Clicks24

Symphony No. 9 (Dvořák) in E minor, "From the New World", Op. 95, B. 178. A.

jamacor
Orquesta Filarmónica de Viena: Concierto especial desde Macao Desde el Centro Cultural de Macao Yuja Wang, piano Orquesta Filarmónica de Viena Programa S. Rachmaninov: Concierto para piano nº 3 / A. …More
Orquesta Filarmónica de Viena: Concierto especial desde Macao

Desde el Centro Cultural de Macao

Yuja Wang, piano

Orquesta Filarmónica de Viena

Programa S. Rachmaninov: Concierto para piano nº 3 / A. Dvorak: Sinfonía nº 9 “del nuevo mundo”

Andrés Orozco-Estrada, director.

La Sinfonía n.º 9 en mi menor, Op. 95 (1893), también conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo (en checo, Novosvětská o Z Nového světa), es posiblemente la sinfonía más conocida de Antonín Dvořák. Fue compuesta en 1893 durante la estancia del compositor en Estados Unidos.

The Symphony No. 9 in E minor, "From the New World", Op. 95, B. 178 (Czech: Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa“), popularly known as the New World Symphony, was composed by Antonín Dvořák in 1893 while he was the director of the National Conservatory of Music of America from 1892 to 1895. It has been described as one of the most popular of all symphonies.

Die 9. Sinfonie e-Moll op. 95 (B 178) Antonín Dvořáks trägt den Namen Aus der Neuen Welt (Z nového světa), da sie von Dvořáks dreijährigem Amerika-Aufenthalt inspiriert wurde. Sie wurde zu Lebzeiten des Künstlers als seine 5. Sinfonie bekannt.

交響曲第9番 ホ短調 作品95『新世界より』(英: From the New World、独: Aus der neuen Welt、チェコ語: Z nového světa)は、アントニン・ドヴォルザークが1893年に作曲した、4つの楽章からなる最後の交響曲である。古くは出版順により第5番と呼ばれていたが、その後作曲順に番号が整理され、現在では第9番で定着している。

Симфония № 9 ми минор «Из Нового Света», соч. 95, B. 178 (чеш. Z nového světa), часто называемая просто симфонией Нового Света — последняя симфония А. Дворжака. Была написана в 1893 году во время пребывания композитора в США и основывается на национальной музыке этой страны. Она является самой известной его симфонией и принадлежит к наиболее часто исполняемым произведениям мирового репертуара. Премьера состоялась 15 декабря 1893 года в Карнеги-холле. В старой литературе обозначается как № 5.

E小調第9號交響曲《來自新世界》,作品95,為捷克作曲家德沃夏克(Antonín Dvořák)於1893年在美國時所譜寫,因此一般被稱為《新世界交響曲》(New World Symphony)。

而美國名曲〈念故鄉〉(GOIN' HOME)是本交響曲第二樂章的歌唱版。

Symfonie č. 9 e moll, op. 95, zvaná též „Novosvětská“ či „Z Nového světa“ (anglicky From the New World, či jen New World Symphony) je v pořadí poslední symfonie Antonína Dvořáka a nejvýznamnější autorovo dílo tohoto druhu. Lze ji také zařadit nejen k absolutní špičce hudebního romantismu, ale též k nejlepším dílům světové symfonické tvorby všech dob.

Neil Armstrong vzal její nahrávku na Měsíc, když tam v roce 1969 poprvé přistála kosmická loď Apollo 11.

Symfonia nr 9 e-moll „Z Nowego Świata”, op. 95 – utwór instrumentalny, skomponowany przez Antonína Dvořáka w 1893.

Jest najbardziej znaną i najczęściej wykonywaną ze wszystkich symfonii Dvořáka. Nie ma jednoznacznie określonego programu literackiego, choć w II części (Largo) można odnaleźć wpływ poematu Henry'ego Longfellowa The Song of Hiawatha. Dvořák skomponował tę symfonię podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 1892–1895. Starał się w niej oddać charakter Ameryki końca XIX wieku. Finał z fanfarowym motywem przewodnim ukazuje wciąż ewoluującą wielokulturową metropolię.

Giao hưởng số 9 cung Mi thứ "Từ Thế giới Mới", Op.95, B. 178 hay còn được cả thế giới biết đến với tên gọi khác là "Giao hưởng Thế giới Mới" (tiếng Anh: From the New World hoặc New World; tiếng Séc: Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa") là bản giao hưởng xuất sắc của Antonín Dvořák. Ông viết bản này vào năm 1893 trong suốt quãng thời gian A.Dvořák làm giám đốc Nhạc viện Quốc gia Âm nhạc Hoa Kỳ (từ 1892 - 1895). Vượt xa các bản giao hưởng nổi tiếng nhất đương thời, đây là một trong số các tác phẩm làm rung động hàng triệu con tim của mọi thính giả trên khắp thế giới. Trước đây bản giao hưởng này thường được đánh số 5. Neil Armstrong đã mang theo một bản thu âm của giao hưởng số 9 trong chuyến hành trình lên Mặt trăng của Apollo 11.

La Symphonie no 9 en mi mineur, B. 178 (op. 95) « Du Nouveau Monde » (en tchèque : Symfonie č. 9 e moll « Z nového světa ») est composée par Antonín Dvořák en 1893 et exécutée le 15 décembre de la même année au Carnegie Hall par l'Orchestre philharmonique de New York sous la direction d'Anton Seidl. Elle est la plus connue de ses symphonies et l'une des œuvres les plus populaires du répertoire symphonique moderne.

교향곡 9번 마단조 Op. 95 "신세계로부터"》는 《신세계 교향곡》이라는 이름으로도 알려진 작품으로, 안토닌 드보르자크가 미국에 방문중이던 1893년 작곡되었다. 드보르자크의 가장 유명한 교향곡이면서 현대 레파토리중에서도 자주 연주되는 곡이다. 그의 많은 작품 중에서 일반의 인기가 이 교향곡 등 미국 시대의 작품에 집중된 것은 이것들이 체코의 민족음악의 특징뿐만 아니라 미국의 인디언과 흑인의 음악 특징도 채택하고 있어 애호되기 쉬운 재료가 명쾌하고 알기 쉬운 윤곽 속에 가득차 있기 때문이다. 이 교향곡에서 사용한 순환형식풍의 구성은 특히 친숙해지기 쉬운 재료로, 듣는 사람에게 인상을 가지게 하는 데 효과적이다. 드보르자크는 같은 피억압 민족의 한 사람으로서 흑인과 인디언에 대하여 깊은 동정과 공감을 품었던 것이다.

سمفونی شماره ۹ (به چکی: Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa“) در می مینور، اُپوس ۹۵، که بیشتر با عنوان سمفونیِ از دنیای نو شناخته می‌شود، یکی از ساخته‌های آنتونین دورژاک آهنگ‌ساز بوهمی است. دورژاک این اثر را در سال ۱۸۹۳ و زمانی که مدیریت «کنسرواتوار ملی موسیقی آمریکا» در نیویورک را عهده‌دار بود، نوشت.

ซิมโฟนีหมายเลข 9 ในอีไมเนอร์ "จากโลกใหม่" Op. 95, B. 178 (อังกฤษ: Symphony No. 9 in E minor, "From the New World", เช็ก: Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa“) มักรู้จักกันในชื่อ ซิมโฟนีโลกใหม่ (อังกฤษ: New World Symphony) แต่งโดยอันโตญีน ดโวชาก ในปี 1893 ในขณะที่เขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีแห่งอเมริกาแห่งอเมริการะหว่างปี 1892 ถึง 1895 เป็นซิมโฟนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเขาและยังเป็นหนึ่งในซิมโฟนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการบันทึกที่เก่ากว่า ซิมโฟนีนี้ฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อซิมโฟนีหมายเลข 5 ซิมโฟนีนี้เสร็จสมบูรณ์ในอาคารที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Bily Clocks นักบินอวกาศนีล อาร์มสตรองได้นำเทปบันทึกเสียงของซิมโฟนีโลกใหม่ไปด้วยในระหว่างภารกิจอะพอลโล 11 ซึ่งเป็นการจอดบนดวงจันทร์แรกในปี 1969