Clicks14
vi.news

Giám mục với Coronavirus: "Mỗi khi tôi thở vào, tôi sẽ nói" Chúa Jesus trong tôi ""

Giám mục phụ tá của Bombay, Dominic Savio Fernandes, 66 tuổi, đã phải nhập viện từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 10 vì coronavirus.

Khó khăn duy nhất của ông ấy là khó thở, nhưng ông không phải thở máy, “Họ cho tôi 2-3 lít oxy mỗi ngày, và tôi cũng được điều trị bằng huyết tương” (AsiaNews.com, ngày 26 tháng 10).

“Mỗi khi tôi thở vào, tôi sẽ nói trong tâm trí mình 'Chúa Giêsu ở trong tôi' và khi tôi thở ra 'và tôi ở trong Ngài'."

"Tôi nhận ra rằng không có gì quan trọng trong cuộc sống ngoại trừ việc chúng ta yêu Chúa và mọi người khác, và tha thứ cho nhau." Điều đầu tiên ông làm khi rời Tổ chức Chăm sóc Đặc biệt là “cử hành Thánh lễ Hy sinh.”

Hình ảnh: Dominic Savio Fernandes, #newsUuwagwebnc