Clicks83
Victory

Křesťané, 4. dubna vyjděte před chrámy! (+ video)

Toto video je možné zhlédnout i zde:
wistia.com/medias/la72h7yapw
rumble.com/vf2oab-kesan-4.-dubna-vyjdte-ped-chrmy.html
cos.tv/videos/play/26805158019372032
ugetube.com/watch/vvgm5GbG3GxucA3

Křesťané, 4. dubna vyjděte před chrámy! Žehná vám + Eliáš Patriarcha…

Křesťané, v den vzkříšení, 4. dubna, přijďte před chrámy! Konec lživé pandemii!
Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem, v autoritě Boží vyzývá: Křesťané a lidé dobré vůle, ve svátek Kristova vzkříšení, 4. dubna 2021, přijďte před chrámy a zpěvem i modlitbou oslavte Kristovo vzkříšení! Tak nastane i vaše duchovní vzkříšení ze strachu a smrti. Před chrámy na zem hoďte masky! Pošlapte tento znak otroctví a programované smrti! Lživá pandemie, lockdowny, zločinné experimentální očkování nemá za cíl vaše zdraví. Cílem je rozšíření infekce a genocidní redukce – smrt! Postavte se na odpor duchu lži a smrti – satanu – a jeho služebníkům! Plánovanou genocidu může zastavit jedině Bůh. V den vzkříšení On po tobě žádá: Přijď před chrám! Je to tvé gesto víry. Neboj se persekucí ani mučednické smrti! Když splníš Boží požadavek, Bůh zasáhne!
Kde? Před chrámem.
Kdy? Na Velikonoce 4. dubna v 9 hodin.
co? Kristovo vítězství! Zpívej! Modli se! Odhoď a pošlap masku!
Proč? Bůh to po tobě chce!

Christos voskres! Voistinu Voskres!
(Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal!)

Žehná vám

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

25. 3. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c

Prosíme o co největší rozšíření této výzvy.