Clicks33
vi.news

Giáo huấn của Giáo hội bị "xáo trộn" bởi các "lỗi lan tỏa" - Hồng Y Burke

Cuộc sống độc thân bắt nguồn từ tấm gương của Chúa Kitô, hình mẫu của sự trinh bạch hoàn hảo cho mọi linh mục, Hồng Y Raymond Burke nói với hội nghị hàng năm của "Viện Napa" (ngày 25 tháng 7) tại California, Hoa Kỳ.

Ông nhận thấy rằng các giáo lý của Giáo hội hiện đang bị "xáo trộn" và "suy yếu" và "tội lỗi chống lại Đức tin đang lan rộng". Trong số các "lỗi lan tỏa" trong Giáo hội hiện tại, Burke liệt kê:

• sự do dự để truyền giáo cho người Hồi giáo và người Do Thái mặc dù Chúa Kitô là người duy nhất có thể cứu thế.

• niềm tin sai lầm rằng một tín hữu giáo dân có thể thay thế một linh mục để cung cấp dịch vụ thánh lễ Chủ nhật.

• từ chối sự thật rằng "chỉ có thể thực hiện đạo đức tình dục" trong một cuộc hôn nhân hợp lệ.

#newsAiguxrvmad