06:25
Cesta byla, je a bude jen jedna! Já jsem ta cesta, pravda a život, praví JEŽÍŠ! Špatní herci.. Operace "Warp Speed" & povinné očkování a covidpass... Matouš 24:11 "Také povstanou mnozí lživí proroci …More
Cesta byla, je a bude jen jedna! Já jsem ta cesta, pravda a život, praví JEŽÍŠ!

Špatní herci.. Operace "Warp Speed" & povinné očkování a covidpass...

Matouš 24:11
"Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou"...

Kto je tým Antikristom? II. časť

Kto je tým Antikristom?
Public domain
Laco Bajzo and one more user link to this post
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš