Clicks38
vi.news

Francis gặp gỡ những người luôn đồng ý với ông ta, một trong số đó mặc Pijama

Francis đã họp trực tuyến với Hội đồng Hồng y của ông ta vào ngày 21 tháng 9 lúc 4 giờ chiều.

Rodríguez (Tegucicalpa), Marx (Munich), O'Malley (Boston), Gracias (Bombay), Ambongo (Kinshasa), Parolin (Vatican), Bertello (Vatican), Mellino (thư ký) có mặt. Phù hợp với sự kiện này, Amongo mặc một bộ pijama.

Francis nói về Thượng hội đồng trên Thượng hội đồng, nói với những người luôn đồng ý với ông ta rằng Thượng hội đồng là về “sự lắng nghe lẫn nhau” khi đối mặt với những cám dỗ của “chủ nghĩa giáo sĩ và sự cứng nhắc” - cả hai đều điển hình cho cách mà Francis đang đóng vai ông chủ ở Vatican.

#newsBziviznhfl