CÓRKA MARYI
212.1K

ZAPRASZAMY NA 24 GODZINNĄ GLOBALNĄ KRUCJATĘ RÓŻAŃCOWĄ "BUKIET RÓŻAŃCOWY DLA MATKI ZBAWIENIA"

Zapraszamy na kolejne 24 godzinne czuwanie modlitewne, Krucjata Różańcowa, Bukiet dla Maryi. Początek, 8 września, 10:00 CET, do 9 września 10:00.

Link bezpośredni, bez rejestracji:
https://bit.ly/24HGlobalRosaryVigil

Bukiet Różańcowy dla Matki Zbawienia jest na cześć Święta, które Kościół obchodzi 8 września, jako dzień narodzin Matki Bożej.

Nasza Matka Zbawienia mówi w następującym przesłaniu otrzymanym 20 czerwca 2012 roku:

„Mogę wraz z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć. Szatan nie może skrzywdzić ani zaatakować tych wszystkich, którzy codziennie odmawiają Mój Święty Różaniec. Odmawiając trzy lub więcej Różańców, możecie rozszerzyć tę ochronę na innych. Gdyby nawet sto osób mogło to zrobić, mogliby ocalić swój naród przed skażeniem rozprzestrzenianym przez złego ducha. Dzieci musicie się zebrać i modlić się o ochronę”.

Zgodnie z zaleceniem Matki Najświętszej będziemy odmawiać 4 części Różańca Świętego nieprzerwanie przez 24 godziny z 12 grupami modlitewnymi z różnych kontynentów, prowadząc modlitwy we własnym języku i strefie czasowej. Poniżej znajduje się harmonogram według krajów (każdy kraj będzie następował po sobie w poniższej kolejności), jest to czas CET:

8 września – Afryka (10:00-12:00)
8 września – Polska (12:00-14:00)
8 września – Włochy (14:00-16:00)
8 września – Filipiny (22:00-12:00)
8 września – Niemcy (18.00-20.00)
8 września – Francja (20:00-22:00)
9 września – Australia (godz. 6:00 – 8:00-Sydney)
8 września – Chile / Argentyna (18.00-20.00)
8 września – Ameryka Środkowa (18.00-20.00)
8 września – Meksyk (21:00-23:00)
8 września – Kolumbia (23-01:00)
9 września – Hiszpania (8.00-10.00)

(Uwaga, ze względu na różne strefy czasowe, w których będziemy się modlić, Australia i Hiszpania będą 9 września na swoje wydarzenia, podczas gdy inne grupy będą nadal 8 września, ich czasu).

Modląc się w ten sposób, krąg ochrony obejmie wszystkie narody świata.

W Przesłaniu z Księgi Prawdy z 4 sierpnia 2011 r. Nasza Matka Zbawienia mówi, co następuje:

„Jutro, Moje dziecko, jest dla Mnie, twojej umiłowanej Matki, bardzo szczególne święto, ponieważ są to Moje Narodziny. Moje Serce pulsuje bólem z powodu zniewag, jakie Mój umiłowany Syn cierpi za ludzkie grzechy. Uśmiecham się, gdy widzę, że Moje oddane dzieci czynią wszystko, co mogą, aby ratować dusze, ale Moje Łzy wciąż płyną, bo nie mogę znieść widoku cierpienia w waszym świecie." (czwartek, 4 sierpnia 2011 r., godz. 20.30).

Zjednoczmy nasze serca jako jedna Globalna Rodzina Jezus do Ludzkości, razem z Dziewicą Maryją, naszą Matką Zbawienia i ofiarujmy wszystkie nasze modlitwy prosząc o Jej wstawiennictwo i ofiarując nasz bukiet miłości na Jej Święto obchodzone w Kościele dnia 8 września.

Jezu, ufamy Tobie!

Jezus do Ludzkości na całym świecie

* * *

za: Jezus Do Ludzkości
CÓRKA MARYI
MOŻNA DOŁĄCZYĆ DUCHOWO !!!