Quas Primas
"Człowiek prosty w stylu bycia i sprawowaniu papiestwa. Stał z dala od świata wielkiej polityki, gdyż główną jego troską było duszpasterstwo. Wyrażało się ono między innymi: w katechizacji, formacji kapłanów oraz budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich. Duszpasterskie ukierunkowanie jego papiestwa trafnie wyrażało hasło pontyfikatu: Instaurare omnia in Christo. (Odnowić wszystko w Chrystusie)…More
"Człowiek prosty w stylu bycia i sprawowaniu papiestwa. Stał z dala od świata wielkiej polityki, gdyż główną jego troską było duszpasterstwo. Wyrażało się ono między innymi: w katechizacji, formacji kapłanów oraz budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich. Duszpasterskie ukierunkowanie jego papiestwa trafnie wyrażało hasło pontyfikatu: Instaurare omnia in Christo. (Odnowić wszystko w Chrystusie)
Pius X wydał katechizm, którym posługiwali się duszpasterze niemalże do II Soboru Watykańskiego. Przeprowadził reformę liturgii. Wprowadził tzw. wczesną komunię świętą dla małych dzieci oraz możliwość codziennego przystępowania dorosłych do komunii świętej.
W okresie pontyfikatu tego papieża doszedł do głosu modernizm, odrzucający między innymi transcendencję Boga oraz propagujący wyższość subiektywnej świadomości nad prawdą obiektywną. Protagoniści modernizmu zarzucali papieżowi, iż swoją tradycjonalną postawą pogłębia istniejącą przepaść pomiędzy chrześcijaństwem a kulturą XX wieku. Broniąc zasad doktryny chrześcijańskiej, Pius X ogłosił encyklikę Pascendi. Świętość jego życia oraz umiłowanie Kościoła zaowocowało szybką kanonizacją, której dokonał Pius XII w 1954 roku."

blogpublika.com/2014/10/19/papieze-xx-wieku/
Martyna1
"Pierwszy papież XX stulecia. Jego pontyfikat należy zaliczyć do jednego z trudniejszych w historii. Wystarczy chociażby wspomnieć nie rozwiązaną kwestię państwa kościelnego oraz wpływ masonerii na rozniecanie antyklerykalnych nastrojów społecznych. Wydał dwie encykliki: Humanum generis (1884) i Inimica vis (1892). Nazwał w nich masonerię „świątynią szatana” – ruchem, którego celem jest zniszczen…More
"Pierwszy papież XX stulecia. Jego pontyfikat należy zaliczyć do jednego z trudniejszych w historii. Wystarczy chociażby wspomnieć nie rozwiązaną kwestię państwa kościelnego oraz wpływ masonerii na rozniecanie antyklerykalnych nastrojów społecznych. Wydał dwie encykliki: Humanum generis (1884) i Inimica vis (1892). Nazwał w nich masonerię „świątynią szatana” – ruchem, którego celem jest zniszczenie każdego porządku społecznego i religijnego, opierającego się na chrześcijaństwie. Oprócz wspomnianych dokumentów, najbardziej znaną i znaczącą jest jego encyklika społeczna Rerum novarum (1891). Powstała ona w okresie wielkich kontrastów społeczno-politycznych. Papież broni w niej przede wszystkim prawa do własności prywatnej przed tezami komunizmu, propagującymi kolektywizm i egalitaryzm dóbr materialnych. Do dziś jest ona punktem odniesienia dla całej społecznej nauki Kościoła."
(blogpublika.com/2014/10/19/papieze-xx-wieku/)
Rafał_Ovile
VRS "Angole (w sensie amerykanie) mają parcie na sensacje jak w przypadku n.p. Presleya..." Czy ta w Los Angeles jest oficjalną n.p. organizacją/ stowarzyszeniem zajmującym się spuścizną prof. Plinio Correa de Oliveira?
__________________________________________
Adres strony
Tradition In Action, Inc.
P.O. Box 23135
Los Angeles, CA 90023
Phone: 323-725-0219
Fax: 323-725-0019
Email: tia@tradition…
More
VRS "Angole (w sensie amerykanie) mają parcie na sensacje jak w przypadku n.p. Presleya..." Czy ta w Los Angeles jest oficjalną n.p. organizacją/ stowarzyszeniem zajmującym się spuścizną prof. Plinio Correa de Oliveira?
__________________________________________
Adres strony
Tradition In Action, Inc.
P.O. Box 23135
Los Angeles, CA 90023
Phone: 323-725-0219
Fax: 323-725-0019
Email: tia@traditioninaction.org
22Cecylia
Można prosić o te zdjęcia, lub str., z której pochodzą?
______________________________
@Rafał_Ovile 5 minuty temu
Mianowicie znalazłem zdjęcie s. Łucji z dzieciństwa, które odpowiada charkterystyce twarzy starszej,
22Cecylia
W tym art jest też mowa o genialnym oficerze marynarki wojennej w Prusach, który został jezuitą, i pielęgniarzem, i został powołany do opieki nad papieżem podczas tego przeziębienia. Ostatniej nocy życia św. Piusa X był blisko papieża. Po śmierci papieża jezuita powrócił do Prus, opuścił zakon i powrócił do doskonałej kariery jako oficer marynarki wojennej. W czasie wojny został dowódcą okrętów …More
W tym art jest też mowa o genialnym oficerze marynarki wojennej w Prusach, który został jezuitą, i pielęgniarzem, i został powołany do opieki nad papieżem podczas tego przeziębienia. Ostatniej nocy życia św. Piusa X był blisko papieża. Po śmierci papieża jezuita powrócił do Prus, opuścił zakon i powrócił do doskonałej kariery jako oficer marynarki wojennej. W czasie wojny został dowódcą okrętów podwodnych.
Rafał_Ovile
VRS Ta sama strona dowodzi o zabiciu s. Łucji i jej sobowtórze. Pytał się Pan o opinię pod wątkiem nawrócenia i poświęcenia Rosji. Mianowicie znalazłem zdjęcie s. Łucji z dzieciństwa, które odpowiada charakterystyce twarzy starszej, więc nie wracałem tam więcej. Angole mają parcie na sensacje jak w przypadku n.p. Presleya, któremu próbowano udowodnić pozorowaną śmierć i ucieczkę przed …More
VRS Ta sama strona dowodzi o zabiciu s. Łucji i jej sobowtórze. Pytał się Pan o opinię pod wątkiem nawrócenia i poświęcenia Rosji. Mianowicie znalazłem zdjęcie s. Łucji z dzieciństwa, które odpowiada charakterystyce twarzy starszej, więc nie wracałem tam więcej. Angole mają parcie na sensacje jak w przypadku n.p. Presleya, któremu próbowano udowodnić pozorowaną śmierć i ucieczkę przed popularnością. Elvis wiecznie żyje wielu dalej mówi! Działo się to na skalę powszechną, co świadczy o wielonarodowej mitomani w usa. W mojej opinii sprawa Piusa X wpisuje się w podważanie zaufania do KK przez ww autorów.
Quas Primas
Pierwsze słyszę i aż wzdrygnęłam się na tą wiadomość. Ale...., do czego są zdolni posunąć się ci, którzy z taką łatwością Boga zabili? Żydomasoneria niszczy wszystko to, co katolickie i święte. Kres ich diabelskich działań dobiega końca.
---------------------------------------
VRS 3 minuty temu

@Quas Primas
Istnieją przypuszczenia że Pius X, który oficjalnie zmarł w wyniku przeziębienia, …More
Pierwsze słyszę i aż wzdrygnęłam się na tą wiadomość. Ale...., do czego są zdolni posunąć się ci, którzy z taką łatwością Boga zabili? Żydomasoneria niszczy wszystko to, co katolickie i święte. Kres ich diabelskich działań dobiega końca.
---------------------------------------
VRS 3 minuty temu

@Quas Primas
Istnieją przypuszczenia że Pius X, który oficjalnie zmarł w wyniku przeziębienia, został zamordowany.
Quas Primas
"Św. Pius X zmarł sto lat temu – 20 sierpnia 1914 r. Jakie były jego ostatnie chwile życia?
Papież był dobrze przygotowany na śmierć. Kiedy obejmował Stolicę Piotrową i udał się do swoich gabinetów, ujrzawszy swoje łoże, miał powiedzieć, że na nim dokona żywota. Nie do pomyślenia wtedy były jakiekolwiek abdykacje. Sam św. Pius X jest autorem bardzo popularnego zdania, że prawdziwy katolik musi …More
"Św. Pius X zmarł sto lat temu – 20 sierpnia 1914 r. Jakie były jego ostatnie chwile życia?
Papież był dobrze przygotowany na śmierć. Kiedy obejmował Stolicę Piotrową i udał się do swoich gabinetów, ujrzawszy swoje łoże, miał powiedzieć, że na nim dokona żywota. Nie do pomyślenia wtedy były jakiekolwiek abdykacje. Sam św. Pius X jest autorem bardzo popularnego zdania, że prawdziwy katolik musi być zawsze przygotowany na przyjęcie Komunii Świętej i na śmierć."

Pius X – strażnik katolickiej ortodoksji
22Cecylia
Też go bardzo lubię. Używał prostego, jednoznacznego języka, który nie wymagał tłumaczenia i wyjaśniania, co papież miał na myśli.
Quas Primas
I ta właśnie przysięga była drzazgą w oku soborowców. Zniesiono ją DWA lata po soborze wat II
+ PIUS X - PRZYSIĘGA ANTYMODERNISTYCZNA
Quas Primas
A dziś? Bardzo trudno spotkać kapłana, który prowadził by swoją owczarnię do nieba bram.
--------------------------------------------------------------------------
"Głęboko wnikają w duszę i bojaźń w niej budzą słowa, które napisał Apostoł Narodów do Żydów, kiedy przypominając im obowiązek posłuszeństwa winnego przełożonym, stwierdził z naciskiem: „Albowiem oni czują, jako którzy za dusze wasze …More
A dziś? Bardzo trudno spotkać kapłana, który prowadził by swoją owczarnię do nieba bram.
--------------------------------------------------------------------------
"Głęboko wnikają w duszę i bojaźń w niej budzą słowa, które napisał Apostoł Narodów do Żydów, kiedy przypominając im obowiązek posłuszeństwa winnego przełożonym, stwierdził z naciskiem: „Albowiem oni czują, jako którzy za dusze wasze liczbę oddać mają” (Hbr 12, 17). Zdanie to odnosi się do wszystkich, którzykolwiek w Kościele mają przełożeństwo, ale przede wszystkim do Nas, którzy pomimo nieudolności Naszej w nim dzierżymy z woli Bożej władzę najwyższą. Dlatego troskając się dniem i nocą, przemyśliwaliśmy ustawicznie nad tym i usiłujemy wykonać wszystko, co mogłoby się przyczynić do zachowania i wzrostu Pańskiej owczarni. Największym zaś staraniem Naszym jest, żeby duchowieństwo posiadało te wszystkie przymioty, których wymaga jego powołanie. Jesteśmy bowiem przekonani, że od tego zależy najwięcej dobro religii."
(+ PIUS X - HAERENT ANIMO - O ŚWIĘTOŚCI KAPŁAŃSKIEJ)
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
(...)"albo, nie pojmujecie tej walki świętokradzkiej, którą dziś, rzec można, na każdym miejscu wszczyna się i prowadzi przeciw Bogu; albo też, że was ta walka wcale nie obchodzi. Bowiem, zaprawdę, przeciwko swemu Stwórcy dziś "wzburzyli się poganie, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy" (Ps 2, 1), tak, iż ogólny prawie podnosi nie zgrzyt nieprzyjaciół Boga: "Idź precz od nas!" (Hiob 21,14). Stąd …More
(...)"albo, nie pojmujecie tej walki świętokradzkiej, którą dziś, rzec można, na każdym miejscu wszczyna się i prowadzi przeciw Bogu; albo też, że was ta walka wcale nie obchodzi. Bowiem, zaprawdę, przeciwko swemu Stwórcy dziś "wzburzyli się poganie, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy" (Ps 2, 1), tak, iż ogólny prawie podnosi nie zgrzyt nieprzyjaciół Boga: "Idź precz od nas!" (Hiob 21,14). Stąd to w wielu ludziach zamarła wszelka cześć dla Boga wiecznego, stąd to w urządzeniach życia tak publicznego, jak i prywatnego pomija się dziś zupełnie Jego wolę najwyższą: owszem, wszelkimi siłami i wszelkim podstępem dąży się już do tego, żeby wyrugować nawet pamięć na Boga, samo nawet Jego pojecie."
(+ PIUS X - E SUPREMI APOSTOLATUS - O ODNOWIENIU WSZYSTKICH RZECZY W CHRYSTUSIE)
Quas Primas