MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
482
Autor,,Psychologii jako religii'' Vitz twierdzi, że odpowiedzią na spustoszenie spowodowane przez psychologię, która chce być religią, jest prawdziwa religia...