Bos016
4366
Francio53
Kościół katolicki wyrzucił Go ze swego nauczania. Dzisiaj ważniejszy jest Luter a przy stoliku przed ołtarzem tańczy ekumenizm!
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Dokładnie ! sataniści posoborowi mają swoich:" świętych " takich jak Jan XXIII czy JPII -gi .
Bos016
Św. Tomasz o tym, jak być szczęśliwym!
1. Szczęścia nie znajdziesz w niczym innym, ale tylko w Bogu (Summa Teologii, cz. 2, kw. 1, a.
2. Szczęście człowieka zawiera się w kontemplacji prawdy (Summa przeciw poganom, ks. 3, rozdz. 37).
3. Miłość, w której kochamy Boga i sąsiada, jest najdoskonalszą z form przyjaźni (Kwestie dyskutowane: o miłości).
4. Musimy podkreślić, że żadnej miłości nie może …More
Św. Tomasz o tym, jak być szczęśliwym!
1. Szczęścia nie znajdziesz w niczym innym, ale tylko w Bogu (Summa Teologii, cz. 2, kw. 1, a.
2. Szczęście człowieka zawiera się w kontemplacji prawdy (Summa przeciw poganom, ks. 3, rozdz. 37).
3. Miłość, w której kochamy Boga i sąsiada, jest najdoskonalszą z form przyjaźni (Kwestie dyskutowane: o miłości).
4. Musimy podkreślić, że żadnej miłości nie może towarzyszyć grzech śmiertelny (Kwestie dyskutowane: o miłości).
5. Najwyższa doskonałość ludzkiego życia zawiera się w tym, że umysł człowieka jest oderwany od trosk. Ze względu na Boga (Summa przeciw poganom, ks. III, rozdz. 130).
6. Tylko Bóg może zaspokoić wolę człowieka (Summa Teologii cz. 1-2, kw. 2, art.
7. Cokolwiek robimy lub znosimy dla przyjaciela jest przyjemne, bo miłość jest pierwszą przyczyną przyjemności (Summa Teologii cz. 1-2, kw. 32, art. 6).
8. Kochać to znaczy chcieć dobra drugiego (Summa Teologii, cz. 2-2, kw. 26, art. 6).