V.R.S.
11.2K

85-ta rocznica tzw. Operacji Polskiej NKWD (1)

Był styczeń 1937 roku. Władze sowieckie, w tym Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Nikałaj Jeżow, postanowiły przeprowadzić …
Lilianna w ogrodzie
Ocalić od zapomnienia.