CÓRKA MARYI
11676

JEZUS: Kiedy człowiek uważa, że ma władzę nad swoim przeznaczeniem i losem innych, popełnia poważny błąd

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 15 grudnia 2013 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, ludzkość nie zna Praw Bożych i Bożej Woli Mojego Ojca. Człowiek jest stworzeniem Bożym i jako takiemu nie został mu dany Dar wiedzy w odniesieniu do wielu tajemnic znanych tylko aniołom i świętym w Niebie.

Z tej przyczyny jeden człowiek nie może powiedzieć, że wie, dlaczego Mój Ojciec pozwala, aby nastąpiły pewne wydarzenia na świecie, ani też inny utrzymywać, że zna tajemnicę powstania wszechświata. Człowiek jest po prostu sługą Boga, ale Bóg, ponieważ chciał stworzyć człowieka na Swój doskonały obraz, przyznał mu wiele Darów i talentów. On nigdy nie dał człowiekowi wiedzy o Drzewie Życia, i miał ku temu powód.

Człowiek zniszczył swoją pozycję w Oczach Bożych, kiedy Adam i Ewa oddzielili się od Niego z powodu grzechu pychy. Grzech pychy trwa do dziś i jest przyczyną wielu odłączeń od Boga. Pycha jest cechą niebezpieczną, ponieważ przekonuje człowieka, że jest on większy od Boga. Pycha kusi człowieka do ingerencji w Boże Prawa Boskości. Obejmuje to przekonanie, że człowiek ma prawo do decydowania, kto ma otrzymać Dar życia i kto ma prawo je odebrać.

Pycha przekonuje człowieka również, że wie on, jak został stworzony wszechświat, kiedy w rzeczywistości nic nie wie o tym cudzie. Tylko Bóg ma Moc tworzenia czegokolwiek. Tylko Bóg może decydować, jak dalece pozwoli człowiekowi badać lub ingerować w Jego stworzenie. Jednak człowiek jest przekonany, że zna wszystkie odpowiedzi.

Kiedy człowiek uważa, że ma władzę nad swoim przeznaczeniem i losem innych, popełnia poważny błąd, bo gdy naśladuje grzech Lucyfera, zostanie odrzucony. Kiedy człowiek odmawia odpowiedzi swojemu Stwórcy, Ten nie będzie mógł już go pocieszyć w Dniu Ostatecznym.

Nigdy nie wolno wam pozwolić pysze dać się przekonać, że znacie wszystkie sprawy tego świata i tego, co jest ponad nim, ponieważ jest to niemożliwe. Musicie natomiast słuchać i przyjmować polecenia zawarte w świętej Ewangelii, abyście mogli żyć w pokoju i zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Gdy bowiem uniżycie się przed Nim, On ukaże wam wielką Chwałę, a wtedy w Dniu Ostatecznym zrozumiecie wielką tajemnicę Jego chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…az-przekonuje-czlowieka-ze-jest-on-wiekszy-od-boga
wordpress.com/…ause-it-convinces-man-that-he-is-greater-than-god/
CÓRKA MARYI
"Nigdy nie wolno wam pozwolić pysze dać się przekonać, że znacie wszystkie sprawy tego świata i tego, co jest ponad nim, ponieważ jest to niemożliwe. Musicie natomiast słuchać i przyjmować polecenia zawarte w świętej Ewangelii, abyście mogli żyć w pokoju i zgodnie z Wolą Mojego Ojca."