Jan Zbigniew wojan
Grzegorz Braun: Działania rządu pod pretekstem walki z pandemią są ANTYNAUKOWE i bezprawne!

Grzegorz Braun: Działania rządu pod pretekstem walki z pandemią są ANTYNAUKOWE i bezprawne! […

– Upominaliśmy się o tę odpowiedzialność nie tylko przed sądem historii, sądem moralnym przyszłych pokoleń, ale teraz, przed sądami, odpowiedzialność…