Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks396

Po śmierci Benedykta XVI do Kościoła Bożego wejdzie ohyda spustoszenia!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dlaczego w pierwszym czytaniu z dnia 28 Sierpnia w 2 Liście do Tesaloniczan czyta się tylko (2, 1-3a, 14-17) a, pomija się długi fragment od wersetu 4 do 13-go który, dotyczący odstępstwa w Kościele i pojawienia się syna zatracenia, czyli antychrysta?

Oto przemilczany fragment Ewangelii Z Biblii Warszawskiej:

O powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa

Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,


2:4

Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

2:5

Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?

2:6

A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.

2:7

Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.

2:8

A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem Ust Swoich i zniweczy blaskiem Przyjścia Swego.

2:9

A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,

2:10

I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.

2:11
I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
2:12

Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli Prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

Tak się usypia wiernych i manipuluje Pismem Świętym, pomijając niewygodne fragmenty, które, w obecnym czasie zwiastują te opisane proroctwo. Nie dajmy się zwieść, bądźmy czujni i przebiegli jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.

Przyjście Pana Jezusa jest bardzo bliskie.

Gdy zasiądzie antychryst w Kościele, na miejscu Boga i nastanie ohyda spustoszenia, o której przepowiada też Prorok Daniel, zostanie nam 3,5 roku do przyjścia Pana Jezusa.


Tym, KTÓRY GO POWSTRZYMUJE( ANTYCHRYSTA) JEST PAPIEŻ BENEDYKT XVI. Kiedy Papież Benedykt XVI umrze, to ludzkość będzie biedna! Mogę to powiedzieć z całą szczerością. Kiedy papież Benedykt odejdzie … będzie biedny Kościół i biedna ludzkość! (wizjoner z Itapirangi Edson Glauber.) Wizjoner Edson Glauber , uzyskał pozwolenie Biskupa na rozpowszechnianie wiadomości, które otrzymuje z Nieba, i dawanie wykładów w obecności spowiednika.

Czyli Papież Benedykt XVI jest katechonem, który powstrzymuje antychrysta.


Wizjonerka z Garabandal, Conchita Gonzalez, po śmierci Papieża Jana XXIII, usłyszała wewnętrzny głos Matki Najświętszej, która wyraźnie powiedziała jej:

„Po tym Papieżu będzie tylko trzech kolejnych, a potem nastąpi koniec czasów”.
Niedługo potem Matka Boża wyjaśniła jej, że będzie tylko trzech znaczących Papieży, bo będzie jeszcze jeden, który:
„będzie rządził Kościołem przez bardzo krótki czas”,
i dlatego nie wyliczyła go wcześniej. ( Chodzi o Papieża Jana Pawła I, który rządził Kościołem tylko 33 dni i został otruty.)

A opisana ohyda spustoszenia jest już po cichu przygotowana i niedługo kapłani, będą przyparci do muru. Zmiany w liturgii, będą dotyczyły konsekracji, słowa będą zmienione tak, że nie będzie już przeistoczenia i Kapłan , który będzie uczestniczył w takiej ,,mszy", będzie zdrajcą Chrystusa. Te oszustwo będzie tak subtelne, że tylko nieliczni się zorientują, a większość będzie zwiedziona.

Matka Boża do Ks. Gobiego w przekazie mówi:

520h,,Niegodziwiec wejdzie do Kościoła, aby spowodować ohydę spustoszenia, która znajdzie swój szczyt w straszliwym świętokradztwie. Wielkie odstępstwo rozszerzy się wszędzie.."

520j ,, Moje Orędzie jest przesłaniem apokaliptycznym, gdyż jesteście w samym sercu tego, co zostało wam ogłoszone w ostatniej i jakże ważnej Księdze Bożego Pisma."

Tajemnica nieprawości już działa. Pastor Franciszek głosi nową ewangelię i prowadzi wiernych szeroką drogą do zatracenia wiecznego.

Nie słuchajmy wilków w owczej skórze, którzy służą szatanowi i chcą mu oddawać nasze dusze.

Nie klękajmy przed obrazem bestii (telewizorem) i nie kłaniajmy się przed nim.

Celowo pozamykali nam Kościoły, aby posadzić nas przed telewizorami (narzędziem szatana) i aby jemu oddawać hołd i chwałę zamiast Bogu. Czy mamy pewność, że w czasie transmisji Mszy Świętej nie puszczają nam podprogowych filmów? Nie mamy takiej gwarancji, bo we wszystkich programach i filmach puszczanych w TV, jest ponadprogowy przekaz. (Kazanie Ks. Piotra Natanka z dn. 19 kwietnia 13 minuta
youtube.com/watch?v=jFVpNQYW770

Lepiej już iść pod Kościół i tam klęczeć, jak nas nie wpuszczą do środka, a telewizory porozbijać i powyrzucać na śmietnik! W miejsce telewizorów należy postawić Figurę Matki Bożej, aby nas chroniła i strzegła przed wszelkim złem.

Takich mamy obecnie pasterzy, którzy poza nielicznymi wyjątkami pasą samych siebie, a owce pozostawili na rozszarpanie i pożarcie przez wilki.


Trwajmy mocni w wierze i nie dajmy się oszukać zwodzicielowi. Zawierzmy się Maryi, odmawiajmy Różaniec Święty, czytajmy Pismo Święte, Adorujmy Najświętszy Sakrament i uczestniczmy jak najczęściej we Mszy Świętej, dopóki jeszcze jest sprawowana.

Na koniec jeszcze Orędzie nr. 1092 z serii Ostrzeżenie:

Moja wielce umiłowana córko, proroctwa nie są objawiane człowiekowi przez Boga, aby stwarzać sensację. Są one przekazywane po to, aby człowieka przygotować na jego przyszłość w Moim Królestwie i aby ludzie mogli zostać uprzedzeni o możliwych zagrożeniach dla swoich dusz. Każda Interwencja w czasie trwania waszego życia — z Rozkazu Mojego Ojca — jest dla waszego własnego dobra i dla dobra innych dusz.
Moje Proroctwa, które tobie, Moja córko, zostały przekazane, zaczęły się prawdziwie i na dobre wypełniać. Oszuści przejęli od wnętrza kontrolę i będą zwodzić świat, by ten uwierzył, że nowa doktryna — doktryna, w której zostaną dokonane zmiany w stosunku do obecnej Świętej Doktryny, ugruntowanej przez Boga — może zostać zmodyfikowana, aby dopasować się do życia wszystkich ludzi oraz do wszystkich religii. Strzeżcie się słowa „ekumeniczny” czy też jakichkolwiek prób, by przywłaszczyć sobie Mój Kościół na Ziemi i go obedrzeć z jego Boskości.
Ten, kto manipuluje Liturgią, nie jest Moim autentycznym sługą, a jednak tak się dokładnie stanie. A jak postąpią Moi wyświęceni słudzy? Pochylą oni swoje głowy, wzniosą swoje ramiona w chwalebnym uwielbieniu dla nowej, fałszywej doktryny i wyprą się Wszystkiego, co Ja dałem światu. Ich miłość co spraw doczesnych, ich pragnienie, aby być podziwianym, oraz ich wyniosłe ambicje ogołocą ich z ich ślubów. Staną się zdrajcami i obrócą się do Mnie plecami. Wprowadzą miliony katolików w poważny błąd, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość. Zaraz potem, gdy rdzeń Mojego Kościoła ulegnie profanacji, zgromadzą wszystkie inne wyznania chrześcijańskie i stworzą nowe sekty ekumeniczne, aby dokonać publicznego oświadczenia, przeczącemu istnieniu piekła. Następnie, opacznie, w kierunku dokładnie przeciwstawiającym się Prawdzie, wszystkim wyznawcom zostanie powiedziane, że to, co brane jest za grzech, zależy od punktu widzenia danej osoby, i dlatego też grzechu, ze względu na istnienie grzechu pierworodnego, nie można uniknąć. Z tego powodu się wam powie, że grzech nie jest niczym, o co należałoby się martwić. Sam grzech zostanie na nowo zdefiniowany. A kiedy to się stanie, zamrze wszelkie poczucie moralności. Kiedy zaś moralności nie bierze się już na poważnie, wtedy grzech staje się nieokiełzany. Grzech się będzie szerzył, nasilał, aż do upadku społeczeństwa, a ci, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi — Prawdziwemu Kościołowi — staną się świadkami tej ohydy.
Ludzie będą chlubić się grzechem, otwarcie afiszować swój brak moralności, a nowa światowa religia będzie narzucać pogląd, że grzech nigdy nie będzie dla was przeszkodą czy też nie będzie uchodził za coś szkodliwego w Oczach Boga. Ale bóg, na którego będą się oni powoływać, to będzie szatan; tego wam już jednak nigdy nie powiedzą. Aby Mnie ośmieszyć, przedstawią wam antychrysta, który zostanie entuzjastycznie przyjęty, ponieważ będzie oklaskiwany przez fałszywego proroka i przez niego ubóstwiany. Antychryst będzie robił wszystko, co będzie sprzeczne z Moim Nauczaniem, ale będzie to robił z charyzmą i w sposób pełen powabu. Miliony będą go ubóstwiać. Będzie on tym wszystkim, czym Ja nie Jestem. Zwiedzie on tak wielu, że będzie mu łatwo przywieść Boże dzieci do herezji i wystawić na pastwę straszliwego spustoszenia.
Przygotowuję was wszystkich na ten dzień. Bardzo wielu z was z trudem przychodzi dać posłuch temu przesłaniu, ale taka jest Prawda. Prawda uwolni wasze dusze od śmierci. Jeżeli Prawdę będziecie zwalczać, nic dobrego z tego nie wyniknie — poza rozpaczą. Jeżeli będziecie innych powstrzymywać od pozostania wiernym Mojemu Kościołowi, zachęcając ich do podążania za herezją, która zostanie już wkrótce narzucona światu przez Mój Kościół — z jego wnętrza — to zostaniecie rzuceni lwom na pożarcie. Tych, którzy niszczą dusze innych ludzi, stosując przymus, spotka z Mojej Ręki najgorsza kara.
Przyjmijcie Prawdę i przygotujcie się. Podążajcie za Mną, a Ja powiodę was bezpiecznie do Mojego Królestwa. Jeżeli pospieszycie za bestią, to ona was i tych, którzy będą z wami, poprowadzi na wieczność w ognie piekła.
Wasz Jezus

źródło: Isidorium