Zábavný priemysel neúnavne naháňa svoju mladú korisť, balamutí jej myslenie a snaží sa odviesť jej pozornosť od vecí podstatných. Nakoľko sú mladí v tejto spleti svetskej a mediálnej manipulácie a devalvácie pravdy ochotní počuť šepot Boha? Ako vnímajú dnešnú hlučnú dobu plnú vzbury a paradoxov? Je pre nich výzvou alebo problémom? Preferujú flexibilitu alebo stabilitu? Odpovedá kňaz Ondrej …More
Zábavný priemysel neúnavne naháňa svoju mladú korisť, balamutí jej myslenie a snaží sa odviesť jej pozornosť od vecí podstatných. Nakoľko sú mladí v tejto spleti svetskej a mediálnej manipulácie a devalvácie pravdy ochotní počuť šepot Boha? Ako vnímajú dnešnú hlučnú dobu plnú vzbury a paradoxov? Je pre nich výzvou alebo problémom? Preferujú flexibilitu alebo stabilitu? Odpovedá kňaz Ondrej Chrvala.

Ondrej Chrvala / Mladí, prijmite výzvu - vstúpte do osobného vzťahu s Bohom!

„Ak mladých vedieme k prejavom viery bez vzťahu k Bohu, časom budeme sklamaní,“ hovorí kňaz Trnavskej arcidiecézy v rozhovore o potrebách, túžbach a …