Jericho 3
Libor Halik
Pan Borek z ČT sám přiznal, když mluvil o Buči, že poprvé v životě viděl mrtvoly. Čili nevyznal se v tom, zda jsou čerstvé, či sem uměle jako do divadla pro TV kamery přivezené odjinud a naaranžované tak, aby TV udělala z ruských vojáků jakoby bestie - na zakázku banderovských neonacistů a prezidenta herce.

Reportér Borek je solidní chlap. Kde to říkal, to co tu píšeš? Ve videu to …More
Libor Halik
Pan Borek z ČT sám přiznal, když mluvil o Buči, že poprvé v životě viděl mrtvoly. Čili nevyznal se v tom, zda jsou čerstvé, či sem uměle jako do divadla pro TV kamery přivezené odjinud a naaranžované tak, aby TV udělala z ruských vojáků jakoby bestie - na zakázku banderovských neonacistů a prezidenta herce.

Reportér Borek je solidní chlap. Kde to říkal, to co tu píšeš? Ve videu to není - do 34,17 tam nic takového o čem podle tebe mluvil reportér Borek, není. Poslechnu si i zbytek rozhovoru.
MILOSLAV
Libor Halik
Žádné zlo, ani banderismus nezůstane nepotrestán od Boha. Bůh je spravedlivým. Protože nedošlo k pokání mladých vrahů během 8 let čekání, budou potrestáni skrze Boží prozřetelnost už brzy. Žeň se přiblížila, ač zdánlivě je daleko.
Jericho 3
Galatským 6, 7Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Co člověk zaseje, to sklidí.
Libor Halik
Pan Borek z ČT sám přiznal, když mluvil o Buči, že poprvé v životě viděl mrtvoly. Čili nevyznal se v tom, zda jsou čerstvé, či sem uměle jako do divadla pro TV kamery přivezené odjinud a naaranžované tak, aby TV udělala z ruských vojáků jakoby bestie - na zakázku banderovských neonacistů a prezidenta herce.