piotrdudala
11.1K
Martyna1
Proszę, co modernizm uczynił ze współczesnymi Kapłanami, ministrantami czy wiernymi.
Żadnej czci do Najświętszego Sakramentu! Cała uwaga skupiona na symbolach ŚDM.
Proszę zwrócić uwagę na przechodzącego przed Tabernakulum Kapłana lub ministranta!!! (0:17 sek)