Clicks128
olek19801
1

Maski twarzy w erze COVID-19: hipoteza zdrowotna

misuse.ncbi.nlm.nih.gov/error/abuse.shtml

Abstrakcyjny

Wiele krajów na całym świecie wykorzystywało medyczne i niemedyczne maski na twarz jako niefarmaceutyczną interwencję w celu ograniczenia przenoszenia i zakaźności choroby koronawirusowej-2019 (COVID-19). Chociaż brakuje dowodów naukowych potwierdzających skuteczność masek na twarz, ustalono niekorzystne skutki fizjologiczne, psychologiczne i zdrowotne. Postawiono hipotezę, że maski na twarz mają wpływ na profil bezpieczeństwa i skuteczności i należy ich unikać. Bieżący artykuł kompleksowo podsumowuje dowody naukowe dotyczące noszenia masek na twarz w erze COVID-19, dostarczając dobrze prosperujących informacji dla zdrowia publicznego i podejmowania decyzji.
Słowa kluczowe: Fizjologia, Psychologia, Zdrowie, SARS-CoV-2, Bezpieczeństwo, Skuteczność
Iść do:

Wprowadzenie

Maski twarzowe są częścią niefarmaceutycznych zabiegów, które zapewniają pewną barierę oddechową ust i nosa, które zostały wykorzystane do ograniczenia przenoszenia patogenów układu oddechowego [1] . Maski na twarz mogą być medyczne i niemedyczne, gdzie dwa rodzaje masek medycznych są używane głównie przez pracowników służby zdrowia [1] , [2] . Pierwszy typ to maska N95 z certyfikatem National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), filtrująca maska na twarz, a drugi typ to maska chirurgiczna [1].. Zaprojektowane i zamierzone zastosowania masek N95 i masek chirurgicznych różnią się pod względem rodzaju ochrony, jaką potencjalnie zapewniają. Maski N95 są zwykle zbudowane z elektretowego materiału filtrującego i ściśle przylegają do twarzy użytkownika, podczas gdy maski chirurgiczne są ogólnie luźno dopasowane i mogą zawierać elektretowy materiał filtrujący lub nie. N95 zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia narażenia użytkownika przez drogi oddechowe na zakaźne i szkodliwe cząstki ze środowiska, na przykład podczas eksterminacji owadów. W przeciwieństwie do tego, maski chirurgiczne są zaprojektowane tak, aby zapewnić barierę ochronną przed rozpryskami, plwociną i innymi płynami ustrojowymi przed rozpryskami od użytkownika (np. Chirurga) do sterylnego środowiska (pacjenta podczas operacji), co zmniejsza ryzyko zakażenia [1] .

Trzecim rodzajem masek na twarz są niemedyczne maski z tkaniny lub tkaniny. Niemedyczne maski na twarz są wykonane z różnych materiałów tkanych i nietkanych, takich jak polipropylen, bawełna, poliester, celuloza, gaza i jedwab. Chociaż niemedyczne maski na twarz z tkaniny lub tkaniny nie są wyrobem medycznym ani sprzętem ochrony osobistej, Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (grupa AFNOR) opracowało pewne normy określające minimalne parametry filtracji i zdolności oddychania [2] . W niniejszym artykule dokonano przeglądu dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności noszenia masek na twarz, opisując skutki fizjologiczne i psychologiczne oraz potencjalne długoterminowe konsekwencje dla zdrowia.
Iść do:

Hipoteza

W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego w postaci ciężkiego ostrego zespołu oddechowego - koronawirusa-2 (SARS-CoV-2) powodującego chorobę koronawirusową-2019 (COVID-19) [3] . Na dzień 1 października 2020 r. Na całym świecie odnotowano 34 166 633 przypadki, a 1018 876 zmarło w wyniku rozpoznania wirusa. Co ciekawe, 99% wykrytych przypadkach SARS-CoV-2 są bezobjawowo lub mają łagodnych warunkach, co jest sprzeczne z nazwą wirusa ( surowe ostrej niewydolności oddechowej, zespół koronawirusa-2) [4] . Chociaż wskaźnik śmiertelności zakażeń (liczba przypadków zgonów podzielona przez liczbę zgłoszonych przypadków) początkowo wydaje się dość wysoki 0,029 (2,9%) [4], to przeszacowanie dotyczyło ograniczonej liczby przeprowadzonych testów COVID-19, co prowadzi do wyższych wskaźników. Biorąc pod uwagę fakt, że bezobjawowe lub minimalnie objawowe przypadki są kilkakrotnie wyższe niż liczba zgłoszonych przypadków, śmiertelność przypadków jest znacznie mniejsza niż 1% [5] . Zostało to potwierdzone przez szefa National Institute of Allergy and Infectious Diseases z USA, stwierdzając, że „ogólne kliniczne konsekwencje COVID-19 są podobne do skutków ciężkiej grypy sezonowej” [5] , a śmiertelność przypadków wynosi około 0,1% [ 5] , [6] , [7] , [8]. Ponadto dane od hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i ogółu społeczeństwa wskazują, że większość zgonów dotyczyła osób starszych i przewlekle chorych, co potwierdza możliwość, że wirus może zaostrzać istniejące stany, ale rzadko sam powoduje śmierć [9] , [10] ] . SARS-CoV-2 wpływa przede wszystkim na układ oddechowy i może powodować powikłania, takie jak zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), niewydolność oddechowa i śmierć [3] , [9]. Nie jest jednak jasne, jakie są naukowe i kliniczne podstawy noszenia masek jako strategii ochronnej, biorąc pod uwagę fakt, że maski na twarz ograniczają oddychanie, powodując hipoksemię i hiperkapnię oraz zwiększają ryzyko powikłań oddechowych, samozanieczyszczenia i zaostrzenia istniejących chorób przewlekłych [2 ] , [11] , [12] , [13] , [14] .

Warto zauważyć, że hiperoksja lub suplementacja tlenem (oddychanie powietrzem o wysokim ciśnieniu parcjalnym O 2 powyżej poziomu morza) jest dobrze ugruntowaną praktyką terapeutyczną i leczniczą w różnych ostrych i przewlekłych stanach, w tym powikłaniach oddechowych [11] , [15] . W rzeczywistości obecny standard postępowania w leczeniu pacjentów hospitalizowanych z COVID-19 polega na oddychaniu 100% tlenem [16] , [17] , [18] . Chociaż kilka krajów nakazało noszenie maski na twarz w placówkach opieki zdrowotnej i miejscach publicznych, brakuje dowodów naukowych potwierdzających ich skuteczność w zmniejszaniu zachorowalności lub śmiertelności związanych z chorobami zakaźnymi lub wirusowymi [2] ,[14] , [19] . W związku z tym postawiono hipotezę: 1) praktyka noszenia masek na twarz wpłynęła negatywnie na profil bezpieczeństwa i skuteczności, 2) Zarówno medyczne, jak i niemedyczne maski na twarz są nieskuteczne w zmniejszaniu przenoszenia z człowieka na człowieka i zakaźności SARS-CoV-2 i COVID -19, 3) Noszenie masek na twarz ma niekorzystne skutki fizjologiczne i psychologiczne, 4) Długotrwałe konsekwencje noszenia masek na twarz są szkodliwe dla zdrowia.
Iść do:

Ewolucja hipotezy

Fizjologia oddychania

Oddychanie jest jedną z najważniejszych funkcji fizjologicznych wpływających na życie i zdrowie. Ciało ludzkie wymaga ciągłego i odpowiedniego dopływu tlenu (O 2 ) do wszystkich narządów i komórek do normalnego funkcjonowania i przeżycia. Oddychanie jest również podstawowym procesem usuwania produktów ubocznych przemiany materii [dwutlenku węgla (CO 2 )] występujących podczas oddychania komórkowego [12] , [13] . Powszechnie wiadomo, że ostry znaczący deficyt O 2 (hipoksemia) i podwyższone poziomy CO 2 (hiperkapnia) nawet przez kilka minut mogą być bardzo szkodliwe i śmiertelne, podczas gdy przewlekła hipoksemia i hiperkapnia powodują pogorszenie stanu zdrowia, zaostrzenie istniejących schorzeń, zachorowalność i ostatecznie śmiertelność [11], [20] , [21] , [22] . Medycyna ratunkowa wykazuje, że 5–6 minut ciężkiej hipoksemii podczas zatrzymania krążenia spowoduje śmierć mózgu z wyjątkowo niską przeżywalnością [20] , [21] , [22] , [23] . Z drugiej strony, chroniczna łagodna lub umiarkowana hipoksemia i hiperkapnia, np. Spowodowane noszeniem masek na twarz, skutkuje przejściem na wyższy udział beztlenowego metabolizmu energetycznego, obniżeniem poziomu pH i wzrostem komórek i kwasowości krwi, toksycznością, stresem oksydacyjnym, przewlekłym stanem zapalnym, immunosupresją i pogorszenie stanu zdrowia [24] , [11] , [12] , [13] .

Skuteczność masek na twarz

Właściwości fizyczne masek medycznych i niemedycznych sugerują, że maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu cząstek wirusów ze względu na różnice w ich skalach [16] , [17] , [25] . Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirus SARS-CoV-2 ma średnicę od 60 nm do 140 nm [nanometrów (miliardowych części metra)] [16] , [17] , a średnice nici masek medycznych i niemedycznych mają zakres od 55 µm do 440 µm [mikrometrów (jedna milionowa metra), czyli ponad 1000 razy więcej [25] . Ze względu na różnicę w rozmiarach między średnicą SARS-CoV-2 a średnicą gwintu maski twarzowej (wirus jest 1000 razy mniejszy), SARS-CoV-2 może łatwo przejść przez dowolną maskę twarzową [25]. Ponadto skuteczność filtracji masek na twarz jest niska i waha się od 0,7% w przypadku niechirurgicznej maski tkanej z gazy bawełnianej do 26% w przypadku słodszego materiału bawełnianego [2] . W przypadku masek chirurgicznych i medycznych N95 współczynnik filtracji spada odpowiednio do 15% i 58%, gdy istnieje nawet niewielka szczelina między maską a twarzą [25] .

Kliniczne dowody naukowe dodatkowo podważają skuteczność masek na twarz w blokowaniu przenoszenia z człowieka na człowieka lub zakaźności. Randomizowane badanie kontrolne (RCT), w którym wzięło udział 246 uczestników [123 (50%) objawowych)], którzy zostali przydzieleni do noszenia lub nie noszenia maski chirurgicznej, oceniającej przenoszenie wirusów, w tym koronawirusa [26] . Wyniki tego badania wykazały, że wśród osób objawowych (z gorączką, kaszlem, bólem gardła, katarem itp.) Nie było różnicy między noszeniem a noszeniem maski na twarz w przypadku przenoszenia kropelek koronawirusa cząstek> 5 µm. Wśród osób bezobjawowych nie wykryto koronawirusa kropelek ani aerozoli u żadnego uczestnika z maską lub bez, co sugeruje, że osoby bezobjawowe nie przenoszą ani nie zarażają innych ludzi [26]. Zostało to dodatkowo poparte badaniem dotyczącym zakaźności, w którym 445 osób bezobjawowych było narażonych na bezobjawowy nosiciel SARS-CoV-2 (z wynikiem dodatnim w kierunku SARS-CoV-2) przy użyciu bliskiego kontaktu (wspólna przestrzeń kwarantanny) przez średnio 4 do 5 dni. Badanie wykazało, że żadna z 445 osób nie była zakażona SARS-CoV-2, co zostało potwierdzone przez polimerazę z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym [27] .

Meta -Analiza wśród pracowników służby zdrowia wykazały, że w porównaniu do bez maski, maski chirurgiczne i respiratory N95 nie były skuteczne przeciwko transmisji zakażeń wirusowych lub grypopodobne choroby opiera się na sześciu RCT [28] . Na podstawie oddzielnej analizy 23 badań obserwacyjnych ta metaanaliza nie wykazała ochronnego działania maski medycznej lub respiratorów N95 przeciwko wirusowi SARS [28].. Niedawny systematyczny przegląd 39 badań obejmujących 33867 uczestników w środowiskach środowiskowych (choroba samoopisowa), nie wykazał różnicy między respiratorami N95 a maskami chirurgicznymi i maskami chirurgicznymi i brakiem masek w ryzyku rozwoju grypy lub choroby grypopodobnej, co sugeruje ich nieskuteczność blokowania transmisji wirusów w środowiskach społecznościowych [29] .

Kolejna metaanaliza 44 badań innych niż RCT (n = 25 697 uczestników), w których badano potencjalne zmniejszenie ryzyka masek twarzowych przeciwko SARS, zespołowi oddechowemu Bliskiego Wschodu (MERS) i transmisji COVID-19 [30] . Meta -Analiza obejmowały cztery konkretne studia na COVID-19 transmisji (5,929 uczestników, przede wszystkim pracownicy służby zdrowia stosowane maski N95). Chociaż ogólne wyniki wykazały zmniejszone ryzyko przenoszenia wirusa z maskami na twarz, analiza miała poważne ograniczenia, aby wyciągać wnioski. W jednym z czterech badań COVID-19 nie stwierdzono przypadków zakażenia w obu ramionach i wykluczono je z obliczeń metaanalitycznych . Pozostałe dwa badania dotyczące COVID-19 miały nieskorygowane modele i również zostały wykluczone z ogólnej analizy. meta- wyniki analityczne oparto tylko na jednym badaniu COVID-19, jednym MERS i 8 SARS, co skutkowało dużym błędem selekcji badań i skażeniem wyników między różnymi wirusami. Opierając się na czterech badaniach COVID-19, meta- analiza nie wykazała redukcji ryzyka masek na twarz w przypadku transmisji COVID-19, gdzie autorzy podali, że wyniki meta- analizy są mało pewne i niejednoznaczne [30] .

We wczesnej publikacji WHO stwierdziła, że „maski na twarz nie są wymagane, ponieważ nie ma dowodów na ich przydatność do ochrony osób zdrowych” [14] . W tej samej publikacji WHO oświadczyła, że „maski z tkaniny (np. Z bawełny lub gazy) nie są zalecane w żadnych okolicznościach” [14] . I odwrotnie, w późniejszej publikacji WHO stwierdziła, że używanie masek wykonanych z tkanin (polipropylen, bawełna, poliester, celuloza, gaza i jedwab) jest ogólną praktyką społeczną mającą na celu „zapobieganie przenoszeniu wirusa przez osoby zakażone i / lub oferowanie ochrona zdrowego użytkownika przed infekcją (zapobieganie) ” [2]. Ta sama publikacja była ponadto sprzeczna, stwierdzając, że ze względu na niższą filtrację, oddychalność i ogólną wydajność masek z tkaniny, użycie maski z tkaniny, takiej jak materiał i / lub włóknina, powinno być rozważane tylko w przypadku osób zakażonych, a nie do praktyki profilaktycznej u osób bezobjawowych [2] . Centralne Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wydało podobne zalecenie, stwierdzając, że tylko osoby z objawami powinny rozważyć noszenie maski, podczas gdy dla osób bezobjawowych praktyka ta nie jest zalecana [31].. Zgodnie z CDC, naukowcy kliniczni z Departments of Infectious Diseases and Microbiology w Australii odradzają używanie masek na twarz przez pracowników służby zdrowia, argumentując, że nie ma uzasadnienia dla takiej praktyki, podczas gdy normalne relacje opiekuńcze między pacjentami a personelem medycznym mogą być zagrożone [32] . Ponadto WHO wielokrotnie ogłaszała, że „obecnie nie ma bezpośrednich dowodów (z badań nad COVID-19) na skuteczność maskowania twarzy zdrowych ludzi w społeczności w celu zapobiegania zakażeniom wirusami układu oddechowego, w tym COVID-19” [2]. Pomimo tych kontrowersji, potencjalne szkody i ryzyko związane z noszeniem masek na twarz zostały wyraźnie potwierdzone. Obejmują one samozanieczyszczenie spowodowane ćwiczeniami ręcznymi lub brakiem wymiany, gdy maska jest mokra, zabrudzona lub uszkodzona, rozwój zmian skórnych na twarzy, drażniące zapalenie skóry lub nasilający się trądzik i dyskomfort psychiczny. Wrażliwe populacje, takie jak osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością rozwojową, problemami ze słuchem, osoby mieszkające w gorącym i wilgotnym środowisku, dzieci i pacjenci z chorobami układu oddechowego, są narażone na znaczne ryzyko powikłań i urazów [2] .

Fizjologiczne skutki noszenia masek na twarz

Noszenie maski na twarz mechanicznie ogranicza oddychanie poprzez zwiększenie oporu ruchu powietrza zarówno podczas wdechu, jak i wydechu [12] , [13] . Chociaż przerywany (kilka razy w tygodniu) i powtarzający się (10–15 oddechów na 2–4 serie) wzrost oporu oddychania może być adaptacyjny do wzmocnienia mięśni oddechowych [33] , [34] , to przedłużający się i utrzymujący się efekt noszenia maski jest nieprzystosowany i może być szkodliwy dla zdrowia [11] , [12] , [13] . W normalnych warunkach na poziomie morza powietrze zawiera 20,93% O 2 i 0,03% CO 2, zapewniając ciśnienie parcjalne odpowiednio 100 mmHg i 40 mmHg dla tych gazów we krwi tętniczej. Te stężenia gazów znacznie się zmieniły, gdy oddychanie odbywa się przez maskę twarzową. Uwięzione powietrze pozostające między ustami, nosem i maską jest wielokrotnie wdychane i wychodzące z organizmu, zawierające niskie stężenia O 2 i wysokie CO 2 , powodując hipoksemię i hiperkapnię [35] , [36] , [11] , [12] ] , [13] . Ciężka hipoksemia może również wywoływać powikłania sercowo-płucne i neurologiczne i jest uważana za ważny objaw kliniczny w kardiologii [37] , [38] , [39]., [40] , [41] , [42] . Niska zawartość tlenu we krwi tętniczej może powodować niedokrwienie mięśnia sercowego, poważne zaburzenia rytmu, dysfunkcje prawej lub lewej komory, zawroty głowy, niedociśnienie, omdlenia i nadciśnienie płucne [43] . Przewlekła hipoksemia o niskim stopniu złośliwości i hiperkapnia w wyniku stosowania maski twarzowej mogą powodować zaostrzenie istniejących schorzeń sercowo-płucnych, metabolicznych, naczyniowych i neurologicznych [37] , [38] , [39] , [40] , [41] , [42] .Tabela 1 podsumowuje fizjologiczne i psychologiczne skutki noszenia maski na twarz i ich potencjalne długoterminowe konsekwencje dla zdrowia.

Tabela 1

Fizjologiczne i psychologiczne skutki noszenia maski i ich potencjalne konsekwencje zdrowotne.

Efekty fizjologiczne

Efekt psychologiczny

Konsekwencje zdrowotne

• Hipoksemia
• Hiperkapnia
• Duszność
• Zwiększyć stężenie mleczanu
• Spadek poziomu pH
• kwasica
• Toksyczność
• Zapalenie
• Samozanieczyszczenie
• Wzrost poziomu hormonów stresu (adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu)
• Zwiększone napięcie mięśni
• Immunosupresja

• Aktywacja reakcji na stres typu „walcz lub uciekaj”
• Chroniczny stan stresu
• Strach
• zaburzenia nastroju
• Bezsenność
• Zmęczenie
• Pogorszona wydajność poznawcza

• Zwiększona predyspozycja do chorób wirusowych i infekcyjnych
• Bóle głowy
• Lęk
• Depresja
• Nadciśnienie
• Choroby układu krążenia
• Rak
• Cukrzyca
• Choroba Alzheimera
• Zaostrzenie istniejących schorzeń i chorób
• Przyspieszony proces starzenia
• Pogorszenie stanu zdrowia
• Przedwczesna śmiertelność

Otwórz w osobnym oknie

Oprócz hipoksji i hiperkapnii, oddychanie przez maskę twarzową powoduje pozostałości bakterii i zarazków na wewnętrznej i zewnętrznej warstwie maski. Te toksyczne składniki są wielokrotnie wdychane z powrotem do organizmu, powodując samozanieczyszczenie. Oddychanie przez maskę zwiększa również temperaturę i wilgotność w przestrzeni między ustami a maską, powodując uwalnianie toksycznych cząstek z materiałów maski [1] , [2] , [19] , [26] , [35] , [36] ] . W systematycznym przeglądzie literatury oszacowano, że poziomy skażenia aerozolami masek na twarz obejmujących od 13 do 202 549 różnych wirusów [1]. Oddychanie zanieczyszczonego powietrza o wysokim stężeniu bakterii i toksycznych cząstek wraz z niskim poziomem O 2 i wysokim CO 2 nieustannie stanowi wyzwanie dla homeostazy organizmu, powodując samotoksyczność i immunosupresję [1] , [2] , [19] , [26] , [35 ] , [36] .

W badaniu na 39 chorych z chorobami nerek, okazało się, że ma na sobie N95 maskę twarzową podczas hemodializy znacznie zmniejszona tętnicze ciśnienie cząstkowe tlenu (z PaO 2 101,7 92,7 mm Hg), wzrost szybkości oddychania (od 16,8 do 18,8 oddechy / minutę), a zwiększone występowanie dyskomfort w klatce piersiowej i niewydolność oddechowa [35] . Normy ochrony dróg oddechowych wydane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy USA Departament Pracy stanowią, że oddychanie powietrzem o stężeniu O 2 poniżej 19,5% jest uważane za niedobór tlenu, powodujący niekorzystne skutki fizjologiczne i zdrowotne. Obejmują one zwiększoną częstotliwość oddychania, przyspieszone tętno i zaburzenia poznawcze związane z myśleniem i koordynacją [36]. Na podstawie badań na zwierzętach oraz badań u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc wykazano, że przewlekły stan łagodnej hipoksji i hiperkapnii jest głównym mechanizmem rozwoju dysfunkcji poznawczych [44] .

Niekorzystne efekty fizjologiczne zostały potwierdzone w badaniu 53 chirurgów, u których podczas dużej operacji używano maski chirurgicznej. Po 60 minutach noszenia maski na twarz nasycenie tlenem spadło o ponad 1%, a tętno wzrosło o około pięć uderzeń / min [45] . W innym badaniu wśród 158 pracowników służby zdrowia korzystających z ochronnego sprzętu osobistego, głównie masek na twarz N95, stwierdzono, że u 81% (128 pracowników) pojawiło się nowe bóle głowy podczas zmian w pracy, ponieważ stają się one obowiązkowe z powodu epidemii COVID-19. W przypadku osób, które używały maski N95 dłużej niż 4 godziny dziennie, prawdopodobieństwo wystąpienia bólu głowy podczas zmiany było około czterokrotnie wyższe [iloraz szans = 3,91, 95% CI (1,35–11,31) p = 0,012], natomiast 82,2 % osób noszących N95 rozwinęło ból głowy już w ciągu ≤10 do 50 minut[46] .

Jeśli chodzi o maskę z tkaniny, w RCT z czterotygodniową obserwacją porównano wpływ maski z tkaniny z maskami medycznymi i bez masek na częstość występowania klinicznych chorób układu oddechowego, chorób grypopodobnych i potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń wirusem układu oddechowego wśród 1607 uczestników z 14 szpitale [19] . Wyniki pokazały, że nie ma różnicy między noszeniem masek z materiału, masek medycznych i brakiem masek w przypadku występowania klinicznych chorób układu oddechowego i potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń wirusem układu oddechowego. Jednak duży szkodliwy efekt z ponad 13-krotnie wyższym ryzykiem [Ryzyko względne = 13,25 95% CI (1,74 do 100,97) obserwowano dla choroby grypopodobnej wśród osób noszących maski z materiału [19]. W badaniu stwierdzono, że maski z tkaniny wiążą się z poważnymi problemami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, w tym zatrzymywania wilgoci, ponownego użycia, słabej filtracji i zwiększonego ryzyka infekcji, co zawiera zalecenia dotyczące stosowania masek z tkaniny [19] .

Psychologiczne skutki noszenia masek na twarz

Z psychologicznego punktu widzenia noszenie maski na twarz ma zasadniczo negatywny wpływ na użytkownika i osobę w pobliżu. Podstawowa łączność między człowiekiem a człowiekiem poprzez wyraz twarzy jest zagrożona, a tożsamość własna jest w pewnym stopniu eliminowana [47] , [48] , [49] . Te dehumanizujące ruchy częściowo usuwają wyjątkowość i indywidualność osoby noszącej maskę, a także osoby z nią związanej [49] . Połączenia i relacje społeczne są podstawowymi potrzebami człowieka, które są dziedziczone w sposób naturalny u wszystkich ludzi, podczas gdy ograniczone powiązania międzyludzkie są związane ze złym zdrowiem psychicznym i fizycznym [50] , [51].. Pomimo eskalacji technologii i globalizacji, która prawdopodobnie sprzyjałaby powiązaniom społecznym, odkrycia naukowe pokazują, że ludzie stają się coraz bardziej izolowani społecznie, a częstość występowania samotności rośnie w ostatnich kilku dekadach [50] , [52] . Słabe więzi społeczne są ściśle związane z izolacją i samotnością, uważanymi za istotne czynniki ryzyka zdrowotnego [50] , [51] , [52] , [53] .

Meta -Analiza z 91 badań około 400 tysięcy osób wykazało 13% zwiększone ryzyko moralności wśród osób z niskim w porównaniu do wysokiej częstotliwości kontaktów [53] . Inna metaanaliza 148 badań prospektywnych (308849 uczestników) wykazała, że słabe relacje społeczne były związane z 50% zwiększonym ryzykiem zgonu. Osoby, które były izolowane społecznie lub czuły się samotne, miały odpowiednio 45% i 40% zwiększone ryzyko zgonu. Odkrycia te były spójne dla wieku, płci, początkowego stanu zdrowia, przyczyny zgonu i okresów obserwacji [52] . Co ważne, stwierdzono, że zwiększone ryzyko śmiertelności jest porównywalne z paleniem i przekraczaniem ustalonych czynników ryzyka, takich jak otyłość i brak aktywności fizycznej [52].. Ogólny przegląd 40 przeglądów systematycznych, w tym 10 metaanaliz, wykazał, że upośledzenie relacji społecznych wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, depresji, lęku samobójczego, raka i ogólnej choroby somatycznej [51] .

Jak opisano wcześniej, noszenie masek na twarz powodujących stan hipoksji i hiperkapnii, które nieustannie kwestionuje normalną homeostazę i aktywuje reakcję stresową typu „walcz lub uciekaj”, ważny mechanizm przetrwania w organizmie człowieka [11] , [12] , [13] . Ostra reakcja na stres obejmuje aktywację układu nerwowego, hormonalnego, sercowo-naczyniowego i odpornościowego [47] , [54] , [55] , [56]. Obejmują one aktywację części limbicznej mózgu, uwalnianie hormonów stresu (adrenaliny, neuro-adrenaliny i kortyzolu), zmiany w dystrybucji przepływu krwi (rozszerzenie naczyń obwodowych i zwężenie naczyń trzewnych) oraz aktywację odpowiedzi układu odpornościowego ( wydzielanie makrofagów i komórek NK) [47] , [48]. Spotkanie z ludźmi noszącymi maskę na twarzy aktywuje wrodzoną emocję stres-strach, która jest fundamentalna dla wszystkich ludzi w sytuacjach zagrożenia lub życia, takich jak śmierć lub nieznany, nieprzewidywalny wynik. Podczas gdy ostra reakcja na stres (sekundy do minut) jest reakcją adaptacyjną na wyzwania i częścią mechanizmu przetrwania, chroniczny i długotrwały stan strachu przed stresem jest nieprzystosowany i ma szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Powtarzająca się lub stale aktywowana reakcja stres-strach powoduje, że organizm działa w trybie przetrwania, utrzymując wzrost ciśnienia krwi, stan prozapalny i immunosupresję [47] , [48] .

Długoterminowe konsekwencje zdrowotne noszenia masek na twarz

Długotrwała praktyka noszenia masek na twarz może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Długotrwały stan hipoksji-hiperkapnii zaburza normalną równowagę fizjologiczną i psychologiczną, pogarsza stan zdrowia i sprzyja rozwojowi i progresji istniejących chorób przewlekłych [23] , [38] , [39] , [43] , [47] , [48] , [57]. ] , [11] , [12] , [13]. Na przykład choroba niedokrwienna serca spowodowana niedotlenieniem mięśnia sercowego jest najczęstszą postacią chorób układu krążenia i jest główną przyczyną zgonów na całym świecie (44% wszystkich chorób niezakaźnych), przy czym w 2016 r. Odnotowano 17,9 mln zgonów [57]. . Niedotlenienie również odgrywa ważną rolę w zachorowalności na raka [58] . Niedotlenienie komórkowe ma silną mechanistyczną cechę w promowaniu inicjacji raka, progresji, przerzutów, przewidywania wyników klinicznych i zwykle przedstawia gorsze przeżycie u pacjentów z rakiem. Większość guzów litych wykazuje pewien stopień niedotlenienia, co jest niezależnym predyktorem bardziej agresywnej choroby, oporności na terapie przeciwnowotworowe i gorszych wyników klinicznych [59] , [60]. Warto zauważyć, że rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie, a szacuje się, że w 2018 r. Odnotowano ponad 18 mln nowych zdiagnozowanych przypadków i 9,6 mln zgonów związanych z rakiem [61] .

W odniesieniu do zdrowia psychicznego globalne szacunki wskazujące, że COVID-19 spowoduje katastrofę z powodu dodatkowych szkód psychologicznych, takich jak kwarantanna, blokady, bezrobocie, załamanie gospodarcze, izolacja społeczna, przemoc i samobójstwa [62] , [63] , [64] . Przewlekły stres wraz ze stanami hipoksji i hiperkapnii wytrąca organizm z równowagi i może powodować bóle głowy, zmęczenie, problemy żołądkowe, napięcie mięśni, zaburzenia nastroju, bezsenność i przyspieszone starzenie [47] , [48] , [65] , [66] , [67]. Stan ten tłumi układ odpornościowy w celu ochrony organizmu przed wirusami i bakteriami, zmniejsza funkcje poznawcze, sprzyja rozwojowi i zaostrzaniu głównych problemów zdrowotnych, w tym nadciśnienia, chorób układu krążenia, cukrzycy, raka, choroby Alzheimera, narastającego lęku i stanów depresyjnych. i samotności oraz zwiększające się ryzyko przedwczesnej śmiertelności [47] , [48] , [51] , [56] , [66] .
Iść do:

Wniosek

Istniejące dowody naukowe podważają bezpieczeństwo i skuteczność noszenia maski na twarz jako środka zapobiegawczego w przypadku COVID-19. Dane sugerują, że zarówno medyczne, jak i niemedyczne maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu przenoszenia chorób wirusowych i zakaźnych z człowieka na człowieka, takich jak SARS-CoV-2 i COVID-19, co przemawia przeciwko stosowaniu masek na twarz. Wykazano, że noszenie masek na twarz ma znaczące niekorzystne skutki fizjologiczne i psychologiczne. Należą do nich niedotlenienie, hiperkapnia, duszność, zwiększona kwasowość i toksyczność, aktywacja lęku i reakcji na stres, wzrost poziomu hormonów stresu, immunosupresja, zmęczenie, bóle głowy, pogorszenie zdolności poznawczych, predyspozycja do chorób wirusowych i zakaźnych, przewlekły stres, lęk i depresja. Długotrwałe konsekwencje noszenia maski mogą spowodować pogorszenie stanu zdrowia, rozwój i postęp chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci. Rządy, decydenci i organizacje zdrowotne powinni stosować dobrze prosperujące i oparte na naukowych dowodach podejście do noszenia masek na twarz, gdy ta ostatnia jest uważana za interwencję zapobiegawczą dla zdrowia publicznego.
Iść do:

Oświadczenie autorstwa CRediT

Baruch Vainshelboim: konceptualizacja, przechowywanie danych, pisanie - oryginalny szkic.
Iść do:

Deklaracja konfliktu interesów

Autorzy oświadczają, że nie mają znanych konkurencyjnych interesów finansowych ani relacji osobistych, które mogłyby wpłynąć na pracę przedstawioną w tym artykule.
Iść do:

Bibliografia

1. Fisher EM, Noti JD, Lindsley WG, Blachere FM, Shaffer RE Walidacja i zastosowanie modeli do przewidywania zakażenia grypą przez maskę twarzową w placówkach opieki zdrowotnej. Analiza ryzyka. 2014; 34 : 1423–1434. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

2. Światowa Organizacja Zdrowia. Porady dotyczące stosowania masek w kontekście COVID-19. Genewa, Szwajcaria; 2020.

3. Sohrabi C., Alsafi Z., O'Neill N., Khan M., Kerwan A., Al-Jabir A. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza globalny stan wyjątkowy: przegląd nowego koronawirusa 2019 (COVID-19) Int J Surg. 2020; 76 : 71–76. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

4. Worldometer. PANDEMIA KORONAWIRUSA COVID-19. 2020.

5. Fauci AS, Lane HC, Redfield RR Covid-19 - Navigating the Uncharted. N Engl J Med. 2020; 382 : 1268–1269. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

6. Shrestha SS, Swerdlow DL, Borse RH, Prabhu VS, Finelli L., Atkins CY Szacowanie obciążenia pandemią grypy A (H1N1) 2009 w Stanach Zjednoczonych (kwiecień 2009-kwiecień 2010) Clin Infect Dis. 2011; 52 (Suppl 1): S75 – S82. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

7. Thompson WW, Weintraub E., Dhankhar P., Cheng PY, Brammer L., Meltzer MI Szacunki zgonów związanych z grypą w USA wykonane przy użyciu czterech różnych metod. Grypa Inne wirusy układu oddechowego. 2009; 3 : 37–49. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

8. Centra disease, C., Prevention. Szacunki dotyczące zgonów związanych z grypą sezonową --- Stany Zjednoczone, 1976-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010,59: 1057-62. [ PubMed ]

9. Richardson S., Hirsch JS, Narasimhan M., Crawford JM, McGinn T., Davidson KW Przedstawienie charakterystyki, chorób współistniejących i wyników wśród 5700 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w rejonie Nowego Jorku. JAMA. 2020 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

10. Ioannidis JPA, Axfors C., Contopoulos-Ioannidis DG Ryzyko śmiertelności na poziomie populacji COVID-19 ogółem dla osób w podeszłym wieku i osób w podeszłym wieku bez chorób podstawowych w epicentrach pandemii. Environ Res. 2020; 188 [ darmowy artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

11. American College of Sports Medicine. Wydanie szóste. Lippincott. Wiliams & Wilkins; Baltimore: 2010. Podręcznik ACSM dotyczący wytycznych dotyczących testów wysiłkowych i przepisu. [ Google Scholar ]

12. Farrell PA, Joyner MJ, Caiozzo VJ drugie wydanie. Lippncott. Williams & Wilkins; Baltimore: 2012. ACSM's Advanced Exercise Physiology. [ Google Scholar ]

13. Kenney WL, Wilmore JH, Costill DL 5th ed. Human Kinetics; Champaign, IL: 2012. Fizjologia sportu i ćwiczeń. [ Google Scholar ]

14. Światowa Organizacja Zdrowia. Porady dotyczące stosowania masek w społeczności, w opiece domowej i placówkach służby zdrowia w kontekście nowej epidemii koronawirusa (2019-nCoV). Genewa, Szwajcaria; 2020.

15. Sperlich B., Zinner C., Hauser A., Holmberg HC, Wegrzyk J. The Impact of Hyperoxia on Human Performance and Recovery. Sports Med. 2017; 47 : 429–438. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

16. Wiersinga WJ, Rhodes A., Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC Pathophysiology, Transmisja, diagnostyka i leczenie choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19): przegląd. JAMA. 2020 [ PubMed ] [ Google Scholar ]

17. Zhu N., Zhang D., Wang W., Li X., Yang B., Song J. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020; 382 : 727–733. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

18. Poston JT, Patel BK, Davis AM Zarządzanie krytycznie chorymi dorosłymi z COVID-19. JAMA. 2020 [ PubMed ] [ Google Scholar ]

19. MacIntyre CR, Seale H., Dung TC, Hien NT, Nga PT, Chughtai AA. Losowe badanie grupowe masek materiałowych w porównaniu z maskami medycznymi u pracowników służby zdrowia. BMJ otwarte. 2015; 5 [ darmowy artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

20. Patil KD, Halperin HR, Becker LB Zatrzymanie krążenia: resuscytacja i reperfuzja. Circ Res. 2015; 116 : 2041–2049. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

21. Hazinski MF, Nolan JP, Billi JE, Bottiger BW, Bossaert L., de Caen AR Część 1: Streszczenie: Międzynarodowy konsensus 2010 w sprawie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i doraźnej opieki sercowo-naczyniowej wraz z zaleceniami dotyczącymi leczenia. Krążenie. 2010; 122 : S250 – S275. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

22. Kleinman ME, Goldberger ZD, Rea T., Swor RA, Bobrow BJ, Brennan EE Uaktualnione informacje na temat podstawowego wsparcia życia dorosłych i jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej: Aktualizacja wytycznych American Heart Association dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej i nagłej opieki sercowo-naczyniowej. . Krążenie. 2018; 137 : e7 – e13. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

23. Lurie KG, Nemergut EC, Yannopoulos D., Sweeney M. The Physiology of Cardiopulmonary Resuscitation. Anesth Analg. 2016; 122 : 767–783. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

24. Chandrasekaran B., Fernandes S. „Ćwiczenie z maską na twarz; Czy mamy do czynienia z mieczem diabła? ” - Hipoteza fizjologiczna. Med Hypotheses. 2020; 144 [ bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

25. Konda A., Prakash A., Moss GA, Schmoldt M., Grant GD, Guha S. Skuteczność filtracji aerozoli typowych tkanin stosowanych w maskach z materiału do oddychania. ACS Nano. 2020; 14 : 6339–6347. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

26. Leung NHL, Chu DKW, Shiu EYC, Chan KH, McDevitt JJ, Hau BJP Wirus oddechowy wydzielający się w wydychanym powietrzu i skuteczność masek na twarz. Nat Med. 2020; 26 : 676–680. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

27. Gao M., Yang L., Chen X., Deng Y., Yang S., Xu H. Badanie zakaźności bezobjawowych nosicieli SARS-CoV-2. Respir Med. 2020; 169 [ darmowy artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

28. Smith JD, MacDougall CC, Johnstone J., Copes RA, Schwartz B., Garber GE Skuteczność respiratorów N95 kontra maski chirurgiczne w ochronie pracowników służby zdrowia przed ostrym zakażeniem dróg oddechowych: przegląd systematyczny i metaanaliza. CMAJ. 2016; 188 : 567–574. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

29. Chou R., Dana T., Jungbauer R., Weeks C., McDonagh MS Masks for Previde of Respiratory Virus Infections, Includes SARS-CoV-2, in Health Care and Community Settings: A Living Rapid Review. Ann Intern Med. 2020 [ darmowy artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

30. Chu DK, Akl EA, Duda S., Solo K., Yaacoub S., Schunemann HJ Dystans fizyczny, maski na twarz i ochrona oczu w celu zapobiegania przenoszeniu SARS-CoV-2 i COVID-19 z osoby na osobę: systematyczny przegląd i metaanaliza. Lancet. 2020; 395 : 1973–1987. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

31. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Wdrażanie strategii łagodzenia skutków dla społeczności z lokalną transmisją COVID-19. Atlanta, Georgia; 2020.

32. Isaacs D., Britton P., Howard-Jones A., Kesson A., Khatami A., Marais B. Czy maski na twarz chronią przed COVID-19? J Paediatr Child Health. 2020; 56 : 976–977. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

33. Laveneziana P., Albuquerque A., Aliverti A., Babb T., Barreiro E., Dres M. Oświadczenie ERS dotyczące badań mięśni oddechowych w spoczynku i podczas ćwiczeń. Eur Respir J. 2019; 53 [ PubMed ] [ Google Scholar ]

34. American Thoracic Society / European Respiratory, S ATS / ERS Oświadczenie w sprawie badań mięśni oddechowych. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 166 : 518–624. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

35. Kao TW, Huang KC, Huang YL, Tsai TJ, Hsieh BS, Wu MS Fizjologiczny wpływ noszenia maski N95 podczas hemodializy jako środek zapobiegawczy przed SARS u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. J Formos Med Assoc. 2004; 103 : 624–628. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

36. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Standard ochrony dróg oddechowych, 29 CFR 1910.134; 2007.

37. Oświadczenie ATS / ACCP w sprawie wysiłkowego testu sercowo- płucnego Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167 : 211–277. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

38. American College of Sports Medicine. 9th ed. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins Health; Filadelfia: 2014. Wytyczne ACSM dotyczące testów wysiłkowych i recepty. [ Google Scholar ]

39. Balady GJ, Arena R., Sietsema K., Myers J., Coke L., Fletcher GF Clinician's Guide to cardiopulmonary exercise testing u dorosłych: oświadczenie naukowe American Heart Association. Krążenie. 2010; 122 : 191–225. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

40. Ferrazza AM, Martolini D., Valli G., Palange P. Cardiopulmonary wysiłek testowy w ocenie czynnościowej i prognostycznej pacjentów z chorobami płuc. Oddychanie. 2009; 77 : 3–17. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

41. Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P., Arena R., Balady GJ, Bittner VA Exercise standard for testing and training: a naukowe oświadczenie American Heart Association. Krążenie. 2013; 128 : 873–934. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

42. Guazzi M., Adams V., Conraads V., Halle M., Mezzani A., Vanhees L. EACPR / AHA Scientific Statement. Zalecenia kliniczne dotyczące oceny danych z kardiologicznych testów wysiłkowych w określonych populacjach pacjentów. Krążenie. 2012; 126 : 2261–2274. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

43. Naeije R., Dedobbeleer C. Nadciśnienie płucne i prawa komora w niedotlenieniu. Exp Physiol. 2013; 98 : 1247–1256. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

44. Zheng GQ, Wang Y., Wang XT Przewlekła hipoksja-hiperkapnia wpływa na funkcje poznawcze: możliwy nowy model dysfunkcji poznawczych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Med Hypotheses. 2008; 71 : 111–113. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

45. Beder A., Buyukkocak U., Sabuncuoglu H., Keskil ZA, Keskil S. Wstępny raport na temat deoksygenacji wywołanej maską chirurgiczną podczas poważnej operacji. Neurocirugia (Astur) 2008; 19 : 121–126. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

46. Ong JJY, Bharatendu C., Goh Y., Tang JZY, Sooi KWX, Tan YL Headaches związane ze sprzętem ochrony osobistej - badanie przekrojowe wśród pracowników służby zdrowia pierwszej linii podczas COVID-19. Bół głowy. 2020; 60 : 864–877. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

47. Schneiderman N., Ironson G., Siegel SD Stres i zdrowie: determinanty psychologiczne, behawioralne i biologiczne. Annu Rev Clin Psychol. 2005; 1 : 607–628. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

48. Zgoda PA Stres i zdrowie: główne ustalenia i implikacje polityczne. J Health Soc Behav. 2010; 51 (Suppl): S41 – S53. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

49. Haslam N. Dehumanizacja: przegląd integracyjny. Pers Soc Psychol Rev. 2006; 10 : 252–264. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

50. Cohen S. Relacje społeczne i zdrowie. Am Psychol. 2004; 59 : 676–684. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

51. Leigh-Hunt N., Bagguley D., Bash K., Turner V., Turnbull S., Valtorta N. Przegląd systematycznych przeglądów konsekwencji izolacji społecznej i samotności dla zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne. 2017; 152 : 157–171. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

52. Holt-Lunstad J., Smith TB, Layton JB Relacje społeczne i ryzyko śmiertelności: przegląd metaanalityczny. PLoS Med. 2010; 7 [ darmowy artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

53. Shor E., Roelfs DJ Częstotliwość kontaktów społecznych i śmiertelność z wszystkich przyczyn: metaanaliza i meta-regresja. Soc Sci Med. 2015; 128 : 76–86. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

54. McEwen BS Ochronne i niszczące działanie mediatorów stresu. N Engl J Med. 1998; 338 : 171–179. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

55. McEwen BS Fizjologia i neurobiologia stresu i adaptacja: centralna rola mózgu. Physiol Rev. 2007; 87 : 873–904. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

56. Everly GS, Lating JM 4th ed. NY Springer Nature; Nowy Jork: 2019. Kliniczny przewodnik po leczeniu reakcji na stres u ludzi. [ Google Scholar ]

57. Światowa Organizacja Zdrowia. Światowe statystyki zdrowia 2018: monitorowanie zdrowia pod kątem celów zrównoważonego rozwoju, cele zrównoważonego rozwoju Genewa, Szwajcaria; 2018.

58. Światowa Organizacja Zdrowia. World Cancer Report 2014. Lyon; 2014.

59. Wiggins JM, Opoku-Acheampong AB, Baumfalk DR, Siemann DW, Behnke BJ Exercise and the Tumor Microenvironment: Potencjalne implikacje terapeutyczne. Ćwiczenia Sport Sci Rev.2018; 46 : 56–64. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

60. Ashcraft KA, Warner AB, Jones LW, Dewhirst MW Exercise as Adjunct Therapy in Cancer. Semin Radiat Oncol. 2019; 29 : 16–24. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

61. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2018 [ PubMed ] [ Google Scholar ]

62. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L., Wessely S., Greenberg N. Psychologiczny wpływ kwarantanny i jak ją zmniejszyć: szybki przegląd dowodów. Lancet. 2020; 395 : 912–920. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

63. Galea S., Merchant RM, Lurie N. The Mental Health Consequences of COVID-19 and Physical Distancing: The Need for Prevention and Early Intervention. JAMA Intern Med. 2020; 180 : 817–818. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

64. Izaguirre-Torres D., Siche R. Covid-19 choroba spowoduje globalną katastrofę w zakresie zdrowia psychicznego: hipoteza. Med Hypotheses. 2020; 143 [ darmowy artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

65. Kudielka BM, Wust S. Modele ludzkie w stresie ostrym i przewlekłym: ocena uwarunkowań aktywności i reaktywności poszczególnych osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Naprężenie. 2010; 13 : 1–14. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

66. Morey JN, Boggero IA, Scott AB, Segerstrom SC Current Directions in Stress and Human Immune Function. Curr Opin Psychol. 2015; 5 : 13–17. [ Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

67. Sapolsky RM, Romero LM, Munck AU Jak glukokortykoidy wpływają na reakcje stresowe? Integracja działań permisywnych, tłumiących, stymulujących i przygotowawczych. Endocr Rev. 2000; 21 : 55–89
m.rekinek
Właściwości fizyczne masek medycznych i niemedycznych sugerują, że maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu cząstek wirusów ze względu na różnice w ich skalach [16] , [17] , [25] . Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirus SARS-CoV-2 ma średnicę od 60 nm do 140 nm [nanometrów (miliardowych części metra)] [16] , [17] , a średnice nici masek medycznych i niemedycznych mają zakres od 55 µm do …More
Właściwości fizyczne masek medycznych i niemedycznych sugerują, że maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu cząstek wirusów ze względu na różnice w ich skalach [16] , [17] , [25] . Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirus SARS-CoV-2 ma średnicę od 60 nm do 140 nm [nanometrów (miliardowych części metra)] [16] , [17] , a średnice nici masek medycznych i niemedycznych mają zakres od 55 µm do 440 µm [mikrometrów (jedna milionowa metra), czyli ponad 1000 razy więcej [25] . Ze względu na różnicę w rozmiarach między średnicą SARS-CoV-2 a średnicą gwintu maski twarzowej (wirus jest 1000 razy mniejszy), SARS-CoV-2 może łatwo przejść przez dowolną maskę twarzową [25]. Ponadto skuteczność filtracji masek na twarz jest niska i waha się od 0,7% w przypadku niechirurgicznej maski tkanej z gazy bawełnianej do 26% w przypadku słodszego materiału bawełnianego [2] . W przypadku masek chirurgicznych i medycznych N95 współczynnik filtracji spada odpowiednio do 15% i 58%, gdy istnieje nawet niewielka szczelina między maską a twarzą [25] .