Clicks356

o. Augustyn Pelanowski. Nie oczekuj od człowieka tego co może dać ci jedynie Bóg.

woj_tek
23
(Łk 1) 39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy14. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała …More
(Łk 1) 39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy14. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». 46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - 50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - 55 jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Kunegunda likes this.
robaczek boży
wspaniałe rekolekcje adwentowe! Zdumiewająca logika Matki Bożej....w szachach nazywa się to gambit hetmański(poświecenie białego pionka w celu wygrania całej partii).Medialna nagonka na o.Augustyna Pelanowskiego przynosi więcej pożytku niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić.Na portalach aż huczy,a prawda sama przecież się obroni. Ogromne gratulacje dla o.Augustyna. Sześć Boże
predex
Już co najmniej miesiac temu przepowiedział to X Piotr w kazaniu ,że wezma sie za O Pelanowskiego., jak zwykle miala x Piotr rację
Kunegunda and one more user like this.
Kunegunda likes this.
Voytek likes this.
izydor and one more user like this.
izydor likes this.
Szukający PRAWDY likes this.