durius
Widocznie proboszcz z mojej parafii wziął z niego przykład.