Clicks476
Peter(skala)

Aktuálne Posolstvo Kráľovnej Pokoja, Medžugorie, 25.7.2021 [

"Drahé deti!
Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia.
Milé deti, vydávajte svedectvo svojím životom, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo.
Milé deti, vy buďte veľkodušní a láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste moji a že sa obraciate k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "


medjugorje.ws/sk/messages/210725m/