádějící debaty na téma: Jaký je islám? Co můžem od něj čekat, jak si vysvětlit některé rozporuplné postoje, pasáže koránu, hrozí nám něco, je agresivní, mírutvorný.....atd.
Na to je možná velmi jednoduchá odpověď: Zkoumej život jeho zakladatele Mohameda a jeho učení, jak jej praktikoval. Dle toho poznáš, jak to myslel doopravdy.…More
Vedou se již několik let širokou veřejností, často nesmyslné, či zavádějící debaty na téma: Jaký je islám? Co můžem od něj čekat, jak si vysvětlit některé rozporuplné postoje, pasáže koránu, hrozí nám něco, je agresivní, mírutvorný.....atd.
Na to je možná velmi jednoduchá odpověď: Zkoumej život jeho zakladatele Mohameda a jeho učení, jak jej praktikoval. Dle toho poznáš, jak to myslel doopravdy.
Stylita
Celé je to o svobodě božích dětí a ne o otročení zákonu. Vyměň obřízku za sobotu při I. jeruzalemském sněmu a jsme doma.
b8111
Taktéž to stejné platí o SLOVECH A ŽIVOTĚ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, OHLEDNĚ SVĚCENÍ SOBOTNÍHO DNE. Jeho život nám jasně ukazuje, že světil den sobotní, plně v souladu s Zákonem.
Stylita
Ano a také byl obřezaný a byl za něj obětován pár holoubátek.
b8111
Stylita: Je velký rozdíl mezi Ceremoniálním zákonem/ týká se i obřízky/ a Božím zákonem desaterem, které stále platí. Ceremoniální zákony byly zrušeny.
Martina Bohumila Luterova
Sobota je den s přikázaný odpočinkem......
Neděle je den slunce na který byl přesunut sobotní den,
aby se zvýšil počet pohanů kteří se nechala napsat do
matriky. A tak se stala od cca 6 století církev napůl
býk a napůl pštros. 😂
Stylita
Katolíkům upíráš svobodu světit den Vzkříšení a oháníš se desaterem. Mne to zavání farizejstvím, onoho zákazu léčit v sobotu či mnout zrno na poli v sobotu a jíst ho.
Martina Bohumila Luterova
Děti - naštěstí ten kdo patří Kristovi jako učedník,
bude světit den sobotní , Ale naštěstí
mu nic nebrání,
aby svým světlem a vnitřní dispozicí být v Bohu,
působil i na své soukmenovce na nedělních
shromážděních. Není třeba slov, Duch působí ......
Jednou to bude. Kristus Pán je vítěz a i tady bude.!
b8111
Stylita: Vůbec ne, nepodsouvej mi něco, co jsem neřekl, ani nepraktikuji. Já jenom říkám, že Kristus slavil sobotu, plně nám vysvětluje její význam, odbourává lidské předsudky a snaží se nám ji plně pochopit a prožít. Ovšem nikde nemění, nenaznačuje, či doporučuje ji změnit na neděli.
jožinko božinko
Vidím že se zde utěšeně rozvíjí ekumenický dialog.
Martina Bohumila Luterova
No a? Co máš proti těm co vyznávají Krista Ježíše,
a odmítají prohnilé světské papežství? Ale co
tvoje věc!
jožinko božinko
Krista Pána Ježíše!!!!!!!!!!!!!!
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Sadota a druhů

Sadoth atque CXXVIII socii
18. února, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 342

V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleucie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále …More
Dnes slavíme svátek svatého Sadota a druhů

Sadoth atque CXXVIII socii
18. února, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 342

V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleucie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále povražděni.
zdroj: catholica.cz/?id=559
Martina Bohumila Luterova
Nádherné svědectví víry v Krista Ježíše.
Ovšem uplynuly cca tři-čtyři století a začalo
se s pronásledováním těch co odmítli slavit
jako 7.den odpočinku neděli
.
U.S.C.A.E.
že ma to stále baví sa čudujem sám sebe

Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dymom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a slávnosť! (Iz 1,13)

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. (Mt 28,1)

V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu; Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z …More
že ma to stále baví sa čudujem sám sebe

Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dymom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a slávnosť! (Iz 1,13)

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. (Mt 28,1)

V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu; Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. (Mk 16,2.9)

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.; Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!" (Jn 20,1.19)

Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci. (Sk 20,7)

Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky keď prídem. (1Kor 16,2)

Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. (Kol 2,16-17)

A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. (2Sol 2,15)

Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja, nehovorilo by sa po tomto o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. (Hebr 4,8-9)

Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. (Hebr 7,12)

V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: (Zjv 1,10)

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."; Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 16,19; Mt 18,18)
Martina Bohumila Luterova
Nejsem jeden ze zástupů /z čumilů/
Jsem Kristův svědek Pravdy, která
stále zůstává v pozadí.
štefan161
Mike.... Martina nehovorí, že sa má sláviť sobota, ak som tomu dobre rozumel. Ona len konštatuje, že pápeži prikazovali svatit nedeľu, ako deň Pánov.
Inak je to tak, ako píšeš. Sviatky pominuli ako tieň. Už je len Kristus.
Potom ale nechápem, prečo RKC stále svätí nedeľu
U.S.C.A.E.
ja ju poznám ona dokonca obhajuje adventistov takže je sobotár nepísal svätý Apoštol Pavol práve o židovskom ľpení na sobote? a vymenoval práve ich sviatky, Kresťan tým že slávi nedeľu práve tým si ctí Krista lebo On Zmŕtvychvstal práve v nedeľu Rusi to majú rovno k veci nedeľu volajú priamo Voskresenje Veľká Noc 52 až 53x do roka ináč povedané
U.S.C.A.E.
stvorenie sveta začalo v nedeľu obnovenie sveta sa zavŕšilo v nedeľu však náš Pán Ježiš Kristus jasne prehlásil že je Pánom aj nad sobotou
štefan161
Nemám nič proti, keď sa kresťania schádzajú v nedeľu. Ale opakujem, nemá to žiadny duchovný význam. To všetko bol len tieň. Teraz nastala skutočnost. A tou je kraľujúci Kristus. Upozorňujem, že nie je na kríži, ako ho neustále zobrazujú, ale je po pravici Božej v nebi
U.S.C.A.E.
zoslanie Ducha Svätého v Nedeľu, Katolík vie prečo má Kríž s mukou, aby si pripomínal len neskĺznuť do myslenia lacná Milosť. A ten čo sa snaží o žitie Viery vie čo by mal robiť s utrpením, ono ako vidíme nezmizlo.
U.S.C.A.E.
Kráľom bol označený na Kríži a sám povedal že Otec Ho oslávi práve Krížom
Martina Bohumila Luterova
V Pravdě nám je Pán Ježíš Kristus příkladem ve svěcení
7.dne v týdnu tím, že v tento den jeho Tělo odpočívalo
v hrobě,ale duch byl v Otci
s Otcem a dále dle Jeho Vůle.
p.s. Toto mě utvrdilo v tom, že je správné a Bohu milé
světit sobotní den, nezávisle na setkávání v neděli.
U.S.C.A.E.
nedeľu si Boh zaznamenane vybral ešte 2x ale asi sa pomýlil a pravdu majú sobotári a nie Boh však aj sobotu môžete ale ako Mariánsky deň a samozrejme v nižšom stupni ako nedeľu, nedeľa nie je náhodne vybratá na nezáväzné aktivity
Martina Bohumila Luterova
Štefane, Upozorňujem, že nie je na kríži, ako ho neustále zobrazujú, ale je po pravici Božej v nebi.....
Ano tak jest, mějme však na paměti,že Pavel z Tarsu pověděl:
"Nechci znát nic než Krista ukřižovaného".....přitom Ho viděl
také Vzkříšeného....
U.S.C.A.E.
a v Nebi koná a je predsa dokonané proste celistvosť učenia ako má byť tak je dokonané alebo nie keďže sa stále obetuje Otcovi je to tuším v Apokalypse
Svätý Malachiáš(prorok)
Sektarka Bohumila už si trápna a veľmi dosť zavádzajúca žena,ktorá šíri len samé bludy a herezy. Však to bolo predpovedané,že taký ľudia budú navadzať na samé klamstvá a od takých ľudí sa musíme straniť a vyhýbať ako si ty v takých zlých časoch.
U.S.C.A.E.
18. február

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.


Sviatok: 10. november

5. storočie

Roky života: 400 – 461 1

Vyhlásený: 5.10.1754 – Benedikt XIV

Sv. Lev Veľký sa narodil okolo roku 400 v toskánskej rodine v Ríme. O jeho mladosti nevieme nič. Za diakona bol vysvätený počas pontifikátu Celestína I. (422-432). Už ako diakon sa stal pápežským legátom v Galii. Počas trvania tohto úradu bol zvolený …More
18. február

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.


Sviatok: 10. november

5. storočie

Roky života: 400 – 461 1

Vyhlásený: 5.10.1754 – Benedikt XIV

Sv. Lev Veľký sa narodil okolo roku 400 v toskánskej rodine v Ríme. O jeho mladosti nevieme nič. Za diakona bol vysvätený počas pontifikátu Celestína I. (422-432). Už ako diakon sa stal pápežským legátom v Galii. Počas trvania tohto úradu bol zvolený roku 440 za pápeža. Vo svete i Cirkvi vtedy vládol chaos kvôli početným herézam a nedorozumeniam medzi cirkevnou hierarchiou. Pápež sa všemožne usiloval kázňami a katechézami vychovávať tak duchovenstvo, ako aj pospolitý ľud. Snažil sa, aby najmä v Ríme žili ľudia príkladným životom. Vyvinul veľké úsilie aj pri opravách baziliky sv. Petra, dal vystavať nové chrámy. V roku 449 zvolal cisár Teodózius cirkevný snem do Efezu. Pápež tam tiež poslal svojich zástupcov. No koncil bol úplne v rukách cisára a bludára Eutycha, ktorého Teodózius zastával. Pápežským legátom sa nepodarilo nič urobiť pre prijatie pápežovho listu o pravej náuke o dvoch prirodzenostiach Ježiša Krista. Preto pápež odmietol uznať závery koncilu a nazval ho nie Efezský koncil, ale Efezské zbojníctvo a s týmto menom vstúpil do dejín. V roku 451 sa konal ďalší koncil v Chalcedóne, kam pápež znova poslal po svojich vyslancoch list o dvoch prirodzenostiach Ježiša Krista. Tam bol list prijatý so všeobecným nadšením a pokladá sa prvé vyhlásenie pápeža „ex cathedra“.
Podľa tradície pápež Lev Veľký roku 452 zabránil zničeniu mesta Ríma, keď sa vybral bez zbraní za vodcom Hunov Attilom, ktorý chcel zničiť Rím. Našiel ho pri brehoch rieky Pád pri Mantove. Presvedčil ho, aby ušetril Rím od zničenia. Na počudovanie všetkých Attila vtedy vyhovel pápežovi, nechal mesto na pokoji a odtiahol preč. O niekoľko rokov neskôr (r. 455) zase ohrozoval mesto Rím kmeň Vandalov. Pápež znova žiadal o mier. Nepodarilo sa mu však celkom uprosiť ich kráľa Gensericha. Dosiahol aspoň toľko, že pri štrnásťdennom drancovaní Ríma ušetria životy obyvateľov. Mesto však olúpili takmer o všetko.
Pápež Lev sa zapísal do dejín ako obranca pravej viery, ochranca slabých a trpiacich, ale aj ako posol mieru. Bol veľmi pokorným mužom. Zachovalo sa po ňom mnoho listov, spisov a kázní. Zomrel roku 461. Pochovaný je v bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Ako prvý spomedzi pápežov dostal titul Veľký.

Zdroj: zivotopisysvatych.sk/lev-velky/ foto: days.pravoslavie.ru/Images/ii1333&1882.htm

zoe.sk/?svatci&id=243
U.S.C.A.E.
Marcián a Pulcher, ktorí ho nasledovali na tróne, horlivo bránili katolícku cirkev a usilovne podporovali sv. Levo, ktorý v tom čase zvolal všeobecný snem do Chalcedónu na deň 8. októbra 451. Zišlo sa tam šesťstotridsať biskupov. Na štvrtom zasadnutí prečítali Levov list Flaviánovi. Nadšení jednoduchým, na jasným výkladom pravej viery o tajomstve vtelenia, zvolali všetci zídení biskupi jednou …More
Marcián a Pulcher, ktorí ho nasledovali na tróne, horlivo bránili katolícku cirkev a usilovne podporovali sv. Levo, ktorý v tom čase zvolal všeobecný snem do Chalcedónu na deň 8. októbra 451. Zišlo sa tam šesťstotridsať biskupov. Na štvrtom zasadnutí prečítali Levov list Flaviánovi. Nadšení jednoduchým, na jasným výkladom pravej viery o tajomstve vtelenia, zvolali všetci zídení biskupi jednou dušou: „To je viera našich otcov a ústami Leva prehovoril Peter.“ Preto právom odhodili falošné učenie Eutycha a dali ho do kliatby. Nakoniec prosili Leva, aby uznal ich závery, nazývajúc ho pastierom a seba členmi. Takto so slávou sv. Leva bol ukončený tento pre cirkev nebezpečný spor.

furca.sk/…r-svaty-otec-lev-rimsky-papez/
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/03pust/00_04.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pravil lidu: „Hleď, předkládám ti dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/03pust/00_04.htm

1. čtení:
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pravil lidu: „Hleď, předkládám ti dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na zemi, do níž přicházíš, abys ji obsadil. Když se však tvé srdce obrátí a nebudeš poslouchat, dáš-li se svést, aby ses klaněl jiným bohům a ctil je, oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nebudete žít dlouho na zemi, kterou se chystáte obsadit, až přejdete Jordán. Nebe a zemi beru si dnes proti vám za svědka: Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho hlas a lni k němu, neboť jen tak budeš žít a dlouho zůstaneš na zemi, o níž přísahal Hospodin, že ji dá tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.“
Dt 30,15-20

Žalm:
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně -a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

Evangelium:
Lk 9,22-25