Clicks495
Anton Čulen
2
Riaditelia katolíckych škôl žiadajú odstrániť dlhodobú diskrimináciu. Petíciu za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi podpísalo vďaka biskupovi R. Balážovi viac ako 220 000 občanov SR. Riadite…More
Riaditelia katolíckych škôl žiadajú odstrániť dlhodobú diskrimináciu. Petíciu za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi podpísalo vďaka biskupovi R. Balážovi viac ako 220 000 občanov SR.

Riaditelia katolíckych škôl žiadajú odstrániť dlhodobú diskrimináciu. Petíciu za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi podpísalo vďaka biskupovi R. Balážovi viac ako 220 000 občanov SR

F. Mikloško na list petičného výboru nijako nezareagoval

Poprad 23. októbra (TK KBS) Riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení žiadajú odstrániť dlhodobú diskrimináciu katolíckeho školstva. Uvádzajú to vo vyhlásení, ktoré prijali na svojom celoslovenskom stretnutí v Poprade (22. – 23. októbra 2019). Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení
My účastníci Celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení zídení v Poprade 22. – 23.10.2019 sa pripájame k vyhláseniu najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských obcí k situácii cirkevného školstva zo 4. februára 2019. Toto vyhlásenie vyjadruje obavu o cirkevné školstvo na Slovensku, ktoré sa verejná správa snaží umelým spôsobom postupne likvidovať.

Preto i my žiadame všetkých kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby odstránili dlhodobú diskrimináciu katolíckeho školstva.

Žiadame, aby jeden zriaďovateľ nerozhodoval o druhom zriaďovateľovi. To znamená, aby pri zriaďovaní škôl katolícky zriaďovateľ nebol závislý od súhlasu samospráv mesta, obce a VÚC zriadiť katolícku školu alebo školské zariadenie.

Zrušiť diskriminačnú kompetenciu samospráv a okresných úradov ako zriaďovateľov škôl rozhodovať o počte žiakov iných zriaďovateľov. Ide o určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl a osemročných gymnázií.

Zrovnoprávniť financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sa financujú z podielových daní všetkých občanov Slovenska. To znamená, aby žiak katolíckej školy dostal rovnaký príspevok tak ako žiak verejnej školy, a nie iba 88 %, ako je to v súčasnosti.

Tieto diskriminačné zákonné normy obmedzujú právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich vierovyznaním. Majú negatívny vplyv na kvalitu a vytráca sa zdravá konkurencia škôl, z ktorých by si mohli rodičia slobodne vybrať pre svoje deti tú najvhodnejšiu.

210 účastníkov Celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení
V Poprade 23.10.2019
alianciazanedelu.sk/archiv/4481