csk.news
164

Ekumenická Ľahostajnosť: František Sníva o „Rovnakom Oltári“

Na nešporách, ktoré uzatvárali týždeň modlitieb za jednotu Kresťanov, František požiadal, „aby sme určité veci nechali za sebou“.

Modlil sa k Bohu za „jediný spôsob, ako prísť uctievať Boha v tom istom dome, okolo toho istého oltára“. A: "Ó, Pane, daj nám odvahu zmeniť smer." Normálne sa Koncilová skupina – pretože neverí v obetu Omše – vyhýba výrazu „oltár“ a hovorí namiesto toho o „mense“ (= stôle).

Keďže ani Protestanti, ani Františkov Koncil neveria v eucharistickú obetu a nahrádzajú ju štebotavou kazateľnicou v centre svojich liturgií, Františkovo želanie by sa mohlo splniť. Napomáha tomu aj fakt, že základom ekumenizmu je náboženská ľahostajnosť a vlažnosť.

Na konci nešpor František, Grécky Pravoslávny Metropolita Polykarpos z Talianska a Arcibiskup Ian Ernest z Rímskeho Anglikánskeho Centra – ktorý je podľa Apostolicae Curae Leva XIII. (1896) laikom, „požehnali“ kongregáciu.

#newsKyknxwvhga