Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że pole interpretacyjne tych dwóch słów, tego pojęcia, zostało zagospodarowane na zachodzie Europy, czy w "świecie" przez silniejszą, medialno-ideologiczną stronę. Według liberalno-lewicowej doktryny "mowa nienawiści" oznacza naruszanie tego co zostało wypracowane przez pokolenie 68' w związku z prawami człowieka i obywatela.
sters

Prof. Jan Żaryn dla Frondy: Czym jest tak zwana ,,mowa nienawiści''

Tomasz Wandas, Fronda.pl: W świetle tego z czym mamy obecnie do czynienia, warto postawić pytanie czym w istocie jest "mowa nienawiści"? Prof. Jan …
Piotrek pod
Mowa Jana jest mową, słowami wypowiedzianymi przez tegoż Jana i przypisanymi Janowi. Zeby istniała mowa nienawiści musiała by istnieć nienawiść, która by mówiła i wypowiedziane przez nią słowa można by jej przypisać. Czy ktoś widział nienawiść, która by mówiła? Nie istnieje zatem żadna mowa nienawiści, jest to tak naprawdę stereotyp, element języka propagandy.