Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.2K

DEŇ VEĽKÉHO VAROVANIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Laudetur Jesus Christus Je mnoho svätých,ktorým môj Božský Spasiteľ zjavil,že Veľký deň Varovania tohoto aktu Božieho milosrdenstva na osvietenie každej duše príde na konci časov ešte pred jeho …More
Laudetur Jesus Christus

Je mnoho svätých,ktorým môj Božský Spasiteľ zjavil,že Veľký deň Varovania tohoto aktu Božieho milosrdenstva na osvietenie každej duše príde na konci časov ešte pred jeho Druhým Príchodom.Mnohí svätci o tom vydali svedectvo.Tu sú ďalší.Ale prehnitý slobodomurársko-modernistický mor,ktorý zasiahol Katolícku Cirkev môjho Pána popiera a zavrhuje Knihu Pravdy v ktorej Spasiteľ odkrýva tajomstvo Knihy Zjavenia Jána.Zjavenia ste popierali aj v Garabandale...neodkryli ste celé 3 Fatimské tajomstvo,zatajujete po desaťročia koniec časov zmenili ste omšu,aby si duše zvykli na modernizmus a ľahšie teraz prijali nove svetové náboženstvo a teraz vy ktorí ste s Bergogliom bojíte sa pravdy..že vychádzajú na povrch Vaše obludné rúhania.Vyhnali ste moju Nebesku Pani do púšte.
Odkazujem Vám toto,tým ktorí Slúžite Bergogliovi a rútite sa cez jeho vznikajúcu novú falošnú Cirkev v ústrety šelme do pazúrov Antikrista .

Popieraním a urážaním Knihy Pravdy (Dan.12,4) modlitieb modlitebnej kampane znevažovaním a vyhlasovaním tohoto Božieho slova za satanské, ako aj modlitbu za Prijatie Pečate Živého Boha (Zjv.7,1-3) za satanskú Neskutočne vy ktorí slúžite Satanovi sa dopúšťate hriechu,pretože tým popierate samotnú Bibliu,kde to je jasne a zrozumiteľne napísane v Božom Slove.Začnite sa kajať opustite Bergoglia pokiaľ je čas.Zjednocujte sa s BenediktomXVI. a utiekajte sa v modlitbách kajúcnosti v Božie milosrdenstvo pretože inak Vám môj Pán odkazuje,že Vaša slepá pýcha Vás privedie do zatratenia.

Žijeme koniec časov,koniec dejín Spásy ľudstva.Pred nami je posledný boj ,boj o duše tohoto sveta.Kniha Zjavenia Jána sa začala napĺňať.Antikrist je už na zemi a čaká na svoju slávu v čase chaosu už ťahá za nitky globálne vlády,banky,OSN to všetko už je jeho divadlo na jeho vystúpenie sa pripravuje falošný prorok na Petrovom stolci mu pripravuje nove náboženstvo,pripravuje mu zaslepené duše,ako na tanieri.

Óooo duše je to tak blízko je to za dverami.On nemôže vyhrať Kristus je víťaz,ale môže a aj stiahne so sebou do pekla čo najviac duší a keby neprišlo Varovanie môjho Božského Spasiteľa,koľký by išli do pekla.Toľko duší pre ktoré bol umučený a ukrižovaný duše,ktoré nepatria Satanovi no neobstáli by pri poslednom Súde môjho Pána už nie milosrdného,ale sudcu ..Pantokrátora.

Urážate dar,ktorý Vám Pán dáva,dar poznania rúhate sa napriek tomu,že Vám to v priebehu dejín povedalo toľko svätcov.Nič nevidíte,alebo nechcete ste slepý,ale veľmi zraniteľný a ľahko poblúdite.Urážate Ducha Svätého.

MILOVANÝ KŇAZI,POMÁHAJTE ZACHRÁNIŤ SVOJMU BOŽSKÉMU SPASITEĽOVI DUŠE TERAZ VIAC,AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM.ON VÁS O TO PROSÍ A ČAKÁ,ŽE ODPOVIETE NA JEHO VOLANIE.NEPRIDÁVAJTE SA K VLKOM V OVČOM RÚCHU.SPASITEĽ VÁS ŽIADA,ABY STE HO PROSILI A ON VÁM UKÁŽE PRAVDU,AK STE ZMATENÝ A MÁTE POCHYBNOSTI.

V pokore jeho biedny služobník a jeho svedok tu na zemi medzi Vami

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
ekans
vidím že kooperace Bostlová versus @Coburg funguje na 1000 percent
sv.Edmund to prorokoval v 16.storočí a vtedy nikto o Bostolovej a Coburgovi nechyroval.Je to svedectvo rozštvrteného muža pre svoju vieru.Tak neodvracajme pozornosť na tu prítomných jednotlivcov.Ďakujem.
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 😀
Varovanie