Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury, video i książka

Zapraszam do wysłuchania wykładu
Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI.


Wykład można określić jako apologię postawy klęczącej.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że temat jest ważny i naglący.

L I N K video

Wykład wygłoszony w Krakowie 4 października 2012 r., na zaproszenie Stowarzyszenia Fides et Ratio.

Realizacja: TV Fides et Ratio POLSKA.

* * *

Wkrótce w księgarniach!

Ks. Jacek Bałemba SDB,
UNIŻENIE PRZED BOGIEM CENTRALNĄ KWESTIĄ KULTURY. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI.

Zamówienia można już składać
w Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu!

02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24, tel. 22 651 88 17 albo 601 519 847, mail: stanislaw@krajski.com.pl

* * *

źródło: LINK
.