Clicks132
charisma

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (25)

23. MENTESSÉG

A menny boldogságának állandóságát és zavartalanságát biztosítja és növeli mindannak hiánya, ami bajt, bánatot, szomorúságot, fájdalmat, szenvedést, kellemetlenséget okozhatna.

A Szentírás szerint a mennyben „eltűnik a fájdalom s a jajgatás”. (Iz. 35, 10.) Az üdvözülteket „nem éri többé a Nap, sem bármi forróság”. (Jel. k. 7, 16.) „Isten majd letöröl szemükből minden könnyet és halál nem leszen többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem leszen többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel. k. 21, 4.) „És átok sem leszen többé.” (Jel. k. 22, 3.) „És éjszaka nem leszen többé és nem szorulnak szövétnek fényére, sem napfényre, mert az Úr, az Isten világosítja meg őket.” (Jel. k. 22, 5.)


Teljes cikk