johnfrax
1549
9 pages
Texty II.Vatikánskeho koncilu.Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení. Texty II.Vatikánskeho koncilu.Dogmatická konštitúcia o Božom zjaveníMore
Texty II.Vatikánskeho koncilu.Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení.
Texty II.Vatikánskeho koncilu.Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení
johnfrax
ZJAVENIE
Povaha a predmet Božieho zjavenia
Príprava evanjelia
Kristus završuje Zjavenie
Zjavenie sa prijíma vierou
Zjavená pravda
ODOVZDÁVANIE BOŹIEHO ZJAVENIA
Apoštoli a ich nasledovníci
Posvätná Tradícia
Vzájomný vzťah Tradície a Svätého písma
Vzťah Tradície a Svätého písma k Učiteľskému úradu Cirkvi
BOŹIA INŠPIRÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA
A JEHO VÝKLAD
Inšpirácia a pravda v Písme
Ako sa má vykladať …More
ZJAVENIE
Povaha a predmet Božieho zjavenia
Príprava evanjelia
Kristus završuje Zjavenie
Zjavenie sa prijíma vierou
Zjavená pravda

ODOVZDÁVANIE BOŹIEHO ZJAVENIA
Apoštoli a ich nasledovníci
Posvätná Tradícia
Vzájomný vzťah Tradície a Svätého písma
Vzťah Tradície a Svätého písma k Učiteľskému úradu Cirkvi
BOŹIA INŠPIRÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA
A JEHO VÝKLAD
Inšpirácia a pravda v Písme
Ako sa má vykladať Sväté písmo
Blahosklonnosť Božej múdrosti
Význam Starého zákona pre kresťanov
Význam Nového zákona
Apoštolský pôvod evanjelií
Význam Svätého písma pre Cirkev
Odporúčanie čítať Sväté písmo...