Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks3.9K

Cárok végnapjai

Talpra Magyar
11
A orosz cár és családjának meggyilkolását a zsidó Jakob Szverdlov adta ki parancsba, amit a zsidó Kaimovic Jurovszkij, II. Miklós cáron saját kezűleg hajtott végre. "Egyesek úgy hívják: marxizmus, …More
A orosz cár és családjának meggyilkolását a zsidó Jakob Szverdlov adta ki parancsba, amit a zsidó Kaimovic Jurovszkij, II. Miklós cáron saját kezűleg hajtott végre. "Egyesek úgy hívják: marxizmus, én úgy hívom, hogy judaizmus." [A magyarajkú Stephen S. Wise, The American Bulletin, 1935. 05.15]

• "A zsidók Oroszországban teljes egészben voltak felelősök a forradalom kirobbantásért." [Angelo S. Rappaport The Pioneers of the Russian Revolution, p.250. Stanley, Paul and C. London, 1918]

• "Sok zsidó bolsevista. Ez a jelenség magában a mozgalom szellemében keresendő, ami egybehangzik a judaizmus legmagasabb elgondolásaival." [Jewish Chronicle, London 1919. 04.4.]

•"A judaizmus nagy eszméi szerint az egész világot zsidó tanítások fogják behálózni, és a nemzetek nagy Univerzális Testvériségének megvalósításával -ami tulajdonképpen egy még nagyobb judaizmus- az összes faj, vallás eltűnik." [The Jewish World, 1883. 02. 09.]

• "A bolsevista forradalom zsidó elégedetlenségből fakadó, zsidó lángeszmék munkája volt, amelynek a célja új világrend megvalósítása. Ami Oroszországban olyan kitűnően megvalósult, hála a zsidó gondolkodásnak, ugyanazzal a zsidó ésszel és erővel valósul meg a nagyvilágban." [The American Hebrew, 1920. 09. 10] Szolzsenyicin a kommunistákról

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem-kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja."

Az irodalmi Nobel-díjas, mélyen vallásos orosz író 8 évet töltött a sztálini börtönökben és gyűjtőtáborokban. EGYÜTT - Oroszok és zsidók a cári birodalomban című két kötetes hatalmas műve már magyarul is olvasható, amelynek jelentősége a Gulag Szigetcsoport című dokumentum regényéhez hasonló.Mindkét mű kötzelező olvasmány.

A kommunizmus és a szocializmus bölcsőjét zsidó gondolkodók őrizték

A zsidó Felix Teilhaber 1919-ben: „A szocializmus egyértelműen zsidó eszme, hiszen bölcseink évezredekig hangoztatták. Engem úgy neveltek, hogy zsidó embernek kötelessége a szociális jogokért való harc, haladónak és szocialistának kell lennie. A mi hitünk mindig a szocializmus volt.”

Kurt Eisner mondta 1908-ban, hogy „a szocializmus hite lesz a kivezető út a siralomvölgyből és a földi sors reménytelenségeiből."

Leo Rosenberg 1917-ben a proletáriátust, mint „világmessiást” dicsőíti. Kérdezzük: milyen mértékben képviseltette magát a zsidóság a forradalom vezetői rétegében? A „Bolsevik Politikai Bizottságban” volt: Sztálin, Lenin, Leo Trockij, Leo Kamenyev, Grigorij Zinovjev és Grigorij Szokolnikov. 1917-ben a Forradalmi Központi Bizottság 21 tagja között 6 zsidó származásút találunk, ami 28,6 százalékot jelent. A zsidók magas részvételi aránya nemcsak a Szovjetunióra korlátozódik.

Ferdinand Lassalle is zsidó volt, mint Eduard Bernstein és Róza Luxemburg. 1924-ben Németországban, a Kommunista Központi Bizottság hat vezetője között négy zsidót találunk. Ez kétharmados arányt jelent.

Bécsben, a 127 „Ausztro-Marxista” közül 81, tehát 60 százalék zsidó. Magyarországon a 48 népbiztos között 30 zsidó. Ugyancsak szokatlanul magas a szovjet Cseka-titkosszolgálatban a zsidók aránya.

Míg a zsidóság 1934-ben a Szovjetunió lakosságának csak 2 százalékát tette ki, addig a Cseka vezetői között a százalékos arány 39-et mutat. Az oroszok aránya a Csekában csak 36 százalék volt, míg az ukránoknál 75 százalékot tesz ki a zsidó csekisták száma. A Lenin-család nagy titka

Anna Iljicsevna Uljánova-Jelizárova pártmegbízatásként gyűjtötte az anyagokat a Lenin-életrajzhoz. Ehhez, a levétárakban kutatott és széles körű levelezést folytatott. Kiderítette, hogy az Uljanov-családban többféle vér is keveredett. Az anyai nagymama részéről német és svéd, az apai nagymama részéről pedig kalmük. Egyetlen más olyan felfedezésre akadt a hűséges nővér, amelyről élete végéig hallgatni volt kénytelen. Nem szólhatott az anyai nagypapáról, Alexander Dimitrevics Blankról.

Egy moszkvai újságírónőnek, 1992-ben sikerült bepillantania a szigorúan titkos dossziéba. Így rábukkant két árva fiúra, Alexander és Dimitrij Blankra, az 1820-ban keresztény vallást felvett két zsidó gyerekre. A fiúkat még Ábel és Izrael néven anyakönyvezték.

Ezeket az adatokat Lenin nővére, a leningrádi rendőrségi irattárban találta meg, 1924 őszén. Csupán nyolc esztendő elteltével merte erről Sztálint értesíteni. Felhívta a figyelmét az erősödő zsidógyűlöletre, amely akkor már a párttagok között is felütötte a fejét, s arra a meggyőződésre jutott, hogy "felfedezésének közzétételével küzdeni lehetne a zsidógyűlölet ellen, hiszen Lenint az egyszerű emberek milliói istenítették". Sztálin tömör rövidséggel válaszolt: "A jelenlegi helyzet erre nem alkalmas és nem illik erről fecsegni."
katibarbalics likes this.