Bądźmy przygotowani, że jedzenia w Polsce może zabraknąć.

Bądźmy przygotowani, że jedzenia w Polsce może zabraknąć - PL1.TV

pomarańcze suszy? może wode sodową też? Jeśli twierdzimy, że Niemcy posiadają polskie cukrownie, to musimy zapytać, kto posiada …
stefan syn bartłomieja
W Polsce jedzenia nie braknie...a tam gdzie braknie to ludzie przyjadą do Polski....taki jest plan...wymieszanie
jac05
Nagłe wykupywanie dużych ilości żywności skończy się potężnymi brakami i potężnymi wzrostami cen. Zapasy trzeba robić powoli, jednak będą one złudnym poczuciem bezpieczeństwa jeżeli nie będziemy uczyć się ufać Bogu, Który może rozmnożyć żywność. Rozmnoży ale nie egoistom, tylko tym którzy będą się dzielić.