Pokušení Páně

Juan de Flandes: Pokušení Páně
Joske
Scéna Pokušení Páně podle malíře Juana de Flandes. Satan je představen jako řeholník s růžencem.
apredsasatoci
Také protestantske.
Joske
Možná. Ale vede to k přemýšlení. Někdy k nám zlo přichází ze strany, odkud to nejméně čekáme.
Joske
apredsasatoci
To je modlosluzoba. Bergoglio už má svojho Pána.
Joske
Satan se nepřestrojuje pouze za řeholníka, ale třeba za anděla světla.
13Neboť takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovy. 14A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. 15Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle jejich skutků. 2K 11:13-15
Služebn…More
Satan se nepřestrojuje pouze za řeholníka, ale třeba za anděla světla.
13Neboť takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovy. 14A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. 15Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle jejich skutků. 2K 11:13-15
Služebníci Satana se dokáží přestrojit i za náměstka Kristova. František uvádza svoju správu Dňa Zeme z 22. apríla do praxe
apredsasatoci
Je aj mnoho zboznych katolíkov, pravoslávnych.... Všetko sa dá znevážiť. To len na margo tvojho obrázka. Diabol, pokúšajuci Evu sa neprestrojil za mnícha, ale za hada.
Satan je Božia opica.