Clicks1.1K
Cesta byla, je a bude jen jedna! Já jsem ta cesta, pravda a život, praví JEŽÍŠ! Špatní herci.. Operace "Warp Speed" & povinné očkování a covidpass... Matouš 24:11 "Také povstanou mnozí lživí proroci…More
Cesta byla, je a bude jen jedna! Já jsem ta cesta, pravda a život, praví JEŽÍŠ!

Špatní herci.. Operace "Warp Speed" & povinné očkování a covidpass...

Matouš 24:11
"Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou"...

Kto je tým Antikristom? II. časť

Kto je tým Antikristom?
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post