Clicks1.2K
henryk33
3
W Mołdawii duchowni stanęli razem z ludem przeciw kłamstwu. Gdzie są nasi polscy księża.More
W Mołdawii duchowni stanęli razem z ludem przeciw kłamstwu. Gdzie są nasi polscy księża.
Zorrro
Nasze książęta bawią się na salonach, wciągnięci w liczne układy...sprzedają prawdę za garść srebrników!
Adrianna7
Niech Bóg błogosławi tym Prawdziwym Kapłanom, którzy potrafią na ulicy stanąć odważnie przeciwko kłamstwu i diabelstwu.
A nasi Kapłani? No cóż... Pochowali się w mysich norach, albo jak Prymas Polski Abp. Polak twierdzą, że przyjęcie szprycy z abortowanych dzieci, środka depopulacji ludzi, jest aktem miłości do bliźniego...
jac505
Nasi kapłani, arcy-kapłani poszli i idą nadal z duchem nauki, z tym co głosi cezar. Nie czuwali, nie rozeznawali, nie szukali prawdy i przyjęli zastrzyki wykonane przy pomocy tkanek z zabitych dzieci. Dlatego będą pić z kielicha skutków swoich czynów a wraz z nimi inni zwiedzeni ludzie. Panie Jezu przyjdź !