Clicks2.3K
Koho počúvajú biskupi? Včera v Litmanovej povedal farár otec Marián Kuffa veľmi závažnú vec, totižto, že jeho biskupa dotlačili vyššie postavení ľudia k niečomu. Ja sa teda pýtam, sú naši biskupi …More
Koho počúvajú biskupi?

Včera v Litmanovej povedal farár otec Marián Kuffa veľmi závažnú vec, totižto, že jeho biskupa dotlačili vyššie postavení ľudia k niečomu. Ja sa teda pýtam, sú naši biskupi vydierateľní? Ako je možné, že namiesto Boha počúvajú vladárov? Toto je veľmi vážne, pretože ak sa neriadia Bohom, tak nás všetkých povedú skôr či neskôr do zatratenia.
Public domain
Freddy Gargamel
Slepá, bezpodmienečná poslušnosť a tupé vykonávanie rozkazov patria do myšlienkového sveta nacistov, nie kresťanov. My si pripomínajme odpoveď apoštolov vodcom starozákonnej cirkvi v čele s veľkňazmi Kajfášom a Annášom:
"Zavolali ich teda a prikázali im, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;…More
Slepá, bezpodmienečná poslušnosť a tupé vykonávanie rozkazov patria do myšlienkového sveta nacistov, nie kresťanov. My si pripomínajme odpoveď apoštolov vodcom starozákonnej cirkvi v čele s veľkňazmi Kajfášom a Annášom:
"Zavolali ich teda a prikázali im, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“
Chápeme? Ak by apoštoli zachovali "bezpodmienečnú poslušnosť nadriadeným" a "cirkevnej autorite", tak by sme žiadne kresťanstvo nemali! Boha treba počúvať viac ako ľudí!
TerezaK
slepá poslušnost: když kněz si nedá roušku, může se obávat, že nějaká dobrá "ovečka" jej někde nahlásí u falešných nadrízených a ještě udělá zle v celém ovčinci a rozeštve ovce mezi sebou. Tak to je asi tak. Uvažujeme jednoduše vůči druhým, vůči sobě máme vytáčky. Často jde o to, že kněz nemá oporu u oveček. Jemu nejde třeba vůbec o sebe,ale o druhé( aby nepřišli o vedení). Když by Pán Ježíš …More
slepá poslušnost: když kněz si nedá roušku, může se obávat, že nějaká dobrá "ovečka" jej někde nahlásí u falešných nadrízených a ještě udělá zle v celém ovčinci a rozeštve ovce mezi sebou. Tak to je asi tak. Uvažujeme jednoduše vůči druhým, vůči sobě máme vytáčky. Často jde o to, že kněz nemá oporu u oveček. Jemu nejde třeba vůbec o sebe,ale o druhé( aby nepřišli o vedení). Když by Pán Ježíš neměl vůbec žádnou oporu u dobrých lidí, skončil by mnohem dříve na Kříži. Je to vždy o spolupráci. Vždyť i Pán Ježíš měl oporu u jiných.
TerezaK
Jde o to, že může jejich víra slábnout, pokud jsou osamocenými pěšáky v boji proti Zlu, ale my jim můžeme být také oporou.
Freddy Gargamel
To je pravda. Inak, ak som to ešte nespomenul - stav kléru kresťanských cirkví zodpovedá presne stavu viery tých tzv. "obyčajných" ľudí a spôsobu ich života. Podliehame mamone, žijeme tomuto svetu a jeho pôžitkom, veríme v tzv. "pokrok" - a divíme sa, že aj klérus žije podobne.

Samozrejme, treba sa modliť, aby Boh upevnil alebo vzbudil nových vodcov veriaceho ľudu, aby vlci nedrancovali opustené…More
To je pravda. Inak, ak som to ešte nespomenul - stav kléru kresťanských cirkví zodpovedá presne stavu viery tých tzv. "obyčajných" ľudí a spôsobu ich života. Podliehame mamone, žijeme tomuto svetu a jeho pôžitkom, veríme v tzv. "pokrok" - a divíme sa, že aj klérus žije podobne.

Samozrejme, treba sa modliť, aby Boh upevnil alebo vzbudil nových vodcov veriaceho ľudu, aby vlci nedrancovali opustené stádo. Iste, je otázne, do akej miery je ešte možné zachrániť ľudí akými sú Bergoglio a spol. Podľa mňa už dávno prekročili neviditeľnú hranicu, spoza ktorej už niet návratu... Ale modlitba aj tak nie je nikdy zbytočná. Boh na ňu vždy odpovie, aj keď niekedy inak, než si to my predstavujeme. Ako sa kedysi vravievalo, "cesty Prozreteľnosti sú nevyspytateľné".
A základom všetkého by mala byť vždy OSOBNÁ ZMENA - pokánie, návrat k Bohu, zmena svojich životných postojov, opustenie falošných hodnôt... Zmena musí vždy prísť zvnútra.
ľubica
terezko a prečo chodite k sv mši k udavačom??? HLADAJTE TLO!: messeendirect.net
Samson1
file:///C:/Users/Ladislav%20S/Downloads/Sv%C4%9Btlo%20%C4%8D.%2024-2020%20(5).pdf
To je jiný postoj jak posuzování. Měla možnost si vybrat. Vybrala si trpět za 20 století.
Jedním z nejpozoruhodnějších „zázraků“ jejího života byla její úmrtí a následná vzkříšení. Zdokumentována jsou celkem tři úmrtí. Její první smrt nastala v roce 1582. Stála před Boží soudnou stolicí, kde byla posouzena …More
file:///C:/Users/Ladislav%20S/Downloads/Sv%C4%9Btlo%20%C4%8D.%2024-2020%20(5).pdf
To je jiný postoj jak posuzování. Měla možnost si vybrat. Vybrala si trpět za 20 století.
Jedním z nejpozoruhodnějších „zázraků“ jejího života byla její úmrtí a následná vzkříšení. Zdokumentována jsou celkem tři úmrtí. Její první smrt nastala v roce 1582. Stála před Boží soudnou stolicí, kde byla posouzena jako bez úhony a dostala na výběr: zůstat v nebeské slávě v nebi, nebo se vrátit na zem a trpět jako smírná oběť za hříchy 20. století. Ona si vybrala to druhé. Její druhá smrt nastala na Velký pátek 1588 po zjevení, kde se jí promítala hrozná zneužívání a hereze, které měly existovat v Církvi v naší době, opět zvláště ve 20. století. Byla vzkříšena o dva dny později během rána Velikonoční neděle. Nakonec zemřela 16. ledna 1635. Okamžitě následovaly zázraky uskutečněné na její přímluvu. Tělo matky Mariany de Jesús Torres spolu s dalším neporušeným tělem, Matky zakladatelky, se uchovávají na nižším patře klášterního konventu. Ještě za svého života matka Mariana ve své skromnosti prosila Matku Boží, aby její jméno zůstalo v utajení. Blahoslavená Panna jí slíbila, že teprve po třech stoletích mlčení bude zrušeno a s ním odhaleno i její poselství. Tak se také skutečně stalo.
Samson1
: „Běda synům těchto časů, protože bude těžké přijmout svátost křtu a také biřmování.“ Varovala, že ďábel se bude vytrvale snažit zničit zpověď a svaté přijímání. Naříkala nad mnohými svatokrádežemi a zneužitími Nejsvětější svátosti, které měly nastat. Svátost pomazání nemocných se bude podceňovat a mnoho lidí zemře, aniž by ji dostalo, a tak jim bude odmítnuta pomoc, kterou budou potřebovat pro …More
: „Běda synům těchto časů, protože bude těžké přijmout svátost křtu a také biřmování.“ Varovala, že ďábel se bude vytrvale snažit zničit zpověď a svaté přijímání. Naříkala nad mnohými svatokrádežemi a zneužitími Nejsvětější svátosti, které měly nastat. Svátost pomazání nemocných se bude podceňovat a mnoho lidí zemře, aniž by ji dostalo, a tak jim bude odmítnuta pomoc, kterou budou potřebovat pro tento „velký skok z času do věčnosti“. Posvátná svátost kněžství bude vysmívána, utlačována a bude se jí pohrdat. Démon bude neustále pracovat na zkáze kleriků a mnoho z nich se mu zkazit i podaří. A tito „zkažení kněží, kteří budou pohoršovat křesťanský lid, budou podněcovat nenávist špatných křesťanů a nepřátelé římskokatolické apoštolské církve se vrhnou na všechny kněze. Tento zdánlivý triumf satana přinese dobrým pastýřům Církve obrovské milosti.“ O svátosti manželství, které symbolizuje jednotu Krista s jeho Církví, řekla toto: „Zednáři, kteří budou v tu dobu u moci, budou vydávat hanebné zákony, aby odstranili tuto svátost a usnadnili všem život v hříchu. Křesťanský duch se bude rychle rozkládat, drahocenné světlo víry bude hasnout, dokud nedojde do bodu, že bude téměř totální a všeobecná zkaženost mravů. V těchto nešťastných časech bude bezuzdný luxus, který dobude nespočet frivolních duší, jež se ztratí. U dětí téměř nebude možné najít nevinnost, ani skromnost u žen. V tomto okamžiku nejvyšší nouze Církve ti, kteří budou mít mluvit, budou mlčet.“ K nejzávažnějšímu zjevení došlo zrána 2. února 1634,
TerezaK
Lubica: a oni jsou, prosím s Benediktem XVI.?
TerezaK
sestrička, bez Pravdy,tady i všechny Krása Liturgie povadne ! Oprava zde: Ratzinger "je pravý papež. Po Bergogliu budou všichni antipopy": názor právníka
One more comment from TerezaK
TerezaK
je to na ostří u všech
forthetruth333
Boh pri krádeži Petrovho stolca hovorí,,,,,,,,ON (František) NIE JE ODOMŇA !!!!!!!!!!
dalila
Ak, keby, možno, prečo.....
Ak si Syn Boží, zostup z kríža
forthetruth333
Slepo posluchať nadriadených aj Kuffa znamená ísľ do pekla len z poslušností,,je to choré čo robia aj Kuffa,,,,,príklad a vzor je Páter PIO,,,viac ako ľudí treba posluchať BOHA
dalila
Pio tiež počúval nie?
apredsasatoci
Počúval Boha!
TerezaK
forthetruth: nepředstavujete si to trochu jako "Hurvínek válku"?
TerezaK
Ale je pravda, že otec Pio se výborně opřel o "trident", (a) -o Pána, naprosto ignoroval II.vatikán, přitom byl naprosto podřízený řádový řeholník!
One more comment from TerezaK
TerezaK
Dnes každý řekne: nemůžu jmenovat Benedikta XVI., protože by mě vyhodili z řádu, byl bych vydán pokušení,ztratil bych povolání...atd.Ale on, nad vším moderním mávl prostě rukou, jako by neslyšel, to byl Výborný manévr.
forthetruth333
slabo poznáte Pátra Pia,,,veľmi slabo
TerezaK
možná, že špatně znáte spíše P. Kuffu a jeho situaci,když jej soudíte. Otce Pio určitě znám slabo,jistě z bratrské lásky mi poradíte, co pokud a co je důležité pro spásu, ale psíše je třeba přijít na to, co dobří kněží, pravý beránci mohou dělat ve své situaci. Ratzinger "je pravý papež. Po Bergogliu budou všichni antipopy": názor právníka
forthetruth333
Kuffa bol už nie je lebo palica ma dva konce ak je Kuffa s Bergoliom môže prinašať dobre ovocie???ak sa spojí s ničiteľom Kristovej Cirkví a hovorí mu svätý otec,,prečo ho oslavujete???ano krásny hrniec avšak z neho sa nenajete,,,,tiež podľahol
Marieta Ria
Ale veď toto nie je nová správa - otec Kuffa to hovoril už dávnejšie, v nejakej kázni, alebo vyjadrení - bolo to nejaký čas po spomínanom modlitbovom zhromaždení pred Úradom vlády (pôvodne to malo byť pred prezidentským palácom). Vtedy spomínal, že mu jeho priamy nadriadený biskup (a tým pádom aj arcibiskup Zvolenský, ako hlavný nadriadený, o tom musel vedieť) povedal, že naňho tlačili ľudia - …More
Ale veď toto nie je nová správa - otec Kuffa to hovoril už dávnejšie, v nejakej kázni, alebo vyjadrení - bolo to nejaký čas po spomínanom modlitbovom zhromaždení pred Úradom vlády (pôvodne to malo byť pred prezidentským palácom). Vtedy spomínal, že mu jeho priamy nadriadený biskup (a tým pádom aj arcibiskup Zvolenský, ako hlavný nadriadený, o tom musel vedieť) povedal, že naňho tlačili ľudia - myslím, že hovoril o štyroch menách, ktoré keď počul, tak bol riadne nahnevaný... A on z poslušnosti teda nešiel na to zhromaždenie, kde sa len modlilo!
Paradoxne, o. biskup Sečka je už vo večnosti - Pán si ho povolal pár mesiacov po tejto udalosti. Vidím v tomto veľkú súvislosť a Božie riadenie...
Ale do Božích plánov nevidíme...
forthetruth333
v minulostí davali aj život na oltár Pravdy ,,dnes čo by ľudia povedali,,,,,
TerezaK
ovoce : tak to Kuffa tedy splňuje příkladně (zvl. v situaci takového napětí):Ovoce Ducha Svatého označuje v křesťanském pojetí základní ctnosti, které dosáhne člověk, který se vydá Bohu. Pavel je zmiňuje v listu Galatským 5,22: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (ČEP) v kontrastu se skutky lidské svévole - v …More
ovoce : tak to Kuffa tedy splňuje příkladně (zvl. v situaci takového napětí):Ovoce Ducha Svatého označuje v křesťanském pojetí základní ctnosti, které dosáhne člověk, který se vydá Bohu. Pavel je zmiňuje v listu Galatským 5,22: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (ČEP) v kontrastu se skutky lidské svévole - v duchu Adamova dědičného hříchu tedy Pavel vysloveně píše, že lidská přirozenost vede ke špatnostem a proti Bohu a křesťanským ctnostem (proto ovoci - výsledku práce) se člověk musí učit.[2][3] Do podobného kontextu je zasazen i například původ přísloví "Strom se pozná po ovoci.", poprvé ho použil Ježíš v Mt 19, 20. (zdroj: Písmoo sv., wiki.)
dalila
Nehadajme sa. To chce diabol. Odporúčam prečítať otca Dolinda. Necelých 20 rokov bol suspendovaný. A kto povedal zlé na predstaviteľov, dostal skoro po papuli
TerezaK
těm kněžím ,ale nejde o jejich vlastní život, ale že ovečky ztratí vedení. Až je ztratí, pak je se slzami budou sami vyhledávat, hledat.
dalila
Viem. Keď Ježiš zomrel, tiež si všetci mysleli, že je koniec.
apredsasatoci
Zle na predstaviteľa sa hovoriť nemá, ale blahoslaveni milujúci Pravdu.
TerezaK
Tak, jako si představuje "Hurvínek válku", si někteří jednooduše představují, že má kněz "kralovat" a říkat, co chce. Neví, že jsou bičování od vlastních a často nemohou udělat ani krok (kromě rkomě k Pánu!-to vždycky jde, nebojte se, kněží, pastýři..! :-))
TerezaK
Na prvním místě mít Pána Boha: ani manžela, ani ženu, ani děti, ani pastýře, ani politika, který slíbil svobodu,ALE JEN PÁNA BOHA. Tou zkouškou procházíme dnes všichni na svých úrovních, místech.Bůh tu zkoušku nyní nejvíce dopuští,jak se k Bohu přibližujeme
Peter(skala)
TU je jasný dôkaz toho, že biskupi su vydieraní politikmi, aj ked to nahlas biskupi nepovedia.

...to isté s vakcinaciou - vydieraju biskupov a preto platí, čo povedal Ježiš: nekonajte podla ich skutkov (neočkujte sa)
dominikguzman
Skôr svedectvo, než dôkaz Peter, a nespomína tam politikov, len vyššie postavené osoby a mená v pluráli, čiže ide o viac ľudí, to vieme naisto. Horšie je to, že ako môže byť biskup vydierateľný?
Peter(skala)
tiež som rozmýšľal o aké vyšie postavené osoby môže ísť, ked od biskupa v Cirkvi niet vyšej inštancie okrem pápeža. Kedže hovoril o 3 osobach tak to boli skôr politici a ako biskupa vydierať?

zrejme nejaké nemravne fotky, nahravky, alebo ak je mravne čistý, tak potom nejaké finančné podvody a keby bol čistý ako lalia, tak jendoducho fyzické vydieranie.

Zvolenskeho vydieraju kvôli jeho eštebacke…More
tiež som rozmýšľal o aké vyšie postavené osoby môže ísť, ked od biskupa v Cirkvi niet vyšej inštancie okrem pápeža. Kedže hovoril o 3 osobach tak to boli skôr politici a ako biskupa vydierať?

zrejme nejaké nemravne fotky, nahravky, alebo ak je mravne čistý, tak potom nejaké finančné podvody a keby bol čistý ako lalia, tak jendoducho fyzické vydieranie.

Zvolenskeho vydieraju kvôli jeho eštebackej minulosti, ak Sečka s tým nemal problem, tak nakoniec ho zrejme vydierali fyzickým nasilim, nakolko bol slabšou povahou

pre mna vydieranie klerikov nie je nič nové alebo neuveritelné.
To je realita, skôr ma trapi ludska naivita kresťanov, ktorí nie že nechápu ale nechu pochopiť resp. prijať realitu, že to čo sa stáva v laickej-civilnej spoločnosti, tak sa stáva aj vo vzťahu k lerikom.

Napokon aj tak neide viac o to ako sa to stáva, ale čo s tým...
jednoducho nespoliehať sa na nich ale hladať nové možnosti a to by mal urobiť aj Kufa:

Prijať plnosť kňazstva ale najprv by si mal usporiadať priority v očkovaní, autority pápeža a kráľa, ... lebo ak by sa aj stal biskupom, potom by sa mohlo stať, že dopadne tak ako ostatní biskupi: bud sa stane vlažným alebo studeným

Nakoniec zvíťazí nie len Nepoškvrnené Srdce ale aj Srdce Pánove
Nakoniec zvíťazí kráľ aj pápež
Nakoniec zvíťazia kleiric a laici
... ale len tí, ktorí budu na strane víťazov

...ak teraz si kresťan tieto priority nedá na prvé miesto, tak v čase skušky už ťažko
dominikguzman
@Peter(skala) Kuffa a biskupom? Veď to by bola kalamita, on má svoje poslanie od Boha starať sa o ľudí na okraji spoločnosti, on je taký slovenský Filip Neri, keby mu aj núkali úrad biskupa, tak by podľa mňa odmietol, lebo by sa tam necítil dobre na tej pozícii. A tiež to nie je také, že kňaz sa môže rozhodnúť sám a teraz sa stanem biskupom. Tiež sú vybratí potenciálni kandidáti na budúceho …More
@Peter(skala) Kuffa a biskupom? Veď to by bola kalamita, on má svoje poslanie od Boha starať sa o ľudí na okraji spoločnosti, on je taký slovenský Filip Neri, keby mu aj núkali úrad biskupa, tak by podľa mňa odmietol, lebo by sa tam necítil dobre na tej pozícii. A tiež to nie je také, že kňaz sa môže rozhodnúť sám a teraz sa stanem biskupom. Tiež sú vybratí potenciálni kandidáti na budúceho biskupa, a nakoniec z nich jedného vyberú. Stav na Slovensku je taký aký je, lebo máme slabú vieru, a sme málo zbožní ako národ, preto aj biskupi potom ohýbajú chrbty, hoci stále by sa našlo dosť ľudí, ktorí by sa za nich postavili, ktorí si ešte nedali vymyť hlavy tým pohyblivým obrazom šelmy...
Peter(skala)
Dominik...máš pravdu, že su knazi, ktorí sú lepšími sacerdotes, ako keby sa stali presbytermi - ako si aj spomenul svätých knazov a keby som mal ukazať na našich knazov, tak Kufa by bol medzi nimi v tom ohlade, že dokáže milovať ludí takých, akí sú (pokora a láska)

Lenže pokial ide o povolanie a urad biskupa to je predovšetkým povolanie od Boha a potom aj rozhodnutie samotneho knaza, tak som si …More
Dominik...máš pravdu, že su knazi, ktorí sú lepšími sacerdotes, ako keby sa stali presbytermi - ako si aj spomenul svätých knazov a keby som mal ukazať na našich knazov, tak Kufa by bol medzi nimi v tom ohlade, že dokáže milovať ludí takých, akí sú (pokora a láska)

Lenže pokial ide o povolanie a urad biskupa to je predovšetkým povolanie od Boha a potom aj rozhodnutie samotneho knaza, tak som si všimol istý druh naivity a mylnej predstavy, ked tento urad vnimaju skôr niečo také ako zasluhu-odmenu alebo ulohu pre uradnické typy.

Takáto predstava o biskupskom urade a hodnosti mýli človeka spoznať povolanie od Boha a tak aj mať mylný obraz o ľuďoch, ktorí túžia byť biskupom.

Totižto, čo hovorí sv.Pavol resp.Božie Slovo?
"Kiežby všetci boli ako ja..."
On nehovorí len o celibate, alebo aj o knazstve, ale o plnosti knazstva (biskupskom urade)

Problem nie je v Písme Svätom a v Bohu, ktorý povoláva, ale v ludoch, ktorí nechcu prijať povolanie a vyhovaraju sa ako napr. bl.Ján XXIII.
On chcel byť obyčajným knazom, biskupsky urad prijal z neochotou a ked si ho Boh povolal za papeža, tak pochopil, že Bohu sa nemožno spierať a hlavne sa nevyhovarať.

Viem, že to slovo je tvrdé ale pravdivé
Freddy Gargamel
Položme si ale aj otázku, prečo sú vlastne vydierateľní? Okrem slabej osobnej viery (či dokonca žiadnej) to bude zrejme aj tým, ako veľmi si zamilovali "veci tohto sveta" - pohodlie, peniaze, slávu... pre toto všetko potrebujú byť zadobre s mocnými tohoto sveta. Žiaľ platí to aj pre cirkev (v najširšom zmysle slova, teda aj pre väčšinu nekatolíckych denominácií) - za stáročia si tak zvykli na …More
Položme si ale aj otázku, prečo sú vlastne vydierateľní? Okrem slabej osobnej viery (či dokonca žiadnej) to bude zrejme aj tým, ako veľmi si zamilovali "veci tohto sveta" - pohodlie, peniaze, slávu... pre toto všetko potrebujú byť zadobre s mocnými tohoto sveta. Žiaľ platí to aj pre cirkev (v najširšom zmysle slova, teda aj pre väčšinu nekatolíckych denominácií) - za stáročia si tak zvykli na úzku spoluprácu so štátnou mocou, že byť mimo nej, či dokonca proti nej, si už nedokážu predstaviť... Príliš nákladná je aj jej prevádzka - nádherné chrámy, rúcha, drahé a pompézne verejné podujatia, ale aj luxusný život mnohých jej vodcov... Takto sa ale stávajú vydierateľnými... Kdeže zostala jednoduchosť prvotnej cirkvi?
dyk
O. Kuffa jasne dostal požehnanie od sv. Pátra Pia cez list, ktorý sv. Páter Pio poslal jeho mamke. Preto by nikto nemal brániť vo voľnom pôsobení o. Kuffovi. Je to kňaz, ktorý je daný Slovensku na pozdvihnutie národa a preto by mal mať voľnú ruku v pôsobení.
apredsasatoci
Aj Kuffa má slobodnú vôľu. Rozhodol sa!
Koho zaujíma, že ty si vyrušený.
TerezaK
dyk: To nevím,ot je zajímavé . (jjasné je Každý se můžeme rozhodovat jen v rámci nám daných možností.)
dyk
Je to smutné, že biskupi sa nechajú ovládať namiesto toho, aby rozhodovali podľa toho, čo je dobré pre Cirkev, národ, rodiny, veriacich a jednotlivcov. Je smutné, že sa nerozhodujú podľa morálky, ale chcú politicky manipulovať ľuďmi.
Takto je to asi aj pri vakcínach. Neverim, žeby psychicky zdravý človek presadzoval vakcináciu proti covidu sám od seba. Niečo sa deje v pozadí, ale nevieme čo.
More
Je to smutné, že biskupi sa nechajú ovládať namiesto toho, aby rozhodovali podľa toho, čo je dobré pre Cirkev, národ, rodiny, veriacich a jednotlivcov. Je smutné, že sa nerozhodujú podľa morálky, ale chcú politicky manipulovať ľuďmi.
Takto je to asi aj pri vakcínach. Neverim, žeby psychicky zdravý človek presadzoval vakcináciu proti covidu sám od seba. Niečo sa deje v pozadí, ale nevieme čo.
Don Gobi v Collevalenze povedal: "Slobodomurári pripravujú veľké zlo." Povedal to v jeseni roku 2007.
johnfrax.
hahaha - že poslušnosť. Dobrá výhovorka.
Modré Hluboké Nebe
Kuffa je heretik.
TerezaK
P. Kuffa je výborný kněz. Hold, když ovečky zapomněli, že i za svaté kněze je třeba se modlit, a jdou do kostela jako do autobusu(že všechno je samozřejmé), aniž by si na svého pastýře aspoň jedinou modlitbou vzpomněli za celý týden, pak jim jejich pastýř musí vybojovat vítězství za ně(pokud o to budou stát), ale následky, jak bude ten pastýř pak vypadat, BUDOU MOŽNÁ PRO NĚ POHORŠUJÍCÍ, stejně …More
P. Kuffa je výborný kněz. Hold, když ovečky zapomněli, že i za svaté kněze je třeba se modlit, a jdou do kostela jako do autobusu(že všechno je samozřejmé), aniž by si na svého pastýře aspoň jedinou modlitbou vzpomněli za celý týden, pak jim jejich pastýř musí vybojovat vítězství za ně(pokud o to budou stát), ale následky, jak bude ten pastýř pak vypadat, BUDOU MOŽNÁ PRO NĚ POHORŠUJÍCÍ, stejně jako VZHLED JEŽÍŠův pro židy, když na Něj plivali a kráčel na Golgotu. Jak mluvíte o knězi, (platně vysvěceném), zástupci Ježíše, tak mluvíte o samotném Pánu a budete tak souzeni. Dejte si pozor. Kajme se! A sv.Růženec - kuličky mu jistě pomohou. Mě osobně pomáhají, při cestování si mohu nechat peněženku kde chci a nemusím se starat, Panna Maria mi vše hlídá, když se modlím ochranný kruh ze sv.Růžence. (paní Lutherovou jsem tam neviděla, že by mi něco pohlídala, tak nevím, zda se mýlím.)
TerezaK
no, zrovnVám, by se ten úryvek měl líbit,nikoli?, protože věřící katolička nejste,tady máte šanci, nebo jdete úmyslně na druhou stranu?? Ale protože nejste katolička, tak Vás omlouvá, že neznáte Pravé Učení katolické Církve, TEDY NEMUSÍTE snad VĚDĚT, že se Kuffa ničeho, a už vůbec hereze nedopustil, NAOPKA JE V SOULADU S TRADICÍ A KETCHISMEM (předkoncilním!,r.33.):64. Proč církev katolická slove …More
no, zrovnVám, by se ten úryvek měl líbit,nikoli?, protože věřící katolička nejste,tady máte šanci, nebo jdete úmyslně na druhou stranu?? Ale protože nejste katolička, tak Vás omlouvá, že neznáte Pravé Učení katolické Církve, TEDY NEMUSÍTE snad VĚDĚT, že se Kuffa ničeho, a už vůbec hereze nedopustil, NAOPKA JE V SOULADU S TRADICÍ A KETCHISMEM (předkoncilním!,r.33.):64. Proč církev katolická slove „samospasitelná“? Církev katolická slove „samospasitelná“, protože jen ona sama dostala od Krista Ježíše plnou moc, aby vedla lídí k věčnému spasení. Slovo „samospasitelná“ neznamená tedy: jístotně bude každý spasen, kdo náleží do církve katolícké; aní ne: každý bude na věky ztracen, kdo žíje mimo církev katolickou; nýbrž znamená: nemůže býti spasen, kdo vlastní těžkou vínou do církvekatolické nenáleží. Tak je třeba rozumětí větám: „Nemůže Boha mítí za otce, kdo by neměl církve za matku.“ (Sv. Cyprián, biskup mučedník * 258.) „Kdo se odlučuje od církve, odlučuje se od Krista.“ (4. sněm Lateranský r. 1215.) 65. Kdo může býti spasen mimo církev katolickou ? Mímo církev katolickou může býti spasen, kdo žije mímo ní bez vlastní viny, hledá však upřímně pravdu a plní svědomitě vůlí boží, jak ji poznává. Tak může býti spasen pokřtěný jinověrec, ano i člověk nepokřtěný. Hřích dědičný může tomuto býti odpuštěn křtem žádostí. Těžký hřích osobní může tomuto i onomu býti odpuštěn dokonalou lítostí. Ostatně však chybí jim všem mnoho prostředků, aby .. s1ve0e došlí spasení snáze a jistějí.
TerezaK
můžete mi uvést, v čem jho řeč nebyla v souladu s katechismem=s učením! Kde je ta hereze?:64. Proč církev katolická slove „samospasitelná“? Církev katolická slove „samospasitelná“, protože jen ona sama dostala od Krista Ježíše plnou moc, aby vedla lídí k věčnému spasení. Slovo „samospasitelná“ neznamená tedy: jístotně bude každý spasen, kdo náleží do církve katolícké; aní ne: každý bude na věky …More
můžete mi uvést, v čem jho řeč nebyla v souladu s katechismem=s učením! Kde je ta hereze?:64. Proč církev katolická slove „samospasitelná“? Církev katolická slove „samospasitelná“, protože jen ona sama dostala od Krista Ježíše plnou moc, aby vedla lídí k věčnému spasení. Slovo „samospasitelná“ neznamená tedy: jístotně bude každý spasen, kdo náleží do církve katolícké; aní ne: každý bude na věky ztracen, kdo žíje mimo církev katolickou; nýbrž znamená: nemůže býti spasen, kdo vlastní těžkou víno: do církvekatolické nenáleží. Tak je třeba rozumětí větám: „Nemůže Boha mítí za otce, kdo by neměl církve za matku.“ (Sv. Cyprián, biskup mučedník * 258.) „Kdo se odlučuje od církve, odlučuje se od Krista.“ (4. sněm Lateranský r. 1215.) 65. Kdo může býti spasen mimo církev katolickou ? Mímo církev katolickou může býti spasen, kdo žije mímo ní bez vlastní viny, hledá však upřímně pravdu a plní svědomitě vůlí boží, jak ji poznává. Tak může býti spasen pokřtěný jinověrec, ano i člověk nepokřtěný. Hřích dědičný může tomuto býti odpuštěn křtem žádostí. Těžký hřích osobní může tomuto i onomu býti odpuštěn dokonalou lítostí. Ostatně však chybí jim všem mnoho prostředků, aby .. s1ve0e došlí spasení snáze a jistějí.
4 more comments from TerezaK
TerezaK
Hereze vzniká tak, že řekneme jen jednu půlku z pravdy a prohlásíme ji za celou pravdu, což je lež.
ŘEkl.: UPŘÍMNÍ !! To je celá moudrost srdce. To je to, co hhlásal Ježíš.A TO JE NEJTĚŽŠÍ(a svC9rkve se svým učením nám může pomáhat nejlépe, má k tomu prosředky, záleží na každém,jak je využije)
POkud to takto někdo vytrhne,pak to vypadá,že 1.)asi nebyl upřímný(i když mohl být katolík) 2:)nebo …More
Hereze vzniká tak, že řekneme jen jednu půlku z pravdy a prohlásíme ji za celou pravdu, což je lež.
ŘEkl.: UPŘÍMNÍ !! To je celá moudrost srdce. To je to, co hhlásal Ježíš.A TO JE NEJTĚŽŠÍ(a svC9rkve se svým učením nám může pomáhat nejlépe, má k tomu prosředky, záleží na každém,jak je využije)
POkud to takto někdo vytrhne,pak to vypadá,že 1.)asi nebyl upřímný(i když mohl být katolík) 2:)nebo nezná učení katolické církve
TerezaK
Navíc Kuffa mluviv právě k přítomným, a oni nebyli všichni katolíci. A co mi víme, právě Ti katolíci, co tam byli, potřeboovalli trochu více upřímnosti. jeho úkol, je vést srdce jejich srdce k Bohu, není divadelník. Co mi ,víme, zda jim, právě nepromlouval-těm jinověrcům. na správnou cestu k Bohu? Kdo jsi ty, že soudíš? Vlka v rouše beránčím přehlédnou a spravedlivého soudí. taková je doba.
TerezaK
Jinak děkuji, Martinko, přesně efekt autobusu: jdu do divadla, poslechnu si, zkritizuji,ale nechápe, že poku je katolík je na stejné lodi a pádlovat musí oba. Nemůžu vše přijímat NEKRITICKY, ale hlavně se opírám o Boha, až pak se nechám vést pastýřem, POKUD A DOKUD NNEÍ V ROZPORU S UČENÍM PÁNA, KTERÉ MÁME ZACHOVANÉ 1.)v TRADICI 2.) PÍSMU 3:) VE SVĚDOMÍ. Když by mluvil proti víře, musela bych jít …More
Jinak děkuji, Martinko, přesně efekt autobusu: jdu do divadla, poslechnu si, zkritizuji,ale nechápe, že poku je katolík je na stejné lodi a pádlovat musí oba. Nemůžu vše přijímat NEKRITICKY, ale hlavně se opírám o Boha, až pak se nechám vést pastýřem, POKUD A DOKUD NNEÍ V ROZPORU S UČENÍM PÁNA, KTERÉ MÁME ZACHOVANÉ 1.)v TRADICI 2.) PÍSMU 3:) VE SVĚDOMÍ. Když by mluvil proti víře, musela bych jít za ním, a říci, že mluvil, proti Písmu, nebo se ujistit, zda jsem si to jen sama špatně vysvětlila, tak jako se židé obořili na Ježíše,když řekl, že má Otce v Nebi. Také tvrdili, že je v rozporu s Písmem, ale jejich zatvrzelé srdce to nepochopilo.
TerezaK
paní Martina: na vašem videu, P.Kuffa, odkazoval se jen na jejich srdce, řekl "upřímní", tj. ti, kteří jsou věrní svědomí. Víra je dar,pokud někdo je ateista nebo jinověrec, kdo žije mimo Církev bez vlastní viny, může být také spasen. Svědomí máme od Boha, abychom k BOhu došli. Odkazuje nás na Desatero. Jak je kdo věrný svému svědomí, ví jen Bůh. Správná nauka, očišťuje svědomí, aby bylo v …More
paní Martina: na vašem videu, P.Kuffa, odkazoval se jen na jejich srdce, řekl "upřímní", tj. ti, kteří jsou věrní svědomí. Víra je dar,pokud někdo je ateista nebo jinověrec, kdo žije mimo Církev bez vlastní viny, může být také spasen. Svědomí máme od Boha, abychom k BOhu došli. Odkazuje nás na Desatero. Jak je kdo věrný svému svědomí, ví jen Bůh. Správná nauka, očišťuje svědomí, aby bylo v souladu s Božími zákony, (protože svědomí člověka může být podle kultury, ve které se člověk narodil, dosti zasypané). Nevím, v čem je problém a nechápu úplně mocVaši víru: podle Vás všechny miliardy muslimů, ateistů a jinověrců, kromě pravoslavných (i když pravoslavná církev je pěkně prolezlá mafií a vydírají obyčejné lidi), jdou do pekla ??
dominikguzman
Nehádajte sa mi tu, a nemajte urážlivé komentáre, lebo vás zmažem. Ďakujem.
Zuz S
Myslim, ze o. Kuffa je pod tlakom. Naznacuje to jeho vyjadrenie i info o podstupeni "vakcinacie". Je to vsetko velmi nejasne a rozporuplne. Ako mnoho veci dnes. Hladam v tom vsetkom pravdu, zmysel, konzistentnost; nie je mojim umyslom niekoho urazat.
Kazdopadne, katechizmus uci, ze v otazke poslusnosti treba zohladnit svedomie.
TerezaK
Poslušnost, pokud není proti svědomí. Nadřízený je jen vykonavatelem Boží vůle, pokud by byl v rozporu s Božím přikázáním, není vykonavatelem Boží vůle, ale jedná sám za sebe, tehdy neení třeba poslouchat člověka, ale Boha
TerezaK
jde o to,spíše rozlišit vlky od beránků. Pro vlastní dobro. Když se nazve vlkem beránek, zůstanou ovečky sami, když se nazve vlk beránkem, přijdou o život ovečky.
Zuz S
Neinformoval o. Kuffa nedavno o tom, ze su v jeho komunite "vakcinovani"...?
TRAGEDIA: o.Maroš Kuffa tiež podľahol falošnej vakcinácie
apredsasatoci
Ako je to možné?
Slobodná vôľa!
Kto som ja, aby som brala niekomu slobodnú vôľu?
Eva Szpyrcová shares this
40
Hiwea
Zaujímave a otázne je, kto ovplyvnil nebohého biskupa Sečku. Žeby politici? Osobne si myslím,že to bol Zvolenský.
dominikguzman
@Hiwea Z toho, čo otec Kuffa povedal, tak to nebola jedna osoba, ale viaceré osoby, keď mu povedal tie mená, množné číslo, navyše pochybujem, že by otca Kuffu išlo až tak rozhodiť od nervov, keby to bol arcibiskup Zvolenský.
Hiwea
Prečo sa bojí povedať mená otec Kuffa? To sú až tak závažné tie mená? Čo by sa tým zmenilo? Zakázal mu to povedať niekto? Je to tajné z akého dôvodu. Pomohlo by to ľuďom sa zorientovať už aj tak v dezorientovanom svete.
dominikguzman
Nebojí sa, ale to, čo robia tí ľudia, je ťažký hriech, a hovoriť na verejnosti niekomu o ťažkom hriechu niekoho iného, je ťažký hriech, tak by sa on sám dopustil hriechu. Teda ako kňaz nemôže.
dyk
"Nebojí sa, ale to, čo robia tí ľudia, je ťažký hriech, a hovoriť na verejnosti niekomu o ťažkom hriechu niekoho iného, je ťažký hriech, tak by sa on sám dopustil hriechu."

...
Nedopustil.
Aspoň by sme vedeli, pred kým si mame dávať pozor. Si povinný vystríhať ľudí pred zlodejmi, vrahmi, podliakmi. A to, o čom hovoril o. Kuffa bolo podlé a určite to malo vplyv na smerovanie ľudí, ktorí by boli …More
"Nebojí sa, ale to, čo robia tí ľudia, je ťažký hriech, a hovoriť na verejnosti niekomu o ťažkom hriechu niekoho iného, je ťažký hriech, tak by sa on sám dopustil hriechu."

...
Nedopustil.
Aspoň by sme vedeli, pred kým si mame dávať pozor. Si povinný vystríhať ľudí pred zlodejmi, vrahmi, podliakmi. A to, o čom hovoril o. Kuffa bolo podlé a určite to malo vplyv na smerovanie ľudí, ktorí by boli ochotný ísť za slobodu národa dopredu. Teraz ich to však pribrzdilo.

Teraz sa však treba obávať o život o. Kuffu.
U.S.C.A.E.
z toho vyplýva aj nepríjemná ale dôležitá otázka koho tým pádom nepočúvajú odpoveď je zjavná nedá sa slúžiť dvom Pánom a keďže praktizujú niečo podobné cézaropapizmu pána si jasne zvolili
dominikguzman
Presne tak, otec Kuffa si možno včera ani neuvedomil, akú vážnu vec povedal, že svetská moc bola schopná dotlačiť biskupa k niečomu. Ak to vedela v jednej veci, tak už ani v inej problém nebude. Otázka je, či sú na tom rovnako aj zvyšní biskupi na Slovensku, a obávam sa, že áno.
johanika
Bohužiaľ, vplyv svetských predstaviteľov cítiť stále silnejšie. A vysokopostavení bezbožníci sa smejú, ako dokážu ovládať cirkev. A cirkev prispeje k tomu, aby zbytok "neposlušných" poslúchal. Veď čo iné je zavretie kostolov, dezinfekcia miesto svätenej vody, resp. dávkovač svätenej vody, cirkus okolo príchodu pápeža... Včera hovorca Kramara hovoril o registrácii veriacich na slávenie sv. omší s …More
Bohužiaľ, vplyv svetských predstaviteľov cítiť stále silnejšie. A vysokopostavení bezbožníci sa smejú, ako dokážu ovládať cirkev. A cirkev prispeje k tomu, aby zbytok "neposlušných" poslúchal. Veď čo iné je zavretie kostolov, dezinfekcia miesto svätenej vody, resp. dávkovač svätenej vody, cirkus okolo príchodu pápeža... Včera hovorca Kramara hovoril o registrácii veriacich na slávenie sv. omší s pápežom - čisté ŠTB-ácke praktiky. Rodné čísla, QR-kód, zaočkovanosť, očkovacie centrá na farách...
Za socializmu riaditelia škôl žiadali triednych učiteľov udať svojich prvoprijímajúcich, birmovaných žiakov, väčšina tak neurobila. Dnes to organizuje cirkev. Čistý neoboľševizmus v praxi za výdatnej pomoci neoboľševickej cirkvi!
U.S.C.A.E.
idem "konšpirovať" navykanie na nový (ne)normál sa robí aj takto niekto to volá Deep State a Deep Church a ja to mám tak že je to koordinácia jedných a tých istých a má svetskú a má Cirkevnú časť

archive.org/…e-plot-to-destroy-the-church-by-taylor-r.-marshall
johanika
A Boh nám niekde zmizol... "Buď patríš Bohu alebo svetu!"
U.S.C.A.E.
Na rovinu ja neverím že Zvolenský a Kramara v tom nie sú zapojení a nechcú to takto. Ja si myslím že ťažko prijímané ústupky hrajú a v skutočnosti sa tešia a ide im práve o toto však Kramara sa div nepoklonil modle ihly
dominikguzman
@U.S.C.A.E. len stále je to však tvoja špekulácia, treba ich „nachytať na hruškách“. Ja sám mám rôzne dojmy, ale nechcem sa im poddávať.
apredsasatoci
Špekulácia?
Po ovocí ich poznáte!
U.S.C.A.E.
zatiaľ je to detektívna hypotéza zo zdanlivo oddelených činov už len to ako fofrom poslúchol sexuálne dezorientovaného pelleho v podstate žiadny odpor a to tu bolo zopár "prípadov" v podstate okamžite zahodili zmluvu s vatikánom tam je jasne uvedené že štát sa do kultu nebude starať a aj keby nebolo Boh má právo na verejnú poctu a úctu
dominikguzman
Slovensko mohlo byť dobre chránené pred deviáciami zo západu, keby prijalo všetky vatikánske zmluvy, ale teraz aj to, čo bolo prijaté, samotní pastieri zahodili. Treba však byť zakaždým veľmi opatrný, keď človek vyjadruje domnienky, aby sa z nich náhodou nestali priamo nepodložené obvinenia, z ktorých by sa mohlo vykľuť očierňovanie a osočovanie. Lepšie to je vždy vyjadriť tak, že na základe …More
Slovensko mohlo byť dobre chránené pred deviáciami zo západu, keby prijalo všetky vatikánske zmluvy, ale teraz aj to, čo bolo prijaté, samotní pastieri zahodili. Treba však byť zakaždým veľmi opatrný, keď človek vyjadruje domnienky, aby sa z nich náhodou nestali priamo nepodložené obvinenia, z ktorých by sa mohlo vykľuť očierňovanie a osočovanie. Lepšie to je vždy vyjadriť tak, že na základe toho a toho si myslím, sa domnievam, že... Pokiaľ oni sami sa niekde nepotknú a nevyjdú ich úmysly jasne najavo.
TerezaK
ovoce : tak to Kuffa tedy splňuje příkladně (zvl. v sotuaci takového napětí):Ovoce Ducha Svatého označuje v křesťanském pojetí základní ctnosti, které dosáhne člověk, který se vydá Bohu. Pavel je zmiňuje v listu Galatským 5,22: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (ČEP) v kontrastu se skutky lidské svévole - v …More
ovoce : tak to Kuffa tedy splňuje příkladně (zvl. v sotuaci takového napětí):Ovoce Ducha Svatého označuje v křesťanském pojetí základní ctnosti, které dosáhne člověk, který se vydá Bohu. Pavel je zmiňuje v listu Galatským 5,22: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (ČEP) v kontrastu se skutky lidské svévole - v duchu Adamova dědičného hříchu tedy Pavel vysloveně píše, že lidská přirozenost vede ke špatnostem a proti Bohu a křesťanským ctnostem (proto ovoci - výsledku práce) se člověk musí učit.[2][3] Do podobného kontextu je zasazen i například původ přísloví "Strom se pozná po ovoci.", poprvé ho použil Ježíš v Mt 19, 20. (zdroj: Písmoo sv., wiki.)
johanika
Dominik, Ty to myslíš dobre, ale činy svedčia o úmysloch a tak vychádzajú najavo. Čo viac ako dnešný stav svedčí o ich úmysloch. Ja stále nechápem, ako im svedomie dovolí ľudí tlačiť do očkovania, keď sú známe závažné nežiadúce účinky vakcín. (Len ŠÚKL hlási 8075, pričom v skutočnosti ich je oveľa viac).
Dominik, ako chápeš Ty túto ľahkovážnosť s akou posielajú ľudí na smrť? To ešte nie je úmysel…More
Dominik, Ty to myslíš dobre, ale činy svedčia o úmysloch a tak vychádzajú najavo. Čo viac ako dnešný stav svedčí o ich úmysloch. Ja stále nechápem, ako im svedomie dovolí ľudí tlačiť do očkovania, keď sú známe závažné nežiadúce účinky vakcín. (Len ŠÚKL hlási 8075, pričom v skutočnosti ich je oveľa viac).
Dominik, ako chápeš Ty túto ľahkovážnosť s akou posielajú ľudí na smrť? To ešte nie je úmysel pretavený do činu?
dominikguzman
@johanika si ma nepochopila, hovoril som o urobení takej chyby z ich strany, že by na verejnosť prenikol rukolapný dôkaz o ich zapredanosti, takto som mal na mysli, že sa potknú, urobia chybu. K tomu ako sa správajú, netreba nič dodávať. Len bez priameho dôkazu ťa môžu obviniť z osočovania a očierňovania, že oni to proste myslia v dobrom a nikto na nich žiadny nátlak nevyvýja. Vieš si …More
@johanika si ma nepochopila, hovoril som o urobení takej chyby z ich strany, že by na verejnosť prenikol rukolapný dôkaz o ich zapredanosti, takto som mal na mysli, že sa potknú, urobia chybu. K tomu ako sa správajú, netreba nič dodávať. Len bez priameho dôkazu ťa môžu obviniť z osočovania a očierňovania, že oni to proste myslia v dobrom a nikto na nich žiadny nátlak nevyvýja. Vieš si predstaviť, čo by tu bolo, keby sa na verejnosť dostal taký dôkaz, že všetci biskupi sú zapredaní alebo vydieraní politikmi alebo mimovládkami alebo inými mocnými ľuďmi? Ja si to neviem vôbec predstaviť.