Clicks5
ms.news

Schneider: Heresi Abu Dhabi Terkandung Dalam Vatican II

Terdapat hubungan sebab dan akibat antara Dokumen Abu Dhabi Francis dan Deklarasi Vatican II "Dignitatis Humanae" dalam bab Kebebasan Beragama, tuilis Bishop Schneider dalam LifeSiteNews.com (1hb Jun).

Dignitatis Humanae menuntut bahawa manusia mempunyai "hak untuk beragama bebas" dengan "mencari akar tersendiri dalam perihal agama berpandukan nalurinya" (2).

Schneider menjelas bahawa hak sebegini adalah berasaskan keaslian yang mengimplikasikan bahawa ianya "suratan Tuhan." Ekorannya, Dignitatis Humanae mengizinkan manusia untuk memuja secara dasar terhadap segalanya, mahupun patung idola atau Syaitan.

Oleh itu, Schneider berharap bahawa pope atau kaunsel pada masa yang akan datang supaya membetulkan “kenyataan salah” yang dibuat oleh Vatican II. Dia memberikan contoh, kenyataan kaunsil yang dahulu secara jelasnya menjadi luput, dilupakan atau diperbetulkan.

Kaunsil Lateran IV (1215) menyatakan bahawa “yang Yahudi mesti menyerupai Kristian dengan pemakaian mereka” dan mereka tidak harus memegang jawatan am. Akan tetapi, peraturan ini masih kebanyakan dipandang oleh orthodox Yahudi yang ianya hanya berkaitan dengan pandangan agama.

Kaunsil Constance (1415) telah memecat paderi yang mentadbir urus Holy Communion di bawah dua spesis. Namun begitu, peraturan ini tidak diubah oleh Gereja, sebaliknya ia adalah disebabkan oleh pemberontakan.

Gambar: Athanasius Schneider © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsIbtswxvkgu