m.rekinek
Właściwości fizyczne masek medycznych i niemedycznych sugerują, że maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu cząstek wirusów ze względu na różnice w ich skalach [16] , [17] , [25] . Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirus SARS-CoV-2 ma średnicę od 60 nm do 140 nm [nanometrów (miliardowych części metra)] [16] , [17] , a średnice nici masek medycznych i niemedycznych mają zakres od 55 µm do …More
Właściwości fizyczne masek medycznych i niemedycznych sugerują, że maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu cząstek wirusów ze względu na różnice w ich skalach [16] , [17] , [25] . Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirus SARS-CoV-2 ma średnicę od 60 nm do 140 nm [nanometrów (miliardowych części metra)] [16] , [17] , a średnice nici masek medycznych i niemedycznych mają zakres od 55 µm do 440 µm [mikrometrów (jedna milionowa metra), czyli ponad 1000 razy więcej [25] . Ze względu na różnicę w rozmiarach między średnicą SARS-CoV-2 a średnicą gwintu maski twarzowej (wirus jest 1000 razy mniejszy), SARS-CoV-2 może łatwo przejść przez dowolną maskę twarzową [25]. Ponadto skuteczność filtracji masek na twarz jest niska i waha się od 0,7% w przypadku niechirurgicznej maski tkanej z gazy bawełnianej do 26% w przypadku słodszego materiału bawełnianego [2] . W przypadku masek chirurgicznych i medycznych N95 współczynnik filtracji spada odpowiednio do 15% i 58%, gdy istnieje nawet niewielka szczelina między maską a twarzą [25] .