Beati pauperes spiritu
Soha! Aki valóban akart tudott húsvétkor gyónni és áldozni. Visszatérünk az őskeresztényi állapotokhoz és így nagyobb áldozathozatalra is van szükség ha üdvözülni akarunk...
Stoffán György
Hála Istennek vannak még olyan papok, akik hisznek... én is olyannak a miséjén voltam Nagyszombaton!
Beati pauperes spiritu
Ritka szerencsés, hogy Szentmisén vehetett részt - feltételezem, hogy ministránsként...

Isten áldjon meg minden hűséges katolikus papot!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Stoffán György