Clicks485
Świetlisty Krzyż i dary duchowe ze Mszy Św z 25 sierpnia dla Darczyńców, przekaz Pana Jezusa. Świetlisty Krzyż i Prześwietlenie Sumień – mistyk Grzegorz Wróblewski (WPosłudze) Mistyk Grzegorz Wróble…More
Świetlisty Krzyż i dary duchowe ze Mszy Św z 25 sierpnia dla Darczyńców, przekaz Pana Jezusa.

Świetlisty Krzyż i Prześwietlenie Sumień – mistyk Grzegorz Wróblewski (WPosłudze)

Mistyk Grzegorz Wróblewski z Leszna otrzymuje w swojej posłudze Orędzia z Nieba, to jest szczególnie ważne dla Polski. Jest to wiarygodny mistyk katolicki, bardzo szanowany i uznany, choć oczywiście siły zła zrobią bardzo wiele, aby powstrzymać działanie dobra płynące z tej posługi.

Film pierwotnie opublikowano 3. września 2020r.
Public domain