28:36
Różaniec: Tajemnice Bolesne. Rozważania o codziennym dźwiganiu swojego krzyża. Piszcie swoje intencje, będziemy się wspólnie za nie modlić. Autorem dzisiejszych rozważań jest: św. Ludwik Maria Grigi…More
Różaniec: Tajemnice Bolesne. Rozważania o codziennym dźwiganiu swojego krzyża.

Piszcie swoje intencje, będziemy się wspólnie za nie modlić.

Autorem dzisiejszych rozważań jest: św. Ludwik Maria Grigion de Montfort

Ojcem różańca nazywa się wprawdzie św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Jednak to dzięki bł. Alanowi, również dominikaninowi, ustalił się obecny kształt różańca. Bł. Alanus Rupe ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, liczbę 150 Zdrowaś Maryjo i ich podział na dziesiątki przeplatane Modlitwą Pańską. Objawiła mu się także Maryja, zalecając rozpowszechnianie różańca i przekazując 15 obietnic dla tych, którzy będą się na nim modlić.
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Różaniec Prowadzi: Weronika
vobiscum
Pięć lat przed Soborem Watykańskim I i sto lat przed Soborem Watykańskim II, Jezus Chrystus przez dziesięciolecia dokonywał niezwykłej interwencji w swoim Kościele, co zostało zapisane w Jego Woli Bożej przez Sługę Bożą Luizę Piccarretę, a nagranie kończy się 3 miesiące po śmierci św. Siostry Faustyny, bo Kościół Rzymski zabrał jej pamiętnik i trzymał go w watykańskim skarbcu przez 60 lat, a - …More
Pięć lat przed Soborem Watykańskim I i sto lat przed Soborem Watykańskim II, Jezus Chrystus przez dziesięciolecia dokonywał niezwykłej interwencji w swoim Kościele, co zostało zapisane w Jego Woli Bożej przez Sługę Bożą Luizę Piccarretę, a nagranie kończy się 3 miesiące po śmierci św. Siostry Faustyny, bo Kościół Rzymski zabrał jej pamiętnik i trzymał go w watykańskim skarbcu przez 60 lat, a - być może, że i - z tego powodu mamy to, co mamy. Szkoda by było, gdyby te posoborowe dyskusje odbywały się w nieświadomości tej interwencji Woli Bożej. Te dwie konsekrowane dziewice, Luiza i Helena, swoim świadectwem życia pokazują, jak posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi jest i zawsze będzie w istocie jednym i tym samym posłuszeństwem. Wszystko, co robimy „stare i nowe”, jak głosi Ewangelia, „umiera i odradza się”, bo takie jest prawo życia naturalnego i nadprzyrodzonego. Łaska opiera się na naturze, a natura nie może nic zrobić bez łaski! Od początku i na wieki wieków. Bóg natury i łaski jest jeden i ten sam, w Trójcy Świętych Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego, a ten Bóg czasami „burzy mury”, jeśli Wola Boża nie spełnia się na ziemi tak jak w niebie . Królestwo Boże zostaje doznaje gwałtu i tylko gwałtownicy je zdobywają, „gwałtownicy czyli męczennicy!” Sam Syn Człowieczy w swoim człowieczeństwie jest największym Męczennikiem w swojej ludzkiej woli przez posłuszeństwo woli Bożej w swojej boskości jako osoba Boska, a zbawienie ludzi nie nie było dla Niego ostatecznym celem Jej wcielenia, ale sprawa doprowadzenia do panowania woli Bożej, tak jak w niebie tak i na ziemi. Ten cel został ukryty przez Niego w modlitwie Ojcze nasz... „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja jako w Niebie tak i na Ziemi. Początek Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan mówi o tej „pełni czasów” i tej Woli Bożej i Jezusie Chrystusie jednoczącym w Woli Bożej wszystko to, co jest w Niebie i wszystko to, co jest na Ziemi, a tej pełni czasu będzie służyła także Jego interwencja i Księga z Nieba, którą On nam w Kościele swoim dał, na nasze trudne czasy, w których żyjemy. Słowo nowa ewangelizacja znajduje tam właśnie swoje uzasadnienie, gdyż zawiera ona w sobie kilka tajemnic, które były znane tylko Jemu, Jezusowi, które jakby "dobre wino zachował aż do tej pory". Zapewne też interwencja Jego i naszej Matki Niebiańskiej jak w Kanie Galilejskiej się do tego przyczyniła. A i o Najświętszej Dziewicy są tam podane jeszcze prawdy, które , mam taką nadzieję, że Kościół rzymskokatolicki je kiedyś ogłosi. Polecam zatem wszystkim zapoznanie się z Księgą Niebios, a wtedy spór o Tradycję i Pismo Święte będzie, mam nadzieję, bardziej merytoryczny i przygotujemy się do udziału w zwycięstwie Woli Bożej i klęsce naszej własnej woli, której życzmy odrodzenia się w Woli Bożej, jeśli nie na tej Ziemi to przynajmniej w czyśćcu. Dodam tutaj, że myślę również, iż Maria Valtorta i jej posłuszeństwo Osobie i Woli Bożej Jezusa Chrystusa wynika z Jego niezwykłej interwencji jako Boga-Człowieka w Historii Kościoła Katolickiego więc i tę lekturę ośmielam się polecić. Wspierajmy się wzajemnie. Piccarreta - YouTube free.fr