Clicks1.8K

Czy twoi przyjaciele i rodzina kpią z ciebie za zbudowanie „arki” w ramach przygotowań do tego, co nadchodzi?

Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (Mt24:36-39)

Czy czujesz się teraz całkiem samotny, gdy obserwujesz satanistycznych globalistów, którzy każdego dnia zbliżają się coraz bardziej do realizacji swojego planu wprowadzenia Nowego Porządku Świata, który drastycznie zmniejsza populację świata i załamuje światowy system finansowy, aby rozpocząć Wielki Reset, podczas gdy wszyscy wokół ciebie wydaje się ślepy na te rzeczywistości i po prostu nadal żyje swoim życiem, jakby wszystko miało „wrócić do normy”?

Jeśli to właśnie teraz czujesz, nabierz otuchy i pozostań niewzruszony. Ponieważ w ten sposób świat traktował Noego, gdy był posłuszny głosowi Boga i zbudował arkę, aby ocalić ludzkość i większość królestwa zwierząt, podczas gdy ostrzegał ludzi o zbliżającym się sądzie Bożym i nadejściu ogólnoświatowego potopu w starożytnym świecie , gdzie do tego momentu nigdy nie padało.

Nikt nie słuchał, jak zbudował własną arkę, która byłaby o wiele łatwiejsza do zbudowania niż ta, którą budował Noe, aby ocalić także królestwo zwierząt, tylko po to, by ocalić siebie i swoje rodziny, a oni zapłacili najwyższą cenę za wyśmiewanie prawego człowieka który szedł przeciw tłumowi w posłuszeństwie temu, co mu Bóg powiedział.

Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze.
(Hbr 11:7)

Kiedy Jezus chodził po ziemi, ostrzegł swoich wyznawców, że to samo, co wydarzyło się w dniach Noego przed potopem, stanie się tuż przed jego powrotem na ziemię, aby sądzić świat, gdzie ludzie będą postępować tak, jakby jutro było jak każdy inny dzień, nie rozpoznając czasów i pór roku, w których przeżyli.

Niezależnie od tego, czy Jezus ma zamiar powrócić i sądzić świat, co, jak mówi nam Biblia, będzie wiązało się ze zniszczeniem obecnej ziemi i niebios ogniem, nie ma wątpliwości, że obecne pokolenie, w którym żyjemy, niedługo przejdzie przez przewroty i zmiany, a nie na lepsze.

Taki był wzór w całej historii ludzkości. Król Salomon napisał w Księdze Koheleta:

To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło. 16 I dalej widziałem pod słońcem: w miejscu sądu - niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości - nieprawość. 17 Powiedziałem sobie: Zarówno sprawiedliwego jak i bezbożnego będzie sądził Bóg: na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony*. (Koh 3:15-16)

Pisał też o porach życia:

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem*: 2 Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, 3 czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, 4 czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, 5 czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, 6 czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, 7 czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, 8 czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.
(Koh 3:1-8)


Problem, przed którym stoją dziś Amerykanie mieszkający w Stanach Zjednoczonych, polega na tym, że wszyscy żyjemy w jednym długim sezonie od zakończenia II wojny światowej oraz wzrostu industrializacji i technologii, co prowadzi ludzi do przekonania, że jest to jedyny sezon, który jest rzeczywistości i że nigdy się nie zmieni.

Wszystkich z nas żyjących dzisiaj, którzy wychowaliśmy się w Stanach Zjednoczonych i wykształciliśmy w USA, czy to publiczną, czy prywatną, nie ma to znaczenia, uczono, że Ameryka jest krajem wolności i możliwości. Uczono nas, że jest to republika demokratyczna, w której każdy może uczestniczyć w procesie politycznym, a każdy może zostać prezydentem lub zbudować wspaniały biznes poprzez przedsiębiorczość.

Dobrobyt, który istniał w Stanach Zjednoczonych od czasów II wojny światowej, przyciągnął miliony ludzi z innych krajów na całym świecie do chęci przybycia tutaj i pogoni za „amerykańskim snem”.

Wielki „amerykański sen” stał się znany jako ciężka praca, zdobywanie wykształcenia, doskonalenie się w dobrej pracy, kupowanie własnego domu, nieruchomości itp., a następnie nagradzanie się dwudniowym „weekendem” na wyjście i baw się dobrze, a raz w roku wyjeżdżaj na „wakacje”, aby mieć jeszcze więcej zabawy.

Ale najgorszym kłamstwem jest to, które jest zmieszane z prawdami i półprawdami, i tym właśnie zawsze był „amerykański sen”.

Jednym z pierwszych kłamstw, za które musimy pokutować, jest to, że ten kraj został założony przez pobożnych ludzi i reprezentuje wartości „wolności” i „równości” dla wszystkich.

Chociaż może być prawdą, że niektórzy pobożni mężczyźni i kobiety uczestniczyli w założeniu tego narodu i że istnieją pewne zasady „wolności” i „równości” zapisane w naszej Konstytucji, to jest to tylko część tej historii.

Wielu naszych „ojców założycieli” było w rzeczywistości masonami, takimi jak George Washington, który był masonem 33 stopnia i był mocno zaangażowany w okultyzm. Wielu z tych „ojców założycieli” było zaangażowanych w handel ludźmi, przyprowadzając ze sobą swoich afrykańskich niewolników, aby rozwijać bogaty krajobraz rolniczy Ameryki, często zabijając i przeganiając ziemię pierwotnych mieszkańców, rdzennych Amerykanów.

Gdzie była dla nich „wolność”? Jak byli traktowani „równie”?

W tym kraju zrobiono nam takie pranie mózgu, że postrzegamy rzeczy tylko jako jeden z dwóch sposobów: ja mam rację, a ty się mylisz. Prawicowe, konserwatywne, republikańskie lub lewicowe, liberalne, demokratyczne.

Nie dostrzegamy, że po obu stronach jest dużo zła, ale także trochę prawdy po obu stronach. A co najgorsze, przedefiniowaliśmy „dobre” i „złe” głównie w kategoriach ideologii, a nie moralnych absolutów.

Dla tych, którzy skorzystali z „amerykańskiego stylu życia” od czasów II wojny światowej, ta korzyść wiązała się z wielkim kosztem moralnym.

„Wolność”, którą myślisz, że cieszyłeś się, że możesz wykonywać dobrą pracę, prowadzić własny samochód, posiadać własny dom, wydarzyły się, ponieważ globaliści, którzy kontrolują banki i system finansowy, pozwolili ci cieszyć się tymi rzeczami, i większość z was nie ma pojęcia, jaka jest prawdziwa cena, by cieszyć się tą iluzją „wolności”.

Aby cieszyć się tymi rzeczami, musisz polegać na „systemie”, a ludzie, którzy zarządzają „systemem”, zniewolili cię przez dziesięciolecia.

Nie masz kontroli nad dostawami żywności, które kupujesz w sklepach spożywczych, nie masz kontroli nad energią, która przechodzi przez sieć, aby zasilić Twój dom i urządzenia, nie masz kontroli nad paliwem, które kupujesz, aby napędzać swoje samochody. jesteś w stanie podróżować, systemy kanalizacyjne, do których codziennie trafiają twoje odpadki, wywóz śmieci i setki innych towarów i usług, na których polegasz każdego dnia, w tym największa z nich: „opieka zdrowotna”.

„Opieka zdrowotna” jest oczywiście mitem, ponieważ wszystko, co naprawdę mamy w tym kraju, to „opieka medyczna”, czyli zarządzanie chorobami, które wzbogacają globalistów i pozwalają im na całkowitą kontrolę.

Myślałeś, że żyjesz w najbardziej wolnym, nowoczesnym kraju w XX i XXI wieku i nigdy nawet nie wiedziałeś, że przez cały czas jesteś niewolnikiem.

Nigdy nie zawracałeś sobie głowy zaglądaniem za zasłonę, aby zobaczyć, kto naprawdę kieruje programem, o ile możesz utrzymać pracę, założyć rodzinę, zapewnić im edukację, zaplanować weekendy i wakacje i żyć „amerykańskim życiem”.

Ponieważ wszystkie rzeczy, które współczesna technologia zapewnia, aby ułatwić ci życie, pozwoliły również satanistycznym globalistom mieć coraz większą kontrolę nad twoim codziennym życiem, czyniąc cię coraz bardziej zależnym od „systemu” do tego stopnia gdzie teraz mogą powiedzieć Amerykanom: weźcie ten eksperymentalny zastrzyk, a odzyskacie swoją wolność.

Ty głupcze! NIGDY NIE MOŻESZ ZACZĄĆ ZA DARMO!!!

Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (Rz 1:25)

Jesteśmy narodem bałwochwalców, którzy wkładają naszą wiarę i oddanie w „system”, zamiast ufać Bogu i wybrać trudną ścieżkę, tę samą ścieżkę, którą przeszedł Jezus, prowadząc do jego śmierci, jako wzór dla nas do naśladowania.

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój* i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi*, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. ( Mt 16, 24-27)

Jest tylko jedna prawdziwa wolność, jedna prawdziwa wolność, a jest nią ucieczka przed nadchodzącym sądem, ponieważ wszyscy jesteśmy winni i tylko ci, którym przebaczono i uznano, że są „niewinni”, ponieważ ktoś inny zapłacił cenę za naszą winę zdanie, będzie naprawdę „wolny”.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! (List do Galacjan 5,1)

A zatem ci z was, którzy teraz znoszą drwiny i pogardę ze strony tych, którzy są posłuszni panom niewolników w „systemie”, zachowajcie serce i trwajcie mocno w swojej wierze.

Wiem, że to trudne, zwłaszcza jeśli członkowie twojej rodziny i przyjaciele zachowują się tak, jakby jutro wszystko miało być takie samo, jak zawsze, całkowicie nieświadomi dnia i pory roku, która teraz nadchodzi, ponieważ doświadczam dokładnie to samo teraz.

Musisz stać mocno. Stale buduj „swoją arkę”, aby się zbawić, i mów prawdę i ostrzegaj innych jako „ stróż ”, ponieważ jest to wąska ścieżka, do której zostaliśmy wezwani i nie ma innej drogi .

Jeżeli was świat* nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem*. (J 15:18-19;)
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. ( J14,6)


autor: Brian Shilhavy
Redaktor, Health Impact News
Lucyna Zdancewicz shares this
41.3K
przeciwherezjom
Wcale nie kpią, bo się nas boją. Tylko by spróbowali.... "Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam". Ale prawda jest taka, że gdyby zajrzeć do ich mózgownic to rysują na naszych czołach wielkie kółka wariatów. Tak się przyzwyczaiłem, że to mnie nie rusza. Trzeba iść naprzód. A za zwiedzionych ludzi i o nawrócenie Polski trzeba się modlić. Potop będzie gorszy niż za czasów Noego. Fala powodziowa …More
Wcale nie kpią, bo się nas boją. Tylko by spróbowali.... "Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam". Ale prawda jest taka, że gdyby zajrzeć do ich mózgownic to rysują na naszych czołach wielkie kółka wariatów. Tak się przyzwyczaiłem, że to mnie nie rusza. Trzeba iść naprzód. A za zwiedzionych ludzi i o nawrócenie Polski trzeba się modlić. Potop będzie gorszy niż za czasów Noego. Fala powodziowa nadchodzi.
TomaszBiał
Jedni budują arki inni się szczepią nikt nie chce umierać ZYĆ NIESKONCZENIE. A NIEBO CZY KTOŚ CHCE UMRZEĆ I BYĆ PRZY BOGU.
MementoMori+++
Bóg nie troszczy się bardziej o tłum niż o jednostki. W końcu Eliasz liczył się bardziej niż 450 proroków Baala. Bóg z Abrahama wyprowadził wielki naród, pomimo że jego małżonka była bezpłodna do prawie ostatnich lat, to Jakuba Bóg nazwał Izrael. W logice Słowa Bożego, jednostki bojące się Boga , które go miłują i ludzi, mają przewagę nad całymi narodami. A tych jednostek może być bardzo dużo w …More
Bóg nie troszczy się bardziej o tłum niż o jednostki. W końcu Eliasz liczył się bardziej niż 450 proroków Baala. Bóg z Abrahama wyprowadził wielki naród, pomimo że jego małżonka była bezpłodna do prawie ostatnich lat, to Jakuba Bóg nazwał Izrael. W logice Słowa Bożego, jednostki bojące się Boga , które go miłują i ludzi, mają przewagę nad całymi narodami. A tych jednostek może być bardzo dużo w ukryciu.
przeciwherezjom
Tomek, piszesz absurd. Czy Noe - wielki święty ST nie chciał iść do nieba? Całe jego pokolenie nie chciało i nie zabezpieczało się ani w sensie doczesnym ani wiecznym. W zapiskach więziennych Prymasa Wyszyńskiego jest notka o jego zdumieniu nad lenistwem SB-eków. Zdumiewało go, że ludzie nauczeni ideologi komunistycznej, czyli całkowitego zaprzeczenia życia po śmierci, zupełnie nie dbali o …More
Tomek, piszesz absurd. Czy Noe - wielki święty ST nie chciał iść do nieba? Całe jego pokolenie nie chciało i nie zabezpieczało się ani w sensie doczesnym ani wiecznym. W zapiskach więziennych Prymasa Wyszyńskiego jest notka o jego zdumieniu nad lenistwem SB-eków. Zdumiewało go, że ludzie nauczeni ideologi komunistycznej, czyli całkowitego zaprzeczenia życia po śmierci, zupełnie nie dbali o doczesność. Chodziło (nie pamiętam dokładnie) o jakieś zaniedbania praktyczne przy budynku w którym Prymas był więziony. I On jako więzień, mało tego - więzień, który całkowicie pragnął tylko Nieba, całkowicie pogrążał swoją myśl w wieczności na swój sposób dbał (coś tam robili z drugim księdzem - nie pamiętam, dawno zapisków nie czytałem) o tą doczesność. I co ciekawe dbał jako ktoś, dla kogo nie miało to żadnego niemal znaczenia. Podejrzewał wówczas Prymas swój bardzo bliski koniec. Nie sądził że wyjdzie żywy z więzienia komunistów.
Tak to jest, że troska o byt doczesny - ale mądra troska - idzie w parze z troską o wieczne zbawienie własnej duszy i innych. I odwrotnie - ludzie którzy mają w nosie Boga wcale nie dbają o ten świat przyrodzony. Dbają tylko, by mieć kasę (dlatego siłą rzeczy pracują nad ulepszeniami i porządkiem na tym świecie - ale robią to tylko dla kasy i ew. sławy) i hulać i jeść smacznie i ... ratować możliwość zabawy na tym świecie i ratować się przed kowidem, bo im tę zabawę zabierze. Czy wiecie jaka jest główna przyczyna, że ludzie się szczepią? Nie, nie strach przed chorobą czy śmiercią. Absolutnie!!! Wszyscy, których znamy zaszczepili się bo jak mówią: "trzeba jakoś żyć"! Co w tym "jakoś żyć" się zawiera? Podam przykłady: Nie zaszczepisz się nie podróżujesz. Nie polecisz samolotem na wczasy - albo zrobisz kilka testów ale to gruba kasa i ryzyko. Kasa. Planowane jest, co wszyscy wiedzą, że wkrótce być może nie pójdzie na studia, nie pójdziesz do knajpy, będziesz miał problemy z zakupami. A to wszystko to podstawowe rzeczy by przyjemnie i wygodnie żyć na tym świecie. Jak żyć, to przyjemnie. I o to chodzi szczepionkowcom. Oni nie ratują istoty - daru życia doczesnego jako możliwości służenia Bogu i bliźniemu i daru Życia wiecznego.
MementoMori+++
Pytanie jakie można postawić czy Noe by zbudował arkę gdyby zajmował się tymi którzy stale mieli go za wariata? którzy z niego szydzili ? Z dzisiejszego II czytania :

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 4, 17. 20-24)

Przyoblec się w człowieka nowego

Bracia:
To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.
Wy …
More
Pytanie jakie można postawić czy Noe by zbudował arkę gdyby zajmował się tymi którzy stale mieli go za wariata? którzy z niego szydzili ? Z dzisiejszego II czytania :

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 4, 17. 20-24)

Przyoblec się w człowieka nowego

Bracia:
To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.
Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.