csk.news
223

Humbuk O Zneužívaní v Mníchove: Ratzinger Mal Radšej Byť Ticho

Mníchovská Arcidiecéza zverejnila 20. Januára takzvanú odbornú správu o údajných prípadoch zneužívania, vrátane 82-stranového vyhlásenia Benedikta XVI., v ktorom striktne popiera akékoľvek previnenie.

Právnik Martin Pusch, ktorý patrí k profesii, ktorá nie je známa svojou láskou k pravde, však jeho vyjadrenia považuje za "nie veľmi dôveryhodné". V štyroch prípadoch obviňuje Ratzingera z pochybenia.

Najdôležitejším prípadom je Essenský kňaz, odsúdený za homosexuálne zneužívanie. Začiatkom 80. rokov sa ho ujala Mníchovská Arcidiecéza. Tam sa do roku 2008 dopúšťal ďalších zneužívaní.

Ratzinger opakovane zdôraznil, že v čase jeho prijatia do Mníchova „nevedel nič“ o kňazovej minulosti a že nebol prítomný na príslušnom stretnutí ordinariátu.

Protirečí tomu zodpovedajúca zápis, v ktorom sa spomína, ako „Kardinál“ na spomínanom stretnutí informoval aj o pohrebe za zosnulého Berlínskeho Kardinála Alfreda Bengscha a dôverných rozhovoroch s Jánom Pavlom II. o teológovi Hansovi Küngovi.

Kauza sa vyústila už v roku 2010. Výlučnú zodpovednosť vtedy prevzal bývalý Generálny Vikár Gerhard Gruber. Neskôr vysvetlil, že bol do toho dotlačený. Gruber nepochybuje, že Ratzinger poznal okolnosti, ktoré viedli k preradeniu kňaza. Štúdia sa zaoberá 235 údajnými páchateľmi – z toho 173 kňazmi – a 497 väčšinou mužskými obeťami.

Správa vykresľuje úplne skreslený obraz faktov tým, že premieta dnešnú hystériu zneužívania, ktorá sa väčšinou obmedzuje na kňazov, späť v minulosti. V tom čase sa zneužívanie neriešilo podľa dnešných noriem. V kruhoch, do ktorých dnešné oligarchovské médiá patria, sa zneužívanie detí verejne praktizovalo a usilovalo sa o jeho legalizáciu.

Obrázok: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsTeqkxukemc