Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie podczas czuwania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę 26.10.2013

Kazanie ks. Jacka Bałemby SDB wygłoszone podczas czuwania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. 26.10.2013, Jasna Góra, Bazylika, Msza Święta, godz. 0.00.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości słowo ukazuje nam niezawodne drogi wierności Panu Bogu poprzez wierność Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.

Wymyślają różni ludzie ciągle nowe sposoby odnowy Kościoła. Ściślej: odnowy ludzkiego wymiaru Kościoła. A przecież…

Od dwudziestu wieków daje nam Pan Bóg – jakby na tacy! – program niezawodny nie nowej, lecz Bożej odnowy Kościoła.

Ten program to jest wierność Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, wierność Prawdzie i łasce, czyli mądrość i świętość, w czym zawiera się także walka z błędem i grzechem.

W ten sposób realizuje się najszlachetniejszy Chrystusowy program: Instaurare omnia in Christo – odnowić wszystko w Chrystusie!


Jest to jedyne skuteczne remedium przeciw zapędom niszczycieli wiary katolickiej, którzy w Kościele i na polskiej ziemi w ostatnich latach, tygodniach i dniach poczynają sobie coraz bezczelniej. „Wpływowe środowiska” wiodą całe rzesze ku neo – new religion. Czas się budzić! Czas na powstanie nowych bohaterów, dzielnych obrońców wiary rzymskokatolickiej – za wzorem wielkich Świętych Kościoła, obrońców wiary – defensores fidei!

Czas postawić tamę bezczelnej destrukcji katolickiej wiary, jaka dokonuje się na naszych oczach. Jak długo jeszcze będziemy naiwnie i antyewangelicznie „rozgrzeszać” przebiegłych i zuchwałych profanatorów, bluźnierców i destruktorów naszych największych świętości i kultu Najświętszego Sakramentu?

Pokorny ojciec Pio modlił się: „O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?”.

Kto stanie w obronie największego skarbu, jakim na polskiej ziemi i w całym wszechświecie jest nasz Pan Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie?

Już nam Pan Bóg jasno tłumaczy:
„Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą” (Ps 127, 1).

„Mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim,
poza Tobą nie ma dla mnie dobra»” (Ps 16, 2).

Błagajmy natarczywie z Psalmistą:
„Już czas jest działać Panie,
bo pogwałcili Twoje Prawo” (Ps 119, 126)!

TUTAJ całe KAZANIE w wersjach VIDEO, AUDIO i TEKST:

sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/ks-jacek-balemb…
.