Clicks727

Andreas Altus Profundus

Prečo je Tradičná sv. omša lepšia?
2.časť

Zmenené slová premenenia – srdca sv. omše.

V kánone boli pozmenené slová premenenia vína na krv. V tradičnej sv. omši slová zneli: „Hic est enim calix sánguinis mei, novi et aeterni testamenti, mystérium fídei, qui pro vobis et pro multis effundétur in remisiónem peccatórum .“ - „Toto je kalich mojej krvi, nového a večného zákona, tajomstvo viery, ktorá sa pre vás a pre mnohých vylieva na odpustenie hriechov.“ Zmena nastala v slove „za mnohých“ , ktoré bolo nahradené za „všetkých“. Toto má vytvárať falošnú predstavu o tom, že Ježiš za nás všetkých zomrel a preto aj všetci budeme vykúpení. Samozrejme, že je to zavádzajúce, lebo Ježiš síce zomrel za všetkých, ale nie všetci budú mať na tom účasť. Veľa ľudí totiž Ježiša odmietlo, napriek tejto obrovskej obete. Má to súvis s protestantskou vierou, kde oni veria, že Ježiš svojou smrťou vykúpil naše hriechy a my už preto nemusíme robiť nič. Martin Luter povedal, že čím viac hreší, tým viac dáva vyniknúť Ježišovej obete. Preto bol aj exkomunikovaný z Cirkvi.

Druhá zmena bola vo vypustení slov – mystérium fídei (tajomstvo viery). Tieto slová boli z formule premenenia vypustené a prestali sa používať na tomto mieste, hoci podľa tradície tieto slová pochádzajú priamo od Ježiša Krista, ktorý ich dal apoštolom a tí zas svojim nasledovníkom až po dnes celé dve tisícročia. Rímsky misál má sekciu, kde sa hovorí o chybách, ktorých by sa kňaz mohol dopustiť počas sv. omše. Táto sekcia sa nazýva De defectibus. V piatej kapitole Missale Romanum, sa hovorí: „Ak niekto pridá, alebo uberie čokoľvek z formulácie premenenia tela a krvi, aj keby nezmenil význam formulácie, vyslúži sviatosť, ale ťažko hreší.“

ľubica
Eva Dominika
Dyk a Peter(skala) skúste si prečítať kritiku NOM od dôstojného otca kardinála Ottavianiho, ktorý viedol Posvätné oficium u troch pápežov. (mimochodom pripravoval materiály k DVK ktoré rýnska klika zmietla zo stola)Tu je link: www.tedeum.cz/5_2009/kriticky_rozbor… Najviac chcem upozorniť na túto časť jeho kritiky: "
Svatý Pius V. se postaral o vydání Římského misálu, aby (jak sama konstituce More
Dyk a Peter(skala) skúste si prečítať kritiku NOM od dôstojného otca kardinála Ottavianiho, ktorý viedol Posvätné oficium u troch pápežov. (mimochodom pripravoval materiály k DVK ktoré rýnska klika zmietla zo stola)Tu je link: www.tedeum.cz/5_2009/kriticky_rozbor… Najviac chcem upozorniť na túto časť jeho kritiky: "
Svatý Pius V. se postaral o vydání Římského misálu, aby (jak sama konstituce Missale romanum vzpomíná) byl nástrojem jednoty katolíků. Ve shodě s předpisy Tridentského sněmu měl tento misál vyloučit veškeré nebezpečí bludu proti víře, která byla tehdy napadena protestantskou reformací. Pohnutky svatého papeže byly tak závažné, že posvátná formule, kterou je zakončena příslušná bulla (Quo Primum z 13. července 1570), snad nikdy nebyla tak oprávněná, jako v tomto případě, neboť se jeví jako prorocká: „Kdyby se však někdo odvážil toto napadnout, vystaví se hněvu všemohoucího Boha a Jeho svatých apoštolů Petra a Pavla.“

V tiskovém sále Vatikánu se při prezentaci Nového mešního řádu opovážlivě tvrdilo, že důvody Tridentského sněmu už neplatí. Ve skutečnosti však, a to prohlašujeme bez nejmenších rozpaků, platí dosud, ba platí ještě mnohem více. Právě proto, aby bránila záludnostem, které po staletí ohrožovaly čistotu pokladu víry („depositum custodi, devitans profanas vocum novitates – opatruj svěřený poklad, chraň se světských novot slov“ [1 Tim 6, 20 Vg.]), musela Církev zřídit kolem něj inspirované ochranné zdi svých dogmatických definic a naukových prohlášení." Akú dôveryhodnosť môže mať liturgická komisia, ktorá tvrdí, že dôvody DOGMATICKÉHO Tridentského koncilu už neplatia ? Akú ? Nečudujem sa že Bugnini ktorý ju viedol, bol veľmi vážne podozrivý zo slobodomurárstva.
dyk
Zmenené slová?!
Nevenujem tomu pozornosť, lebo verím v dielo Ducha Svätého pri II. Vat. Konc., ale faktom je, že pri pokoncilovej sv. Omši sa dejú zázraky premenenia Hostie na mäso a krv Kristovu. Ide o tzv. Eucharistické zázraky a tým Boh potvrdzuje pravosť premenenia. Načo potom to rozbíjanie Kristovej Cirkvi tridenťákmi? Načo? O vás platí to Kristové:"Dajte si pozor na falošných prorokov." A …More
Zmenené slová?!
Nevenujem tomu pozornosť, lebo verím v dielo Ducha Svätého pri II. Vat. Konc., ale faktom je, že pri pokoncilovej sv. Omši sa dejú zázraky premenenia Hostie na mäso a krv Kristovu. Ide o tzv. Eucharistické zázraky a tým Boh potvrdzuje pravosť premenenia. Načo potom to rozbíjanie Kristovej Cirkvi tridenťákmi? Načo? O vás platí to Kristové:"Dajte si pozor na falošných prorokov." A že ich vystúpi veľa a budú hovoriť:Hľa tamto sú, alebo tam, tam, tam a všade. Nechoďte za nimi. Nie?
Peter(skala)
lepšia... to znie ako ked sa niekto pýta, že ktorá strana mince je lepšia.
zaba
Máme svobodu a tak můžeme dělat určitě věci lépe a hůře, záleží ale spíše na tom z jaké strany věci posuzujeme, jestli ze strany od nás (a pak jsme dospěli k současné formě vysloužení) nebo podle Boha (a pak je lepší patrně ta předchozí forma). Přesto si myslím, že je škoda, že ta předchozí forma neumožňovala vysloužení v mateřském jazyce a že se dával takový důraz na její ostatní vnější projevy …More
Máme svobodu a tak můžeme dělat určitě věci lépe a hůře, záleží ale spíše na tom z jaké strany věci posuzujeme, jestli ze strany od nás (a pak jsme dospěli k současné formě vysloužení) nebo podle Boha (a pak je lepší patrně ta předchozí forma). Přesto si myslím, že je škoda, že ta předchozí forma neumožňovala vysloužení v mateřském jazyce a že se dával takový důraz na její ostatní vnější projevy (třeba i orientaci k východu a zády k lidu), místo na důležitost výstižnosti slov a gest při bohoslužbě. V tomto ohledu je velkou škodou, že jsme ztratili příklad vysloužení eucharistie Benediktem XVI, který toto vše dokonale představoval.
Peter(skala)
ako to mysliš že "sme stratili príklad vysluhovania Benediktom..." ?